Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 20/04/2016

work

Darba atļaujas

Ja esat ES pilsonis, jums parasti nav vajadzīga darba atļauja, lai varētu strādāt jebkur Eiropas Savienībā.

Eiropas Savienībā nekad nepieprasa, lai darba atļaujas būtu pašnodarbinātajiem.

Tomēr atsevišķās ES valstīs dažiem ES iedzīvotājiem joprojām ir nepieciešama darba atļauja, lai iekārtotos darbā.

Tas attiecas tikai uz:

 • Horvātijas pilsoņi dažās ES dalībvalstīs;
 • dažu ES dalībvalstu pilsoņi Horvātijā.

Lihtenšteina nosaka kvotas, cik daudz ārzemnieku drīkst dzīvot un strādāt šajā valstī. Šī kvotu sistēma attiecas uz visu ES dalībvalstu, kā arī Islandes un Norvēģijas pilsoņiem.

Horvātijas pilsoņi

Līdz 2020. gada 20. jūnijam jūsu tiesības citā ES dalībvalstī strādāt kā darba ņēmējam var ierobežot pārejas noteikumi.

Vairums ES dalībvalstu šos ierobežojumus ir atcēlušas. Tomēr jums joprojām var būt nepieciešama darba atļauja šādās valstīs:

 • Apvienotā Karaliste English
 • Austrija Deutsch
 • Malta English
 • Nīderlande Nederlands
 • Slovēnija Slovenščina

Darbs Horvātijā

Iespējams, ka jūsu tiesības strādāt Horvātijā (darba ņēmēja statusā) ir ierobežotas, kamēr nav beidzies pārejas periods. Jums, iespējams, ir nepieciešama darba atļauja, ja esat šādu valstu pilsonis:

 • Apvienotā Karaliste
 • Austrija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Slovēnija

Darbs Šveicē

ES pilsoņiem vairumā gadījumu nevajag darba atļauju, lai strādātu Šveicē. Ierobežojumi ir noteikti tikai Bulgārijas, Horvātijas un Rumānijas pilsoņiem, kuriem gan vajadzīga darba atļauja. Uzziniet vairāk, kādas iespējas strādāt Šveicē ir ES pilsoņiem français Deutsch italiano English.

Saskaņā ar personu brīvas pārvietošanās līgumu, ko noslēgušas ES un Šveice, Šveices pilsoņiem ir tiesības dzīvot un strādāt ES, tomēr ir daži ierobežojumi darbam Horvātijā.

Papildu informācija

Iekams meklējat darbu valstī, kurā joprojām ir noteikti ierobežojumi, noskaidrojiet, kādas ir spēkā esošās procedūras.

Sazinieties ar valsts nodarbinātības dienestu valstī, kurā vēlaties strādāt.

Varat arī sazināties ar Eiropas nodarbinātības konsultantu .

Piemērs no dzīves

Centieties iegūt darba atļauju jau pirms došanās uz ārzemēm

Marko no Horvātijas pieņem darba piedāvājumu Vīnē un nekavējoties pārceļas uz Austriju. Taču viņam neizdodas iegūt darba atļauju un nākas atgriezties Horvātijā.

Ja esat no Horvātijas, pirms došanās strādāt uz citu valsti svarīgi ir noskaidrot, vai jums nepieciešama darba atļauja. Ja ir, tad paturiet prātā, ka darba atļauju jums var arī neiedot.

Norīkojumi darbā uz ārzemēm

Darbā uz ārzemēm norīkotiem darba ņēmējiem ierobežojumu nav, tomēr ir viens izņēmums: Austrija piemēro pagaidu ierobežojumus atsevišķu nozaru uzņēmumu norīkotajiem darbiniekiem no Horvātijas, bet ne pašnodarbinātajiem.

ES tiesību akti
 • Pagaidu ierobežojumi cilvēkiem, kuri vēlas strādāt ārzemēs English
Sabiedriskās apspriešanas
Meklējat darbu ārzemēs?
Sāciet te – darba piedāvājumu
Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
Vaicājiet, un mēs dosim padomu.

vai Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas pilsonis

Retour au texte en cours.

šajā gadījuma 28 ES valstīs + Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā

Retour au texte en cours.