Навигационна пътека

Актуализация : 05/12/2014

work

Разрешителни за работа

Като гражданин на ЕС по принцип не се нуждаете от разрешително за работа, за да работите в която и да е държава от ЕС.

За самостоятелно заетите лица в ЕС никога не се изисква разрешително за работа.

Същевременно някои граждани на Съюза все още имат нужда от разрешително за работа, за да бъдат наети в някои страни членки. Това се отнася основно до:

  • хърватски граждани в някои държави от ЕС
  • някои граждани на ЕС в Хърватия

Лихтенщайн налага квоти, ограничаващи броя на хората, които могат да работят и живеят там. Тази квотна система важи за гражданите на всички страни от ЕС, Норвегия и Исландия.

Граждани на Хърватия

Правото ви да работите в друга страна от ЕС може да бъде ограничено от преходни разпоредби до 30 юни 2020 г.

Може да ви е нужно разрешително за работа в следните страни:

     

Австрия

Гърция

Словения

Белгия

Италия

Испания

Кипър

Люксембург

Обединено кралство

Франция

Малта

 

Германия

Нидерландия

 

 

Прочетете повече за разрешителните за работа в тези страни:

Изберете:

Работа в Хърватия

Правото ви да работите като наето лице в Хърватия може да бъде ограничено от преходни разпоредби. Може да ви е нужно разрешително за работа, ако сте гражданин на една от следните страни:

     

Австрия

Гърция

Словения

Белгия

Италия

Испания

Кипър

Люксембург

Обединено кралство

Франция

Малта

 

Германия

Нидерландия

 

Работа в Швейцария

Повечето граждани на ЕС не се нуждаят от разрешително за работа в Швейцария. Ограничения се прилагат само за гражданите на България, Румъния и Хърватия - на тях им е необходимо разрешително за работа. Научете повече за работата в Швейцария като гражданин на ЕС.

Съгласно споразумението за свободно движение на хора между ЕС и Швейцария швейцарските граждани могат да живеят и работят в ЕС с известни ограничения за работа в Хърватия.

За повече информация

Преди да опитате да работите в страна, в която все още има ограничения, потърсете информация за приложимите процедури.

За допълнителни съвети се свържете с публичната служба по заетостта в страната, в която искате да работите

или с европейски съветник по заетостта .

Лична история

Извадете си разрешително за работа, преди да се преместите в чужбина

Марко от Хърватия получава предложение за работа във Виена и веднага се премества в Австрия. Но не получава разрешително за работа и трябва да се върне в Хърватия.

Ако сте гражданин на Хърватия, добре е да проверите дали трябва да кандидатствате за разрешително за работа, преди да се преместите да работите в друга страна. Ако това е така, имайте предвид, че заявлението ви за разрешително за работа може да бъде отхвърлено.

Командировки в чужбина

Няма ограничения за командированите работници — с 2 изключения: Германия и Австрия налагат временни ограничения за командироването на хърватски работници от компании в определени отрасли, но не и за самостоятелно заети лица.

Помощ и съвети

Footnote

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.