Cesta

Přidej na 
	Přidej na Facebook 
  
	Přidej na Twitter
  
	Přidej na google+
  
	Přidej na linkedIn

Práce v zahraničí

Aktualizováno : 01/04/2014

Pracovní povolení

Pro osoby samostatně výdělečně činné se pracovní povolení v EU nikdy nevyžaduje.

Někteří občané EU však i nadále potřebují pracovní povolení k práci v některých zemích Unie.

Pokud si chcete najít práci v zemi, která stále uplatňuje omezení týkající se přístupu na její pracovní trh, měli byste se předem informovat, jak získat pracovní povolení. Zjistěte si rovněž, zda existují omezení ohledně pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Obraťte se proto na příslušný úřad práce v zemi, do které se chystáte.

Pokud potřebujete více informací, obraťte se na evropského poradce pro oblast zaměstnání.

Občané Chorvatska

V některých zemích EU se na ně mohou vztahovat přechodná pracovní omezení až do 30. června 2020.

V těchto zemích si proto musí vyřídit pracovní povolení:

     

Belgie

Malta

Slovinsko

Francie

Německo

Španělsko

Itálie

Nizozemsko

Spojené království

Kypr

Rakousko

 

Lucembursko

Řecko

 

Informace platné ke dni: 14.8.2013; podléhá změnám, protože podobná omezení mohou zavést i další státy.

Práce v Chorvatsku

Právo pracovat v Chorvatsku v zaměstnaneckém poměru může být omezeno v důsledku přechodných dohod. Pracovní povolení budete potřebovat, pokud máte státní příslušnost těchto zemí:

     

Belgie

Malta

Slovinsko

Francie

Německo

Španělsko

Itálie

Nizozemsko

Spojené království

Kypr

Rakousko

 

Lucembursko

Řecko

 

Práce ve Švýcarsku

Ve Švýcarsku potřebují pracovní povolení státní příslušníci všech členských zemí EU. Tento požadavek přestane platit 31. května 2014 - pro státní příslušníky Rumunska a Bulharska se však může toto omezení uplatňovat až do 31. května 2019.

Než se začnete zajímat o práci v některé ze zemí, kde máte přístup na pracovní trh omezen, doporučujeme vám seznámit se s náležitostmi, které je třeba pro získání pracovního povolení splnit. Obraťte se na úřad práce v zemi, v níž si chcete najít práci.

S dalšími dotazy se můžete obracet na evropského poradce pro oblast zaměstnání.

Příklad

Před přestěhováním do zahraničí se ujistěte, že dostanete pracovní povolení

Marko z Chorvatska přijal nabídku práce ve Vídni, kam se okamžitě odstěhoval. Jelikož se mu však nepodařilo si pracovní povolení vyřídit, musel se do Chorvatska vrátit.

Pokud jste z Chorvatska, musíte si ověřit, zda před odstěhováním se do příslušné země za prací musíte zažádat o pracovní povolení. Pokud ano, musíte počítat s tím, že vaše žádost může být zamítnuta.

Pobírání podpory v nezaměstnanosti v jiné zemi

Pokud si hledáte práci v zahraničí, máte právo si nechat převést dávky v nezaměstnanosti z jednoho státu do druhého. Toto právo lze uplatňovat pouze po omezenou dobu (po dobu 3 měsíců s možností jednoho prodloužení na maximálně 6 měsíců), a to s předběžným souhlasem úřadu práce.

Toto právo může být omezeno v zemích, které uplatňují omezení na svém trhu práce.

V případě pochybností se obraťte na evropského poradce pro oblast zaměstnání.

Příklad

Převod dávek v nezaměstnanosti může být omezen

Sofia je z Bulharska a nemůže tam najít práci. Chtěla by proto odjet a hledat si zaměstnání v Německu. Na úřadu práce se zeptala, zda může bulharské dávky v nezaměstnanosti pobírat i nadále v Německu.

Toto bohužel možné není. Německo bulharským občanům ještě stále převod dávek v nezaměstnanosti nepovoluje. Nejpozději od roku 2014 to však už možné bude.

Pokud legálně pracujete v jiné zemi EU, máte nárok na rovné zacházení, jako státní příslušníci dané země.

Pracovníci vyslaní do zahraničí

Na vysílání pracovníků do zahraničí, ať již zaměstnanců nebo osob samostatně výdělečně činných, se nevztahují žádná omezení.

Výjimka: Německo a Rakousko přesto uplatňují dočasná omezení týkající se vysílání chorvatských zaměstnanců podniky působícími v určitých odvětvích. Tato omezení se však nevztahují na osoby samostatně výdělečně činné.

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste, co jste hledali?

Nenašli jste informace, které hledáte? Chtěli byste pomoci s řešením nějakého problému?