Naršymo kelias

Siųsti draugams 
	Skelbti „Facebook“ 
  
	„Twitter“
  
	Bendrinti „Google+“
  
	Skelbti „linkedIn“

Darbas užsienyje

Atnaujinta 2014-04-01

Darbo leidimai

Savarankiškai dirbantiems asmenims Europos Sąjungoje darbo leidimų nereikia.

Tačiau pagal darbo sutartį dirbti norintiems tam tikrų ES šalių piliečiams kai kuriose ES šalyse darbo leidimų vis dar reikia.

Lichtenšteine nustatytos kvotos, kad būtų ribojamas jame dirbančių ir gyvenančių žmonių skaičius. Ši kvotų sistema taikoma visų ES šalių, Norvegijos ir Islandijos piliečiams.

Jei ketinate ieškotis darbo šalyje, kurioje vis dar ribojamas patekimas į darbo rinką, patartina išsiaiškinti, kokia toje šalyje darbo leidimų išdavimo tvarka.

Kreipkitės į šalies, į kurią vykstate, valstybinę užimtumo tarnybą.

Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į konsultantą darbo Europoje klausimais.

Informacija Kroatijos piliečiams

Jūsų teisė dirbti kaip samdomiesiems darbuotojams kitoje ES šalyje gali būti ribojama pereinamojo laikotarpio priemonėmis iki 2020 m. birželio 30 d.

Kad galėtumėte dirbti šiose šalyse, jums reikės gauti darbo leidimą:

     

Austrija

Jungtinė Karalystė

Prancūzija

Belgija

Kipras

Slovėnija

Graikija

Liuksemburgas

Vokietija

Ispanija

Malta

 

Italija

Nyderlandai

 

Tai padėtis 14.8.2013, ji gali pasikeisti, nes kitos šalys gali įvesti panašius apribojimus.

Darbas Kroatijoje

Jūsų teisė dirbti kaip samdomajam darbuotojui Kroatijoje gali būti ribojama pereinamojo laikotarpio priemonėmis. Jums gali reikėti darbo leidimo, jei esate vienos iš šių šalių pilietis:

     

Austrija

Jungtinė Karalystė

Prancūzija

Belgija

Kipras

Slovėnija

Graikija

Liuksemburgas

Vokietija

Ispanija

Malta

 

Italija

Nyderlandai

 

Darbas Šveicarijoje

Visi Šveicarijoje norintys dirbti ES piliečiai turi gauti darbo leidimą. Šis apribojimas galios iki 2014 m. gegužės 31 d., o po to dar iki 2019 m. gegužės 31 d. gali būti taikomas Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams.

Prieš bandydami įsidarbinti šalyje, kurioje vis dar ribojamas patekimas į darbo rinką, paieškokite informacijos apie toje šalyje taikomą tvarką. Kreipkitės į šalies, kurioje norėtumėte dirbti, valstybinę užimtumo tarnybą.

Jei jums reikia daugiau paramos, kreipkitės į konsultantą darbo Europoje klausimais.

Atsitikimas

Gaukite darbo leidimą prieš išvykdamas į užsienį

Marko iš Kroatijos priėmė darbo Vienoje pasiūlymą ir tuojau pat išvyko į Austriją. Tačiau jam nepavyko gauti darbo leidimo ir teko grįžti į Kroatiją,.

Jei esate Kroatijos pilietis, prieš persikeldamas į kitą šalį dirbti būtinai išsiaiškinkite, ar prieš išvykdamas neturite paprašyti darbo leidimo. Jei taip, turėkite omenyje, kad jūsų prašymas išduoti darbo leidimą gali būti atmestas.

Komandiruotės į užsienį

Komandiruojamiems darbuotojams (dirbantiems pagal sutartį arba savarankiškai) apribojimų nėra.

Išimtis: Vokietija ir Austrija taiko laikinus apribojimus kai kurių sektorių įmonių darbuotojų iš Kroatijos (tačiau ne savarankiškai dirbančių asmenų) komandiravimui.

Reikia daugiau pagalbos?