Навигационна пътека

Актуализация : 30/06/2014

work

Права при работа

Работа

Като гражданин на ЕС вие нямате нужда от разрешително за работа, за да работите в друга страна от ЕС, и можете да живеете там за тази цел при определени условия.

Изключение - гражданите на Хърватия все още подлежат на временни ограничения по отношение на работата в ЕС.

Повече за:

Временни ограничения за работа в ЕС

Самостоятелно заетите лица не се нуждаят от разрешително за работа в ЕС. Ако са ви казали, че ви е нужно разрешително, можете да потърсите помощ тук.

Ако започвате нов бизнес, трябва да имате предвид, че процедурите все още се различават значително в отделните страни от Съюза - можете обаче да получите помощ от единичните звена за контакт във всяка от страните.

Живот

Ако работите в друга страна от ЕС, вие и вашето семейство автоматично имате право да живеете там.

Всички приложими условия зависят от това дали имате трудов договор с работодател или сте самостоятелно заето лице.

  • Ако имате трудов договор, имате право да живеете в друга страна от ЕС дори ако не работите на пълно работно време или на постоянен договор.
  • Ако сте самостоятелно заето лице, имате право да живеете в друга страна от ЕС, ако извършвате стабилна и непрекъсната икономическа дейност там.

Административните формалности за законно пребиваване в чужбина се различават в зависимост от продължителността на вашия престой.

Равно третиране и обезщетения

Като гражданин на ЕС, работещ в друга страна от ЕС, вие и вашето семейство имате право на равно третиране с гражданите на съответната страна. Това означава, че имате право на същите обезщетения като работещите граждани на тази страна от деня, в който започнете работа там.

Следователно имате право да получавате обезщетения, отпускани на гражданите на страната понеже работят там (като наети или самостоятелно заети лица). Това може да включва преимущества, които не са пряко свързани с работата (намаления за пътуване с влак, допълнителни пенсии, стипендии за обучение или обезщетения за безработица за вашите деца, докато търсят своята първа работа).

Възможно е да имате право и на непарични обезщетения (напр. право на преводач при съдебни дела).

Ако живеете в страната, ще имате право да получавате обезщетенията, предоставяни на работещите и техните семейства понеже живеят там.

Ако живеете в страна, различна от страната, в която работите (трансгранични работници), ще получите право да пребивавате там дори ако не сте гражданин на тази страна: ако работите в съседна страна, ще се счита, че разполагате с достатъчно средства за вашата издръжка.

Лична история

Разберете на какви обезщетения имате право във вашата нова страна

Розита е от Италия, но работи и живее във Франция със съпруга си и трите си деца. Иска да си купи карта за влака с намаление за многочленно семейство, но ѝ е отказано, тъй като нито тя, нито децата ѝ са френски граждани.

Розита трябва да настоява и, ако е необходимо, да се свърже със службите за помощ на ЕС. В действителност всички работещи граждани на ЕС с многочленни семейства (в много страни 3 или повече деца) имат право на намаление на билетите за влак в страната, в която работят, от деня, в който започнат работаако съществуват подобни намаления за гражданите на съответната страна.

Оставане в чужбина след загуба на работа

Ако изгубите работата си, докато живеете в друга страна, вие все още имате право да живеете там. Проверете условията и формалностите.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган

Footnote

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария

Retour au texte en cours.