Sti

Opdateret : 30/06/2014

work

Arbejdsrettigheder

Om at arbejde i et andet EU-land

Som EU-borger har du ikke brug for en arbejdstilladelse for at arbejde i et andet EU-land, og du kan bo der med dette formål – på visse betingelser.

Undtagelse – Kroatiske statsborgere er stadig omfattet af midlertidige begrænsninger i retten til at arbejde i EU.

Mere om:

Temporary EU working restrictions

Selvstændige har ikke brug for en arbejdstilladelse i EU. Hvis du får at vide, at du skal have en, kan du få hjælp her.

Hvis du starter en ny virksomhed, skal du være klar over, at formaliteterne varierer meget i EU - men du kan få hjælp af kvikskrankerne i de enkelte lande.

Om at bo i et andet EU-land

Hvis du arbejder i et andet EU-land, har du og din familie automatisk ret til at bo der.

Eventuelle betingelser afhænger af, om du er ansat eller selvstændig.

  • Hvis du er ansat, har du ret til at bo i et andet EU-land, også selv om du ikke arbejder på fuld tid, og hvis du har en tidsbestemt kontrakt..
  • Hvis du er selvstændig, har du ret til at bo i et andet EU-land, hvis du udøver en stabil og kontinuerlig økonomisk aktivitet i landet.

De administrative formaliteter for at bo lovligt i et andet land afhænger af, hvor længe opholdet varer.

Ligebehandling og ydelser

Som EU-borgere, der arbejder i et andet EU-land, har du og din familie ret til at blive behandlet på lige fod med dit nye lands statsborgere. Det betyder, at du har ret til de samme ydelser som landets egne arbejdstagere fra den dag, hvor du begynder at arbejde der.

Du har også ret til at modtage ydelser, som landets egne borgere får, fordi de arbejder der (som ansatte eller selvstændige). Det kan også omfatte fordele, der ikke er direkte forbundet med ansættelsen (billigere togbilletter, tillægspension, studiestøtte eller arbejdsløshedsunderstøttelse til dine børn, når de søger deres første job).

Du kan også have ret til ikke-økonomiske ydelser (f.eks. til tolkning i retssager).

Hvis du bor i landet, har du også ret til ydelser, som arbejdstagere og deres familier får for at bo der.

Hvis du bor i et andet land end der, hvor du arbejder (grænsearbejder), får du ret til at bo der, også hvis du ikke er statsborger i landet. Hvis du arbejder på den anden side af grænsen, regnes du for at have tilstrækkelige midler til at forsørge dig selv.

Sagseksempel

Undersøg, hvilke ydelser du har ret til i dit nye land

Rosita er fra Italien, men arbejder og bor i Frankrig med sin mand og 3 børn. Hun anmoder om en rabat på togkort for store familier, men bliver afvist, fordi hverken hun eller børnene er franske.

Rosita skal insistere og om nødvendigt få hjælp fra de forskellige EU-hjælpetjenester. Alle EU-arbejdstagere med store familier (i mange lande vil det sige 3 eller flere børn) har ret til at rejse billigere med tog i det land, de arbejder i, fra deres første arbejdsdag - hvis sådanne rabatter findes og gælder for landets egne statsborgere.

Om at blive i udlandet, når du har mistet dit job

Hvis du mister dit job, mens du bor i et andet land, har du stadig ret til at blive boende der. Tjek betingelser og formaliteter.

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Få rådgivning om dine EU-rettigheder / Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

or a national of Iceland, Liechtenstein, Norway or Switzerland

Retour au texte en cours.

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland

Retour au texte en cours.

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland

Retour au texte en cours.

In this case, the 28 EU member states + Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland

Retour au texte en cours.