Navigačný riadok

Aktualizované : 05/05/2015

work

Pracovné povolenia

Ako občania EÚ máte vo všeobecnosti právo pracovať kdekoľvek v bez pracovného povolenia.

Pracovné povolenia sa v EÚ nikdy nevyžadujú v prípade samostatne zárobkovo činných osôb.

Niektorí občania EÚ však stále potrebujú pracovné povolenie, aby mohli získať zamestnanie v niektorých krajinách EÚ. Týka sa to najmä:

  • chorvátskych občanov v niektorých krajinách EÚ,
  • niektorých občanov EÚ v Chorvátsku.

Lichtenštajnsko uplatňuje kvóty obmedzujúce počet ľudí, ktorí tam môžu pracovať a žiť. Kvóty platia pre všetky členské štáty EÚ, Nórsko a Island.

Občania Chorvátska

Vaše právo pracovať ako zamestnanec v inom členskom štáte EÚ môže byť až do 30. júna 2020 obmedzené prechodnými opatreniami.

Je možné, že na prácu v týchto krajinách budete potrebovať pracovné povolenie.

     

Rakúsko

Grécko

Slovinsko

Belgicko

Taliansko

Španielsko

Cyprus

Luxembursko

Spojené kráľovstvo

Francúzsko

Malta

 

Nemecko

Holandsko

 

 

Viac o pracovných povoleniach v týchto krajinách:

Zvoľte krajinu:

Práca v Chorvátsku

Vaše právo na prácu v Chorvátsku môže byť obmedzené prechodnými opatreniami. Je možné, že budete potrebovať pracovné povolenie, ak ste občanom jednej z týchto krajín:

     

Rakúsko

Grécko

Slovinsko

Belgicko

Taliansko

Španielsko

Cyprus

Luxembursko

Spojené kráľovstvo

Francúzsko

Malta

 

Nemecko

Holandsko

 

Práca vo Švajčiarsku

Väčšina občanov EÚ nepotrebuje povolenie na prácu vo Švajčiarsku. Obmedzenia sa vzťahujú iba na občanov Bulharska, Chorvátska a Rumunska, ktorí potrebujú pracovné povolenie. Viac informácií o práci vo Švajčiarsku pre občanov EÚ.

Na základe dohody medzi EÚ a Švajčiarskom o voľnom pohybe osôb môžu občania Švajčiarska žiť a pracovať v EÚ, pričom určité obmedzenia sa uplatňujú na prácu v Chorvátsku.

Ďalšie informácie

Ak chcete pracovať v krajine, ktorá stále uplatňuje obmedzenia, mali by ste si vyhľadať informácie o platných postupoch.

Podrobnejšie informácie vám poskytnú verejné služby zamestnanosti v krajine, v ktorej chcete pracovať,

alebo kontaktujte európskeho poradcu v oblasti zamestnanosti .

Príklad

Pred presťahovaním sa do zahraničia je potrebné vybaviť si pracovné povolenie

Marko z Chorvátska prijal pracovnú ponuku vo Viedni a okamžite sa presťahoval do Rakúska. Nezískal však pracovné povolenie a musel sa vrátiť do Chorvátska.

Ak pochádzate z Chorvátska, musíte ešte pred prijatím práce a odchodom do novej krajiny zistiť, či potrebujete pracovné povolenie. Ak áno, nezabúdajte, že žiadosť o pracovné povolenie vám môže byť aj zamietnutá.

Vysielanie pracovníkov do zahraničia

Na vysielanie pracovníkovsa nevzťahujú žiadne obmedzenia okrem týchto dvoch výnimiek: Nemecko a Rakúsko uplatňujú dočasné obmedzenia týkajúce sa vysielania chorvátskych pracovníkov firmami v niektorých odvetviach, netýka sa to však samostatne zárobkovo činných osôb.

Pomoc a poradenstvo

alebo občania Islandu, Lichtenštajnska alebo Nórska

Retour au texte en cours.

V tomto prípade 28 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko

Retour au texte en cours.