Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 05/12/2014

work

Άδεια εργασίας

Ως υπήκοος της ΕΕ δεν χρειάζεστε κατά κανόνα άδεια εργασίας για να εργαστείτε σε χώρα της ΕΕ.

Δεν απαιτείται άδεια εργασίας για τους αυτοαπασχολούμενους στην ΕΕ.

Ωστόσο, ορισμένοι πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να χρειάζονται άδεια εργασίας για να εργαστούν ως μισθωτοί σε ορισμένες χώρες της ΕΕ. Αυτό αφορά κυρίως:

  • τους πολίτες της Κροατίας σε ορισμένες χώρες της ΕΕ
  • ορισμένους πολίτες της ΕΕ στην Κροατία.

Το Λιχτενστάιν επιβάλλει ποσοστώσεις οι οποίες περιορίζουν τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να εργαστούν και να ζήσουν εκεί. Αυτό το σύστημα ποσοστώσεων ισχύει για τους υπηκόους όλων των χωρών της ΕΕ, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας.

Υπήκοοι Κροατίας

Το δικαίωμά σας να εργασθείτε ως μισθωτός σε άλλη χώρα της ΕΕ μπορεί να περιορίζεται από μεταβατικές διατάξεις μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Μπορεί να χρειάζεστε άδεια εργασίας για να εργαστείτε σε μια από τις εξής χώρες:

     

Αυστρία

Ελλάδα

Σλοβενία

Βέλγιο

Ιταλία

Ισπανία

Κύπρος

Λουξεμβούργο

Ηνωμένο Βασίλειο

Γαλλία

Μάλτα

 

Γερμανία

Κάτω Χώρες

 

 

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άδεια εργασίας στις παρακάτω χώρες:

Επιλέξτε:

Για να εργαστείτε στην Κροατία

Το δικαίωμά σας να εργασθείτε ως μισθωτός στην Κροατία μπορεί να περιορίζεται από μεταβατικές διατάξεις. Μπορεί να χρειάζεστε άδεια εργασίας, αν προέρχεστε από μία από τις παρακάτω χώρες:

     

Αυστρία

Ελλάδα

Σλοβενία

Βέλγιο

Ιταλία

Ισπανία

Κύπρος

Λουξεμβούργο

Ηνωμένο Βασίλειο

Γαλλία

Μάλτα

 

Γερμανία

Κάτω Χώρες

 

Για να εργαστείτε στην Ελβετία

Οι υπήκοοι των περισσοτέρων χωρών  της ΕΕ δεν χρειάζονται άδεια εργασίας στην Ελβετία. Μόνο οι υπήκοοι της Βουλγαρίας, της Κροατίας και της Ρουμανίας  χρειάζονται άδειας εργασίας. Μάθετε περισσότερα για την εργασία υπηκόων χωρών της ΕΕ στην Ελβετία.

Βάσει της συμφωνίας ΕΕ-Ελβετίας για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, οι Ελβετοί υπήκοοι είναι ελεύθεροι να διαμένουν και να εργάζονται στην ΕΕ, με ορισμένους περιορισμούς όσον αφορά την απασχόλησή τους στην Κροατία.

Περισσότερες πληροφορίες

Προτού αποφασίσετε να εργαστείτε σε χώρα που επιβάλλει περιορισμούς, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τις ισχύουσες διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον δημόσιο φορέα απασχόλησης της χώρας στην οποία επιθυμείτε να εργαστείτε

ή έναν σύμβουλο EURES .

Μια αληθινή ιστορία

Προτού μετακομίσετε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι θα σας χορηγηθεί η άδεια εργασίας

Ο Μάρκο από την Κροατία αποδέχθηκε προσφορά εργασίας από τη Βιέννη και μετακόμισε αμέσως στην Αυστρία. Δεν μπόρεσε όμως να λάβει άδεια εργασίας και τώρα είναι αναγκασμένος να επιστρέψει στην Κροατία.

Αν προέρχεστε από την Κροατία, προτού μετακομίσετε σε άλλη χώρα για να εργαστείτε, πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας. Αν όντως χρειάζεστε, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η αίτηση για την έκδοσή της μπορεί να απορριφθεί.

Απόσπαση στο εξωτερικό

Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τους αποσπασμένους υπαλλήλους - με δύο εξαιρέσεις: Η Γερμανία και η Αυστρία εφαρμόζουν προσωρινούς περιορισμούς για τους Κροάτες αποσπασμένους υπαλλήλους εταιρειών ορισμένων κλάδων, όχι όμως και για τους αυτοαπασχολούμενους.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Footnote

ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.