Navigačný riadok

Aktualizované : 20/04/2016

work

Pracovné povolenia

Ako občania EÚ máte vo všeobecnosti právo pracovať kdekoľvek v bez pracovného povolenia.

Pracovné povolenia sa v EÚ nikdy nevyžadujú v prípade samostatne zárobkovo činných osôb.

Niektorí občania EÚ však stále potrebujú pracovné povolenie, aby mohli získať zamestnanie v niektorých krajinách EÚ.

Týka sa to len:

 • chorvátskych občanov v niektorých krajinách EÚ,
 • niektorých občanov EÚ v Chorvátsku.

Lichtenštajnsko uplatňuje kvóty obmedzujúce počet ľudí, ktorí tam môžu pracovať a žiť. Kvóty platia pre všetky členské štáty EÚ, Nórsko a Island.

Občania Chorvátska

Vaše právo pracovať ako zamestnanec v inom členskom štáte EÚ môže byť až do 30. júna 2020 obmedzené prechodnými opatreniami.

Väčšina krajín EÚ už tieto opatrenia neuplatňuje. Na prácu v týchto krajinách však od vás stále môžu vyžadovať pracovné povolenie:

 • Holandsko Nederlands
 • Malta English
 • Rakúsko Deutsch
 • Slovinsko Slovenščina
 • Spojené kráľovstvo English

Práca v Chorvátsku

Vaše právo na prácu v Chorvátsku môže byť obmedzené prechodnými opatreniami. Je možné, že budete potrebovať pracovné povolenie, ak ste občanom jednej z týchto krajín:

 • Holandsko
 • Malta
 • Rakúsko
 • Slovinsko
 • Spojené kráľovstvo

Práca vo Švajčiarsku

Väčšina občanov EÚ nepotrebuje povolenie na prácu vo Švajčiarsku. Obmedzenia sa vzťahujú iba na občanov Bulharska, Chorvátska a Rumunska, ktorí potrebujú pracovné povolenie. Viac informácií o práci vo Švajčiarsku pre občanov EÚ français Deutsch italiano English.

Na základe dohody medzi EÚ a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb môžu občania Švajčiarska žiť a pracovať v EÚ, pričom určité obmedzenia sa uplatňujú na prácu v Chorvátsku.

Ďalšie informácie

Ak chcete pracovať v krajine, ktorá stále uplatňuje obmedzenia, mali by ste si vyhľadať informácie o platných postupoch.

Podrobnejšie informácie vám poskytnú verejné služby zamestnanosti v krajine, v ktorej chcete pracovať,

alebo kontaktujte európskeho poradcu v oblasti zamestnanosti .

Príklad

Pred presťahovaním sa do zahraničia je potrebné vybaviť si pracovné povolenie

Marko z Chorvátska prijal pracovnú ponuku vo Viedni a okamžite sa presťahoval do Rakúska. Nezískal však pracovné povolenie a musel sa vrátiť do Chorvátska.

Ak pochádzate z Chorvátska, musíte ešte pred prijatím práce a odchodom do novej krajiny zistiť, či potrebujete pracovné povolenie. Ak áno, nezabúdajte, že žiadosť o pracovné povolenie vám môže byť aj zamietnutá.

Vysielanie pracovníkov do zahraničia

Na vysielanie pracovníkov sa nevzťahujú žiadne obmedzenia okrem jednej výnimky: Rakúsko uplatňuje dočasné obmedzenia týkajúce sa vysielania chorvátskych pracovníkov firmami v niektorých odvetviach, netýka sa to však samostatne zárobkovo činných osôb.

Právne predpisy EÚ
 • Dočasné obmedzenia práce v zahraničí (pracovné povolenia) English
Verejné konzultácie
Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

alebo občania Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.