Ścieżka nawigacji

Podziel się 
	Udostępnij na Facebook
  
	Twitter
  
	Udostępnij na google+
  
	Udostępnij na linkedIn

Praca za granicą

Ostatnia aktualizacja : 01/04/2014

work

Pozwolenia na pracę

W Unii Europejskiej osoby zatrudnione na własny rachunek nie potrzebują pozwolenia na pracę.

Jednak aby zostać zatrudnionymi w krajach UE, które stosują ograniczenia, niektórzy obywatele UE nadal muszą mieć pozwolenie na pracę.

Liechtenstein stosuje ograniczenia w liczbie osób, które mogą tam mieszkać i pracować. Ograniczenia te dotyczą obywateli wszystkich krajów UE, Norwegii i Islandii.

Jeśli chcesz szukać pracy w kraju, w którym nadal obowiązują ograniczenia w dostępie do rynku pracy, najlepiej najpierw dowiedz się, jak wygląda procedura ubiegania się o pozwolenie na pracę.

Radzimy zasięgnąć informacji w publicznej służbie zatrudnienia w kraju, do którego wyjeżdżasz.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z europejskim doradcą ds. zatrudnienia.

Obywatele Chorwacji

Twoje prawo do pracy w charakterze osoby zatrudnionej w innym kraju UE może być ograniczone na mocy ustaleń przejściowych do 30 czerwca 2020 r.

Będziesz potrzebował pozwolenia na pracę, aby podjąć zatrudnienie w tych krajach:

     

Austria

Hiszpania

Słowenia

Belgia

Luksemburg

Włochy

Cypr

Malta

Zjednoczone Królestwo

Francja

Niderlandy

 

Grecja

Niemcy

 

Stan z dnia 14.8.2013: informacje mogą ulec zmianie, ponieważ inne kraje mogą wprowadzić podobne ograniczenia.

Praca w Chorwacji

Twoje prawo do podjęcia pracy w Chorwacji może być ograniczone na mocy ustaleń obowiązujących w okresie przejściowym. Możesz potrzebować pozwolenia na pracę, jeśli pochodzisz z jednego z krajów wymienionych poniżej:

     

Austria

Hiszpania

Słowenia

Belgia

Luksemburg

Włochy

Cypr

Malta

Zjednoczone Królestwo

Francja

Niderlandy

 

Grecja

Niemcy

 

Praca w Szwajcarii

Wszyscy obywatele UE potrzebują pozwolenia na pracę w Szwajcarii. Ograniczenie to zostanie zniesione 31 maja 2014 r., ale może zostać utrzymane do 31 maja 2019 r. w odniesieniu do obywateli Rumunii i Bułgarii.

Zanim zaczniesz starać się o pracę w kraju nadal stosującym ograniczenia, powinieneś zasięgnąć informacji o stosowanych tam procedurach. Skontaktuj się z publiczną służbą zatrudnienia w kraju, w którym chcesz pracować.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, możesz skontaktować się z europejskim doradcą ds. zatrudnienia.

Prawdziwa historia

Przed przeprowadzką za granicę upewnij się, że bez problemu możesz dostać tam pozwolenie na pracę.

Marko z Chorwacji przyjął ofertę pracy w Wiedniu i natychmiast wyjechał do Austrii. Nie udało mu się jednak dostać pozwolenia na pracę i musiał wrócić do Chorwacji.

Jeśli pochodzisz z Chorwacji, koniecznie dowiedz się przed wyjazdem do nowego kraju, czy potrzebujesz tam pozwolenia, aby podjąć pracę. Jeśli pozwolenie na pracę jest wymagane, pamiętaj, że wniosek o jego wydanie może zostać odrzucony.

Oddelegowanie za granicę

Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących pracowników oddelegowanych - zarówno zatrudnionych, jak i prowadzących działalność na własny rachunek.

Wyjątek: Niemcy i Austria stosują czasowe ograniczenia w odniesieniu do pracowników z Chorwacji oddelegowanych przez firmy w niektórych sektorach. Nie dotyczy to osób pracujących na własny rachunek.

Pomoc

Pomoc

Nie znalazłeś potrzebnych informacji? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemu?