Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Работа в чужбина

Актуализация : 01/04/2014

Разрешителни за работа

За самостоятелно заетите лица в ЕС никога не се изисква разрешително за работа.

Същевременно някои граждани на Съюза все още имат нужда от разрешително за работа, за да бъдат наети в някои страни членки.

Лихтенщайн налага квоти, ограничаващи броя на хората, които могат да работят и живеят там. Тази квотна система важи за гражданите на всички страни от ЕС, Норвегия и Исландия.

Ако планирате да търсите работа в страна, която все още налага ограничения за достъпа до своя трудов пазар, добре е да се информирате за процедурите за получаване на разрешително за работа.

Най-добре е да се свържете с публичната служба по заетостта в страната, в която отивате.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, можете да се свържете с европейски съветник по заетостта.

Граждани на Хърватия

Вашето право да работите като наето лице в друга държава от ЕС може да бъде ограничено от преходни разпоредби до 30 юни 2020 г.

Ще ви е нужно разрешително за работа, за да работите в следните държави:

     

Австрия

Италия

Обединено кралство

Белгия

Кипър

Словения

Германия

Люксембург

Франция

Гърция

Малта

 

Испания

Нидерландия

 

Информацията е валидна към 14.8.2013; възможно е да настъпи промяна, тъй като други страни могат да наложат подобни ограничения.

Работа в Хърватия

Правото ви на работа в Хърватия може да бъде ограничено от преходни споразумения. Може да ви е нужно разрешително за работа, ако сте гражданин на някоя от следните страни:

     

Австрия

Италия

Обединено кралство

Белгия

Кипър

Словения

Германия

Люксембург

Франция

Гърция

Малта

 

Испания

Нидерландия

 

Работа в Швейцария

Всички граждани на ЕС имат нужда от разрешително за работа в Швейцария. Това ограничение ще отпадне на 31 май 2014 г., но може да продължи да действа до 31 май 2019 г. за граждани на Румъния и България.

Преди да опитате да работите в страна, в която все още има ограничения, потърсете информация за приложимите процедури. Свържете се с публичната служба по заетостта в страната, в която искате да работите.

Ако се нуждаете от допълнителна помощ, свържете се с европейски съветник по заетостта.

Лична история

Извадете си разрешително за работа, преди да се преместите в чужбина

Марко от Хърватия получава предложение за работа във Виена и веднага се премества в Австрия. Но не получава разрешително за работа и трябва да се върне в Хърватия.

Ако сте от Хърватия, добре е да проверите дали трябва да кандидатствате за разрешително за работа, преди да се преместите да работите в друга страна. Ако това е така, имайте предвид, че заявлението ви за разрешително може да бъде отхвърлено.

Командировки в чужбина

За командировките няма ограничения, независимо дали сте наето или самостоятелно заето лице.

Изключение: Германия и Австрия прилагат временни ограничения върху командироването на работници от Хърватия от компании в определени сектори, но не и за самостоятелно заети лица.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?