Навигационна пътека

Актуализация : 06/10/2016

work

Разрешителни за работа

Като гражданин на ЕС по принцип не се нуждаете от разрешително за работа, за да работите в която и да е държава от ЕС.

За самостоятелно заетите лица в ЕС никога не се изисква разрешително за работа.

Същевременно някои граждани на Съюза все още имат нужда от разрешително за работа, за да бъдат наети в някои страни членки.

Това важи само за:

 • граждани на Хърватия в някои държави от ЕС
 • граждани на някои държави от ЕС в Хърватия

Лихтенщайн налага квоти, ограничаващи броя на хората, които могат да работят и живеят там. Тази квотна система важи за гражданите на всички страни от ЕС, Норвегия и Исландия.

Граждани на Хърватия

Правото ви да работите в друга страна от ЕС може да бъде ограничено от преходни разпоредби до 30 юни 2020 г.

Повечето държави от ЕС отмениха тези ограничения. Въпреки това може да ви е нужно разрешително за работа в следните страни:

 • Австрия Deutsch
 • Малта English
 • Нидерландия Nederlands
 • Словения Slovenščina
 • Обединено кралство English

Работа в Хърватия

Правото ви да работите като наето лице в Хърватия може да бъде ограничено от преходни разпоредби. Може да ви е нужно разрешително за работа, ако сте гражданин на една от следните страни:

 • Австрия
 • Малта
 • Нидерландия
 • Словения
 • Обединено кралство

Работа в Швейцария

Повечето граждани на ЕС нямат нужда от разрешително за работа в Швейцария. Ограничения са в сила само по отношение на гражданите на Хърватия, които все още имат нужда от разрешително за работа. Научете повече за работата в Швейцария като гражданин на ЕС français Deutsch italiano English.

Съгласно споразумението между ЕС и Швейцария за свободното движение на хора, гражданите на Швейцария могат свободно да живеят и работят в ЕС.

Повече информация

Преди да опитате да работите в страна, която все още налага ограничения, потърсете информация за приложимите процедури.

За допълнителни съвети се свържете с публичната служба по заетостта в страната, в която искате да работите, или с европейски съветник по заетостта.

Лична история

Извадете си разрешително за работа, преди да се преместите в чужбина

Марко от Хърватия приема предложение за работа във Виена и веднага се премества в Австрия. Но не получава разрешително за работа и трябва да се върне в Хърватия.

Ако сте гражданин на Хърватия, добре е да проверите дали трябва да кандидатствате за разрешително за работа, преди да се преместите да работите в друга страна. Ако това е така, имайте предвид, че заявлението ви за разрешително за работа може да бъде отхвърлено.

Командировки в чужбина

Няма ограничения за командированите работници — с 1 изключение: Австрия налага временни ограничения за командироването на хърватски работници от дружества в определени отрасли, но не и за самостоятелно заети лица.

Законодателство на ЕС
 • Временни ограничения за работа в чужбина English
Обществени консултации
Търсите работа в чужбина?
Потърсете тук – работни места
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.