Navigačný riadok

Aktualizované : 18/08/2016

Najčastejšie otázky - Pracovné povolenia

 • Som chorvátsky občan a rád by som začal pracovať na voľnej nohe vo Francúzsku. Francúzske orgány ma informovali, že musím požiadať o pracovné povolenie. Je takýto postup správny?

  NIE – prechodné obmedzenia týkajúce sa chorvátskych občanov sa vo väčšine členských štátov EÚ vzťahujú len na zamestnancov. Ak chcete vo Francúzsku pracovať ako samostatne zárobkovo činná osoba, nepotrebujete pracovné povolenie.

 • Keď som sa sťažoval na pracovné podmienky, ktoré sú podľa mňa na základe rakúskych právnych predpisov nezákonné, moji rakúski zamestnávatelia mi povedali, že chorvátski pracovníci podliehajú odlišným pravidlám. Je to pravda?

  NIE – vôbec nie. Ako chorvátsky občan podliehate dočasným obmedzeniam týkajúcim sa prístupu na pracovný trh v Rakúsku. To však nemá vplyv na vaše práva občana EÚ vrátane práva na rovnaké zaobchádzanie ako v prípade občanov daného štátu.

  Pokiaľ váš zamestnávateľ nezmení svoj postoj, mali by ste sa skontaktovať s rakúskymi pracovnými orgánmi.

 • Som chorvátsky občan a rád by som si svoje dávky v nezamestnanosti preniesol z Chorvátska do Rakúska, kde chcem požiadať o zamestnanie. Je to možné?

  Do 30. júna 2020 môže byť vaša možnosť pracovať v Rakúsku obmedzená. To vplýva aj na to, či si budete môcť do tejto krajiny preniesť vaše dávky v nezamestnanosti. Tieto obmedzenia sa môžu kedykoľvek zmeniť, preto by ste sa mali skontaktovať s európskym poradcom v oblasti zamestnanosti v Rakúsku, ktorý vám poskytne aktuálne informácie.

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
Pomoc a poradenstvo

Pomoc a poradenstvo