Navigačný riadok

Zdieľať 
	Zdieľať na Facebook
  
	Pridať na Twitter 
  
	Zdieľať na google+
  
	Zdieľať na linkedIn

Práca v zahraničí

Aktualizované : 01/04/2014

Pracovné povolenia

Pracovné povolenia sa v EÚ nikdy nevyžadujú v prípade samostatne zárobkovo činných osôb.

Niektorí občania EÚ však stále potrebujú pracovné povolenie, aby sa mohli zamestnať v niektorých krajinách EÚ.

 Lichtenštajnsko uplatňuje kvóty obmedzujúce počet ľudí, ktorí tam môžu pracovať a žiť. Kvóty platia pre všetky členské štáty EÚ, Nórsko a Island.

Ak si chcete hľadať prácu v krajine, ktorá naďalej obmedzuje prístup na svoj pracovný trh, je lepšie sa vopred informovať o postupoch na získanie pracovného povolenia.

Odporúčame vám, aby ste sa obrátili na pracovný úrad v krajine, do ktorej sa chystáte vycestovať.

Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na európskeho poradcu v oblasti zamestnanosti.

Občania Chorvátska

Vaše právo pracovať ako zamestnanec v inom členskom štáte EÚ môže byť až do 30. júna 2020 obmedzené prechodnými opatreniami.

Na prácu v týchto krajinách budete potrebovať pracovné povolenie:

     

Belgicko

Luksembursko

Španielsko

Cyprus

Malta

Spojené kráľostvo

Francúsko

Nemecko

Taliansko

Grécko

Rakúsko

 

Holandsko

Slovinsko

 

Informácia k 14.8.2013; s výhradou zmien, keďže podobné obmedzenia môžu uplatniť aj iné krajiny.

Práca v Chorvátsku

Vaše právo na prácu v Chorvátsku môže byť obmedzené prechodnými opatreniami. Je možné, že budete potrebovať pracovné povolenie, ak ste občanom jednej z týchto krajín:

     

Belgicko

Luksembursko

Španielsko

Cyprus

Malta

Spojené kráľostvo

Francúsko

Nemecko

Taliansko

Grécko

Rakúsko

 

Holandsko

Slovinsko

 

Práca vo Švajčiarsku

Všetci občania EÚ potrebujú vo Švajčiarsku na účely práce pracovné povolenie. Toto obmedzenie sa skončí 31. mája 2014, ale pre občanov Rumunska a Bulharska môže pokračovať do 31. mája 2019.

Ak chcú občania Rumunska alebo Bulharska pracovať v krajine, ktorá stále uplatňuje obmedzenia, mali by si vyhľadať informácie o platných postupoch. Môžu sa obrátiť na pracovný úrad krajiny, v ktorej chcete pracovať.

V prípade potreby môžete kontaktovať aj európskeho poradcu v oblasti zamestnanosti.

Príbeh

Pred presťahovaním do zahraničia je potrebné vybaviť si pracovné povolenie

Marko z Chorvátska prijal pracovnú ponuku vo Viedni a okamžite sa presťahoval do Rakúska. Nezískal však pracovné povolenie a musel sa vrátiť do Chorvátska.

Ak pochádzate z Chorvátska, musíte ešte pred prijatím práce a odchodom do novej krajiny zistiť, či potrebujete pracovné povolenie. Ak áno, nezabúdajte, že žiadosť o pracovné povolenie vám môže byť aj zamietnutá.

Vysielanie do zahraničia

Na vysielanie sa nevzťahujú žiadne obmedzenia, a to ani v prípade zamestnania, ani v prípade samostatnej zárobkovej činnosti.

Výnimka: Nemecko a Rakúsko uplatňujú dočasné obmedzenia na vysielanie pracovníkov z Chorvátska spoločnosťami v určitých odvetviach, nie však v prípade samostatne zárobkovo činných osôb.

Potrebujete ďalšiu pomoc?