Cesta

Aktualizováno : 20/04/2016

work

Pracovní povolení

Jako občan EU nepotřebujete v podstatě žádné pracovní povolení k tomu, abyste mohli kdekoli v Unii pracovat.

Pro osoby samostatně výdělečně činné se pracovní povolení v EU nikdy nevyžaduje.

Někteří občané EU však i nadále potřebují pracovní povolení, pokud chtějí být zaměstnáni v některých zemích Unie.

Týká se to pouze:

 • občanů Chorvatska v některých zemích EU
 • některých občanů EU v Chorvatsku.

Lichtenštejnsko zavedlo kvóty, které omezují počet osob, jež tam mohou bydlet a pracovat. Tyto kvóty se vztahují na státní příslušníky všech zemí EU, Norska a Islandu.

Občané Chorvatska

V některých zemích EU se na ně mohou vztahovat přechodná pracovní omezení až do 30. června 2020.

I když většina zemí Unie tato omezení již neuplatňuje, pracovní povolení budou pravděpodobně ještě potřebovat v těchto zemích:

 • Malta English
 • Nizozemsko Nederlands
 • Rakousko Deutsch
 • Slovinsko Slovenščina
 • Spojené království English

Práce v Chorvatsku

Právo pracovat v Chorvatsku v zaměstnaneckém poměru může být omezeno v důsledku přechodných dohod. Pracovní povolení budete potřebovat, pokud máte státní příslušnost těchto zemí:

 • Malta
 • Nizozemsko
 • Rakousko
 • Slovinsko
 • Spojené království

Práce ve Švýcarsku

Většina občanů zemí EU pracovní povolení ve Švýcarsku nepotřebuje. Omezení se týkají pouze státních příslušníků Bulharska, Chorvatska a Rumunska, kteří pro práci ve Švýcarsku povolení stále potřebují. Další informace pro zájemce o práci ve Švýcarsku français Deutsch italiano English.

Na základě dohody o volném pohybu osob mezi EU a Švýcarskem mohou švýcarští občané žít a pracovat v EU (s jistými omezeními, pokud jde o práci v Chorvatsku).

Další informace

Než se začnete zajímat o práci v některé ze zemí, kde máte přístup na pracovní trh omezen, doporučujeme vám seznámit se s náležitostmi, které je třeba pro získání pracovního povolení splnit.

Obraťte se proto na úřad práce v zemi, v níž si chcete najít práci,

nebo na evropského poradce pro oblast zaměstnání .

Příklad

Zajistěte si pracovní povolení před odjezdem do zahraničí

Marko z Chorvatska přijal nabídku práce ve Vídni, kam se okamžitě odstěhoval. Jelikož se mu však nepodařilo si pracovní povolení vyřídit, musel se do Chorvatska vrátit.

Jste-li státním příslušníkem Chorvatska, měli byste si ověřit, zda o pracovní povolení musíte zažádat ještě předtím, než se do nové země přestěhujete a začnete zde pracovat. Pokud ano, musíte počítat s tím, že vaše žádost může být zamítnuta.

Zaměstnanci vyslaní do zahraničí

Na vysílání pracovníků do zahraničí se žádná omezení nevztahují – až na jednu výjimku: v Rakousku platí dočasná omezení pro chorvatské zaměstnance vyslané podniky působícími v určitých odvětvích. Nevztahují se však na osoby samostatně výdělečně činné.

Právní předpisy EU
 • Přechodná omezení možnosti pracovat v zahraničí (pracovní povolení) English
Veřejné konzultace
Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství

nebo státní příslušník Islandu, Lichtenštejnska či Norska

Retour au texte en cours.

v tomto případě 28 členských zemí EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko

Retour au texte en cours.