Mogħdija tan-navigazzjoni

Aqsam fuq 
	Aqsam fuq Facebook
  
	Aqsam fuq Twiter
  
	Ixxerja fuq Google+
  
	Aqsam fuq linkedIn

Xogħol barra pajjiżek

Aġġornat : 01/04/2014

Permessi tax-xogħol

Il-permessi tax-xogħol mhuma qatt meħtieġa għan-nies li jaħdmu għal rashom fl-UE.

Madankollu, xi ċittadini tal-UE xorta għadhom jeħtieġu permess tax-xogħol biex isibu impjieg f'ċerti pajjiżi tal-UE.

Il-Liechtenstein jimponi kwoti li jillimitaw l-għadd ta' persuni li jistgħu jaħdmu u jgħixu fih. Din is-sistema ta' kwota tapplika għaċ-ċittadini tal-pajjiżi kollha tal-UE, in-Norveġja u l-Islanda.

Jekk qed tippjana li tfittex xogħol f'pajjiż li għad għandu restrizzjonijiet għall-aċċess tas-suq tax-xogħol tiegħu, ta' min iffittex dwar il-proċeduri biex takkwista permess tax-xogħol.

Jeħtieġlek tikkuntattja lis-servizz pubbliku tax-xogħol tal-pajjiż li sejjer fih.

Jekk teħtieġ aktar informazzjoni tista' tikkuntattja konsulent tal-impjiegi Ewropej.

Ċittadini tal-Kroazja

Id-dritt tiegħek li taħdem bħala impjegat f'pajjiż ieħor tal-UE jista' jkun ristrett minn arranġamenti ta' tranżizzjoni sat-30 ta' Ġunju 2020.

Irid ikollok permess ta' xogħol biex taħdem f'dawn il-pajjiżi:

     

l-Awstrija

il-Greċja

ir-Renju Unit

il-Belġju

l-Italja

is-Slovenja

Ċipru

il-Lussemburgu

Spanja

Franza

Malta

 

il-Ġermanja

il-Pajjiżi l-Baxxi

 

Informazzjoni valida minn 14.8.2013; tista' tidbiddel jekk pajjiżi oħra jimponu restrizzjonijiet simili.

Impjieg fil-Kroazja

Id-dritt li taħdem fil-Kroazja bħala impjegat jista' jkun limitat minnħabba ftehim tranżizzjonali. Jista' jkollok bżonn permess tax-xogħol jekk int minn wieħed minn dawn il-pajjiżi:

     

l-Awstrija

il-Greċja

ir-Renju Unit

il-Belġju

l-Italja

is-Slovenja

Ċipru

il-Lussemburgu

Spanja

Franza

Malta

 

il-Ġermanja

il-Pajjiżi l-Baxxi

 

Impjieg fl-Isvizzera

Iċ-ċittadini kollha tal-UE jeħtieġu permess tax-xogħol biex jaħdmu fl-Isvizzera. Din ir-restrizzjoni se tiskadi fil-31 ta' Mejju 2014 - iżda tista' tkompli sal-31 ta' Mejju 2019 għal ċittadini tar-Rumanija u l-Bulgarija

Qabel ma tipprova taħdem f'pajjiż li għadu jimponi restrizzjonijiet, għandek tfittex informazzjoni dwar il-proċeduri applikabbli. Ikkuntattja lis-servizz tal-impjieg pubbliku fil-pajjiż fejn tixtieq taħdem.

Jekk teħtieġ aktar appoġġ, ikkuntattja konsulent tal-impjiegi Ewropej.

Storja bħala eżempju

Oqgħod attent li tikseb permess tax-xogħol meta tmur tgħix barra!

Marko mill-Kroazja aċċetta impjieg fi Vjenna u qabad u mar l-Awstrija. Iżda ma rnexxilux jikseb permess tax-xogħol u kellu jmur lura l-Kroazja.

Jekk inti mill -Kroazja , huwa importanti li tiċċekkja għandekx bżonn permess tax-xogħol qabel tmur fil-pajjiż il-ġdid biex tibda taħdem. F'dan il-każ, żomm f'rasek li l-applikazzjoni tiegħek għal permess tax-xogħol tista' tiġi miċħuda.

Is-sekondar barra pajjiżek

M'hemmx restrizzjonijiet fuq ħaddiema li jintbagħtu barra - kemm jekk ikunu impjegati u kemm jekk jaħdmu għal rashom.

Eċċezzjoni: Il-Ġermanja u l-Awstrija japplikaw restrizzjonijiet temporanji fuq is-sekondar ta' ħaddiema mill-Kroazja minn kumpaniji f'ċerti setturi iżda mhux fuq nies li jaħdmu għal rashom.

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Għad għandek bżonn l-għajnuna?

Ma sibtx dak li kont qed tfittex? Għandek problema xi ssolvi?