Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 06/10/2016

work

Tööload

ELi kodanikuna võite üldjuhul töötada igal pool ELis, vajamata selleks tööluba.

Füüsilisest isikust ettevõtjad ei vaja ELis kunagi tööluba.

Osadel ELi kodanikel peab siiski töövõtjana töötamiseks olema tööluba, kui nad soovivad töötada teatavates liikmesriikides.

See hõlmab ainult:

 • Horvaatia kodanikke mõnes ELi riigis;
 • teatavaid ELi kodanikke Horvaatias.

Liechtensteinis kehtivad kvoodid, millega piiratakse isikute arvu, kes võivad seal töötada ja elada. Selline kvoodisüsteem kehtib kõigi ELi liikmesriikide ning Norra ja Islandi kodanike suhtes.

Horvaatia kodanikud

Teie õigus töötada töövõtjana teises ELi liikmesriigis võib olla piiratud üleminekukorraga kuni 30. juunini 2020.

Enamik ELi liikmesriike neid piiranguid enam ei kohalda. Võite siiski vajada tööluba töötamiseks järgmistes riikides:

 • Austria Deutsch
 • Malta English
 • Madalmaad Nederlands
 • Sloveenia Slovenščina
 • Ühendkuningriik English

Töötamine Horvaatias

Teie õigus töötada töövõtjana Horvaatias võib olla piiratud üleminekukorraga. Teil võib olla vaja tööluba, kui olete pärit ühest järgmiste riikide hulgast:

 • Austria
 • Malta
 • Madalmaad
 • Sloveenia
 • Ühendkuningriik

Töötamine Šveitsis

Suurem osa ELi kodanikest ei vaja Šveitsis töötamiseks tööluba. Piirangut kohaldatakse üksnes Horvaatia kodanike suhtes, kes vajavad ikka veel tööluba. Lugege täpsemalt ELi kodanikuna Šveitsis töötamise kohta français Deutsch italiano English.

Vastavalt ELi ja Šveitsi vahel sõlmitud kokkuleppele isikute vaba liikumise kohta, võivad Šveitsi kodanikud ELis vabalt elada ja töötada.

Lisateave

Enne kui püüate tööle minna riiki, kus siiani kehtivad piirangud, peaksite otsima teavet kohaldatavate menetluste kohta.

Küsige nõu selle riigi tööturuasutuselt, kus te soovite töötada, või Euroopa töönõustajalt.

Näide

Veenduge enne välismaale kolimist, et saate tööloa

Marko Horvaatiast võtab vastu tööpakkumise Viinis ja kolib kohe Austriasse. Kuid tal ei õnnestu saada tööluba ja ta peab pöörduma tagasi Horvaatiasse.

Kui olete Horvaatia kodanik, on oluline kontrollida, kas peate taotlema tööluba enne töötamise eesmärgil teise riiki elama asumist. Kui see on nii, siis pidage meeles, et teie tööloa taotlus võidakse tagasi lükata.

Lähetused välismaale

Lähetatud töötajate puhul piiranguid ei ole, v.a üks erand: Austria piirab ajutiselt Horvaatia teatavate sektorite ettevõtete töötajate lähetamist, kuid seda ei kohaldata füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes.

ELi õigusaktid
 • Ajutised piirangud välismaal töötamisele English
Avalikud arutelud
Otsite tööd välismaal?
Alustage siit – tööpakkumist
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid

või Islandi, Liechtensteini või Norra kodanikuna

Retour au texte en cours.

Antud juhul ühes 28 ELi liikmesriigist või Islandil, Liechtensteinis või Norras.

Retour au texte en cours.