Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Работа в чужбина

Актуализация : 20/06/2014

work

Разрешителни за работа

Като гражданин на ЕС по принцип не се нуждаете от разрешително за работа, за да работите в която и да е държава от ЕС.

За самостоятелно заетите лица в ЕС никога не се изисква разрешително за работа.

Същевременно някои граждани на Съюза все още имат нужда от разрешително за работа, за да бъдат наети в някои страни членки. Това се отнася основно до:

  • хърватски граждани в някои държави от ЕС
  • някои граждани на ЕС в Хърватия

Лихтенщайн налага квоти, ограничаващи броя на хората, които могат да работят и живеят там. Тази квотна система важи за гражданите на всички страни от ЕС, Норвегия и Исландия.

Граждани на Хърватия

Правото ви да работите в друга страна от ЕС може да бъде ограничено от преходни разпоредби до 30 юни 2020 г.

Може да ви е нужно разрешително за работа в следните страни:

     

Австрия

Гърция

Словения

Белгия

Италия

Испания

Кипър

Люксембург

Обединено кралство

Франция

Малта

 

Германия

Нидерландия

 

 

Прочетете повече за разрешителните за работа в тези страни:

Изберете:

Работа в Хърватия

Правото ви да работите като наето лице в Хърватия може да бъде ограничено от преходни разпоредби. Може да ви е нужно разрешително за работа, ако сте гражданин на една от следните страни:

     

Австрия

Гърция

Словения

Белгия

Италия

Испания

Кипър

Люксембург

Обединено кралство

Франция

Малта

 

Германия

Нидерландия

 

Работа в Швейцария

Повечето граждани на ЕС не се нуждаят от разрешително за работа в Швейцария. Ограничения се прилагат само за гражданите на България, Румъния и Хърватия - на тях им е необходимо разрешително за работа. Научете повече за работата в Швейцария като гражданин на ЕС.

Съгласно споразумението за свободно движение на хора между ЕС и Швейцария швейцарските граждани могат да живеят и работят в ЕС с известни ограничения за работа в Хърватия.

За повече информация

Преди да опитате да работите в страна, в която все още има ограничения, потърсете информация за приложимите процедури.

За допълнителни съвети се свържете с публичната служба по заетостта в страната, в която искате да работите

или с европейски съветник по заетостта .

Лична история

Извадете си разрешително за работа, преди да се преместите в чужбина

Марко от Хърватия получава предложение за работа във Виена и веднага се премества в Австрия. Но не получава разрешително за работа и трябва да се върне в Хърватия.

Ако сте гражданин на Хърватия, добре е да проверите дали трябва да кандидатствате за разрешително за работа, преди да се преместите да работите в друга страна. Ако това е така, имайте предвид, че заявлението ви за разрешително за работа може да бъде отхвърлено.

Командировки в чужбина

Няма ограничения за командированите работници — с 2 изключения: Германия и Австрия налагат временни ограничения за командироването на хърватски работници от компании в определени отрасли, но не и за самостоятелно заети лица.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Footnote

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.