Navigācijas ceļš

Kopīgot 
	Kopīgot vietnē Facebook
  
	Kopīgot vietnē Twitter
  
	Kopīgot vietnē google+
  
	Kopīgot vietnē linkedIn

Darbs ārzemēs

Atjaunināts : 01/04/2014

Darba atļaujas

Eiropas Savienībā nekad nepieprasa, lai darba atļaujas būtu pašnodarbinātajiem.

Tomēr atsevišķās ES valstīs daļai ES iedzīvotāju joprojām ir nepieciešama darba atļauja, lai iekārtotos darbā.

Lihtenšteina nosaka kvotas, cik daudz ārzemnieku drīkst dzīvot un strādāt šajā valstī. Šī kvotu sistēma attiecas uz visu ES dalībvalstu, Islandes un Norvēģijas pilsoņiem.

Ja plānojat meklēt darbu valstī, kura joprojām ierobežo piekļuvi savam darba tirgum, tad ir vērts noskaidrot, kādas ir spēkā esošās darba atļaujas iegūšanas procedūras.

Ieteicam sazināties ar valsts nodarbinātības dienestu valstī, uz kuru vēlaties doties.

Ja jums vajadzīga papildu informācija, varat sazināties ar Eiropas nodarbinātības konsultantu.

Horvātijas pilsoņi

Iespējams, ka jūsu tiesības strādāt citā ES dalībvalstī (darba ņēmēja statusā) ir ierobežotas līdz 2020. gada 30. jūnijam, kad beigsies pārejas periods.

Jums būs vajadzīga darba atļauja, lai strādātu šajas valstīs:

     

Apvienotā Karaliste

Itālija

Slovēnija

Austrija

Kipra

Spānija

Beļģija

Luksemburga

Vācija

Francija

Malta

 

Grieķija

Nīderlande

 

Informācija attiecas uz stāvokli 14.8.2013, tajā iespējamas izmaiņas, jo arī citas valstis var piemērot līdzīgus ierobežojumus.

Darbs Horvātijā

Jūsu tiesības strādāt Horvātijā var būt ierobežotas pārejas noteikumu dēļ. Jums, iespējams, ir vajadzīga darba atļauja, ja esat no kādas valsts, kas minēta šajā sarakstā:

     

Apvienotā Karaliste

Itālija

Slovēnija

Austrija

Kipra

Spānija

Beļģija

Luksemburga

Vācija

Francija

Malta

 

Grieķija

Nīderlande

 

Darbs Šveicē

Visiem ES pilsoņiem ir vajadzīga darba atļauja, lai strādātu Šveicē. Šis ierobežojums būs spēkā līdz 2014. gada 31. maijam, tomēr attiecībā uz rumāņiem un bulgāriem šī ierobežojuma spēkā esamības laiku var pagarināt līdz 2019. gada 31. maijam.

Iekams meklējat darbu valstī, kurā joprojām ir noteikti ierobežojumi, noskaidrojiet, kādas ir spēkā esošās procedūras. Sazinieties ar valsts nodarbinātības dienestu valstī, kurā vēlaties strādāt.

Ja jums pēc tam būs vēl kas vaicājams, sazinieties ar Eiropas nodarbinātības konsultantu.

Piemērs no dzīves

Centieties iegūt darba atļauju jau pirms došanās uz ārzemēm

Marko no Horvātijas pieņem darba piedāvājumu Vīnē un nekavējoties pārceļas uz Austriju. Taču viņam neizdodas iegūt darba atļauju un nākas atgriezties Horvātijā.

Ja esat no Horvātijas, pirms došanās strādāt uz citu valsti svarīgi ir noskaidrot, vai jums pirms došanās uz ārzemēm jālūdz darba atļauja. Ja ir, tad paturiet prātā, ka darba atļauju jums var arī neiedot.

Norīkojumi darbā uz ārzemēm

Nedz darba ņēmējiem, nedz pašnodarbinātajiem šeit ierobežojumu nav.

Izņēmums. Vācija un Austrija uz laiku ir noteikušas izņēmumus Horvātijas darba ņēmējiem, ko dažu nozaru uzņēmumi norīkojuši  darbā uz šīm valstīm, bet uz pašnodarbinātajiem tas neattiecas.

Jums vajadzīga palīdzība?

Jums vajadzīga palīdzība?

Vai neatradāt meklēto informāciju? Jums ir problēma, kurai vajadzīgs risinājums?