Kruimelpad

Bijgewerkt : 05/12/2014

work

Werkvergunningen

Normaal gesproken mag u als EU-burger overal in de EU werken zonder werkvergunning.

Zelfstandigen/freelancers hebben binnen de EU nooit een werkvergunning nodig.

Maar sommige EU-burgers hebben wel een werkvergunning nodig in bepaalde EU-landen te mogen werken. Dit zijn vooral:

  • Kroatische burgers in bepaalde EU-landen
  • bepaalde EU-burgers in Kroatië

Liechtenstein hanteert quota voor het aantal mensen dat er mag komen wonen en werken. Deze quota gelden voor alle burgers van de EU-landen, Noorwegen en IJsland.

Onderdanen van Kroatië

Op grond van overgangsbepalingen kunnen er tot 30 juni 2020 beperkingen voor u gelden voor het werken in loondienst in een ander EU-land.

U heeft in sommige gevallen een werkvergunning nodig om in deze landen te werken:

     

Oostenrijk

Griekenland

Slovenië

België

Italië

Spanje

Cyprus

Luxemburg

Verenigd Koninkrijk

Frankrijk

Malta

 

Duitsland

Nederland

 

 

Meer over werkvergunningen in deze landen:

Kiezen:

Werken in Kroatië

Op grond van overgangsbepalingen kunnen voor u beperkingen gelden voor het werken in loondienst in Kroatië. U heeft mogelijk een werkvergunning nodig als u uit een van deze landen komt:

     

Oostenrijk

Griekenland

Slovenië

België

Italië

Spanje

Cyprus

Luxemburg

Verenigd Koninkrijk

Frankrijk

Malta

 

Duitsland

Nederland

 

Werken in Zwitserland

De meeste EU-burgers hebben geen werkvergunning nodig om in Zwitserland te werken, maar Bulgaren, Kroaten en Roemenen nog wel. Lees meer over werken in Zwitserland als EU-onderdaan.

Op grond van de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland over vrij personenverkeer mogen Zwitsers overal in de EU wonen en werken, afgezien van enkele beperkingen voor Kroatië.

Meer informatie

Wilt u werk gaan zoeken in een land waar nog steeds beperkingen gelden, dan is het verstandig om vooraf informatie in te winnen over de geldende procedures.

Neem contact op met de dienst voor arbeidsbemiddeling in het land waar u wilt werken,

of met een Europees werkgelegenheidsadviseur .

Voorbeeld

Zorg dat u een werkvergunning hebt voordat u naar het buitenland verhuist

Marko uit Kroatië gaat in op een werkaanbod in Wenen en verhuist onmiddellijk naar Oostenrijk. Maar hij kan geen werkvergunning krijgen en moet terugkeren naar Kroatië.

Als u uit Kroatië komt en naar een nieuw land wilt verhuizen om daar te gaan werken, is het belangrijk om eerst te controleren of u daar een werkvergunning nodig heeft. Indien dit het geval is, bedenk dan dat uw aanvraag van een werkvergunning kan worden geweigerd.

In het buitenland gedetacheerden

Er gelden geen beperkingen voor personen die naar het buitenland gedetacheerd worden, met twee uitzonderingen: Duitsland en Oostenrijk hanteren tijdelijke beperkingen voor de detachering van werknemers uit Kroatië door bedrijven in bepaalde sectoren, maar niet voor zelfstandigen.

Hulp en advies

Footnote

of een onderdaan van IJsland, Liechtenstein of Noorwegen

Retour au texte en cours.

In dit geval de 28 EU-landen + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Retour au texte en cours.