Navigatsioonitee

Jaga 
	Jaga Facebook´is
  
	Jaga Twitter´is
  
	Jagage Google+ vahendusel
  
	Jaga linkedIn´is

Töötamine välismaal

Ajakohastatud : 01/04/2014

Tööload

Füüsilisest isikust ettevõtjate puhul ei ole tööluba ELis nõutud.

Mõned ELi kodanikud vajavad siiski teatavates ELi liikmesriikides töövõtjana töötamiseks tööluba.

Liechtensteinis kehtivad kvoodid, millega piiratakse isikute arvu, kes võivad seal töötada ja elada. Selline kvoodisüsteem kehtib kõigi ELi liikmesriikide ning Norra ja Islandi kodanike suhtes.

Kui soovite leida tööd riigis, kus kehtivad ikka veel piirangud tööturule juurdepääsul, oleks asjakohane uurida, millised on tööloa saamiseks vajalikud menetlused.

Soovitav on võtta ühendust asjaomase riigi riikliku tööturuasutusega, kuhu te suundute.

Kui vajate täiendavat teavet, siis võtke ühendust Euroopa töönõustajaga.

Horvaatia kodanikud

Teie õigus töötada töövõtjana teises ELi liikmesriigis võib olla piiratud üleminekukorraga kuni 30. juunini 2020.

Nendes riikides töötamiseks vajate tööluba:

     

Austria

Sloveenia

Regno Unito

Belgia

Ühendkuningriik

Slovenia

Hispaania

Malta

 

Kreeka

Prantsusmaa

 

Küpros

Saksamaa

 

Teave on kehtiv 14.8.2013 seisuga ja võib muutuda, kuna teised riigid võivad kehtestada samalaadsed piirangud.

Horvaatias töötamine

Teie õigus töötada töövõtjana Horvaatias võib olla piiratud üleminekukorraga. Teilt võidakse nõuda tööluba, kui olete pärit järgmistest riikidest:

     

Austria

Sloveenia

Regno Unito

Belgia

Ühendkuningriik

Slovenia

Hispaania

Malta

 

Kreeka

Prantsusmaa

 

Küpros

Saksamaa

 

Töötamine Šveitsis

Kõik ELi kodanikud vajavad Šveitsis töötamiseks tööluba. See piirang aegub 31. mail 2014, kuid selle kohaldamist võidakse Rumeenia ja Bulgaaria kodanike suhtes pikendada 31. maini 2019.

Enne kui püüate tööle minna riiki, kus siiani kehtivad piirangud, peaksite otsima teavet kohaldatavate menetluste kohta. Võtke ühendust asjaomase riigi riikliku tööturuasutusega, kus te soovite töötada.

Kui vajate täiendavat abi, siis võtke ühendust Euroopa töönõustajaga.

Näidisjuhtum

Veenduge enne välismaale kolimist, et saate tööloa

Marko Horvaatiast võtab vastu tööpakkumise Viinis ja kolib kohe Austriasse. Kuid tal ei õnnestu saada tööluba ja ta peab Horvaatiasse naasma.

Kui olete Horvaatia kodanik, on oluline kontrollida, kas peate taotlema tööluba enne töötamise eesmärgil uude riiki kolimist. Kui see on nii, siis pidage meeles, et teie tööloa taotlus võidakse tagasi lükata..

Lähetused välismaale

Lähetatud töötajate - nii töövõtjate kui ka füüsilisest isikust ettevõtjate - puhul piiranguid ei ole.

Erand: Saksamaa ja Austria piiravad ajutiselt Horvaatia teatavate sektorite ettevõtete töötajate lähetamist, kuid seda ei kohaldata füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes.

Vajate ikka veel abi?

Vajate ikka veel abi?

Te ei leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendust vajav probleem?