Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 20/04/2016

work

Tööload

ELi kodanikuna võite üldjuhul töötada igal pool ELis vajamata selleks tööluba.

Füüsilisest isikust ettevõtjad ei vaja ELis kunagi tööluba.

Mõnedel ELi kodanikel peab siiski teatavates ELi liikmesriikides töövõtjana töötamiseks olema tööluba.

See puudutab üksnes:

 • Horvaatia kodanikke mõnes ELi riigis
 • teatavaid ELi kodanikke Horvaatias

Liechtensteinis kehtivad kvoodid, millega piiratakse isikute arvu, kes võivad seal töötada ja elada. Selline kvoodisüsteem kehtib kõigi ELi liikmesriikide ning Norra ja Islandi kodanike suhtes.

Horvaatia kodanikud

Teie õigus töötada töövõtjana teises ELi liikmesriigis võib olla piiratud üleminekukorraga kuni 30. juunini 2020.

Enamik ELi liikmesriike neid piiranguid enam ei kohalda. Võite siiski endiselt vajada tööluba töötamiseks järgmistes riikides:

 • Austria Deutsch
 • Madalmaad Nederlands
 • Malta English
 • Sloveenia Slovenščina
 • Ühendkuningriik English

Töötamine Horvaatias

Teie õigus töötada töövõtjana Horvaatias võib olla piiratud üleminekukorraga. Teil võib olla vaja tööluba, kui olete pärit ühest järgmistest riikidest:

 • Austria
 • Madalmaad
 • Malta
 • Sloveenia
 • Ühendkuningriik

Töötamine Šveitsis

Enamik ELi kodanikest ei vaja Šveitsis tööluba. Piiranguid kohaldatakse üksnes Bulgaaria, Horvaatia ja Rumeenia kodanike suhtes, kes vajavad tööluba. Lugege täpsemalt ELi kodanikuna Šveitsis töötamise kohta français Deutsch italiano English.

ELi ja Šveitsi vahelise isikute vaba liikumist käsitleva kokkuleppe kohaselt võivad Šveitsi kodanikud ELis vabalt elada ja töötada. Teatavad piirangud on kehtestatud üksnes Horvaatias töötamise suhtes.

Lisateave

Enne kui püüate tööle minna riiki, kus siiani kehtivad piirangud, peaksite otsima teavet kohaldatavate menetluste kohta.

Küsige nõu selle riigi tööturuasutuselt, kus te soovite töötada.

või Euroopa töönõustajalt .

Näidisjuhtum

Veenduge enne välismaale kolimist, et saate tööloa

Marko Horvaatiast võtab vastu tööpakkumise Viinis ja kolib kohe Austriasse. Kuid tal ei õnnestu saada tööluba ja ta peab pöörduma tagasi Horvaatiasse.

Kui olete Horvaatia kodanik, on oluline kontrollida, kas peate taotlema tööluba enne töötamise eesmärgil teise riiki elama asumist. Kui see on nii, siis pidage meeles, et teie tööloa taotlus võidakse tagasi lükata.

Lähetus välismaale

Lähetatud töötajate puhul piiranguid ei ole, v.a üks erand: Austria piirab ajutiselt Horvaatia teatavate sektorite ettevõtete töötajate lähetamist, kuid seda ei kohaldata füüsilisest isikust ettevõtjate suhtes.

ELi õigusaktid
 • Ajutised piirangud välismaal töötamisele English
Avalikud arutelud
Otsite tööd välismaal?
Alustage siit – tööpakkumist
Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid

või Islandi, Liechtensteini või Norra kodanik

Retour au texte en cours.

Käesoleval juhul 28 ELi liikmesriiki + Island, Liechtenstein ja Norra

Retour au texte en cours.