Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 30/06/2014

work

Tööga seotud õigused

Töötamine

ELi kodanikuna ei pea teil olema tööluba mõnes teises ELi liikmesriigis töötamiseks ja te saate seal sel eesmärgil elada - teatavatel tingimustel.

Erand - Horvaatia kodanike suhtes kehtivad ELis töötamise puhul veel ajutised piirangud.

Lisateave:

Ajutised piirangud ELis töötamisel

Füüsilisest isikust ettevõtjatel ei tohiks ELis tööluba vaja olla. Kui teilt seda nõutakse, siis saate abi küsida siit.

Kui asutate uue ettevõtte, siis peaksite teadma, et formaalsused on ELis jätkuvalt väga erinevad - nende täitmiseks saate aga abi ühtsetest kontaktpunktidest, mis asuvad igas liikmesriigis.

Elamine

Kui töötate mõnes teises ELi liikmesriigis, on teil ja teie perel automaatselt õigus seal elada.

Kõik kohaldatavad tingimused sõltuvad sellest, kas teil on tööleping või olete füüsilisest isikust ettevõtja.

  • Kui teil on tööleping, siis on teil õigus teises ELi riigis elada, isegi kui te ei tööta täiskohaga või kui leping on tähtajaline.
  • Kui te olete füüsilisest isikust ettevõtja, siis on teil õigus teises ELi riigis elada, kui tegelete seal püsiva ja kestva majandustegevusega.

Seaduslikuks viibimiseks teises liikmesriigis tuleb järgida eri haldusformaalsusi sõltuvalt sellest, kui kauaks te riiki jääte.

Võrdne kohtlemine ja hüvitised

Teises ELi liikmesriigis töötava ELi kodanikuna on teil ja teie perel õigus selle riigi kodanikega võrdsele kohtlemisele. See tähendab, et teil on õigus saada samu hüvitisi, mida saavad selle riigi kodanikud, alates päevast, mil alustate seal tööd.

Seega on teil õigus saada hüvitisi, mida antakse selle riigi kodanikele, kuna nad seal töötavad (töövõtjate või füüsilisest isikust ettevõtjatena). See võib hõlmata ka soodustusi, mis ei ole otseselt seotud tööga (odavamad rongipiletid, tööandjapension, stipendiumid või töötushüvitised teie lastele, kui nad otsivad oma esimest töökohta).

Samuti võib teil olla õigus mitterahalistele hüvedele (nt õigus tõlketeenustele kohtumenetlustes).

Kui te konkreetses riigis elate, siis on teil õigus saada ka neid hüvitisi, mida makstakse töötajatele ja nende peredele tulenevalt sellest, et nad selles riigi elavad.

Kui te ei ela samas riigis, kus te töötate (piiriülene töötaja), siis on teil õigus seal elada isegi juhul, kui te ei ole selle riigi kodanik: kuna te käite tööl naaberriigis, on teil piisavalt vahendeid enda ülalpidamiseks.

Näidisjuhtum

Uurige välja, millistele hüvitistele on teil oma uues elukohariigis õigus

Rosita on pärit Itaaliast, kuid ta elab ja töötab Prantsusmaal, kus elavad ka tema abikaasa ja kolm last. Ta taotles suurtele peredele mõeldud rongipiletisoodustust, kuid talle ei antud seda, sest ei tema ega tema lapsed ole Prantsusmaa kodanikud.

Rosita peaks endale kindlaks jääma ja vajaduse korral paluma abi erinevatelt ELi abiteenistustelt. Nimelt on kõigil ELi töötajatel, kellel on suur pere (paljudes riikides kolm last või rohkem), õigus riigis, kus nad töötavad, odavamalt rongiga reisida alates päevast, mil nad tööd alustavad - kui sellised soodustused on olemas ja neid pakutakse selle riigi kodanikele.

Välismaale jäämine pärast töö kaotamist

Kui kaotate teises liikmesriigis elades töö, on teil endiselt õigus seal elada. Tutvuge tingimuste ja formaalsustega.

Abi ja nõuanded

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Küsige nõu oma õiguste kohta ELis / Lahendage probleemid riigiasutusega

Footnote

või Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi kodanikuna

Retour au texte en cours.

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.

käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits

Retour au texte en cours.