Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 17/04/2015

Najczęściej zadawane pytania – Pozwolenia na pracę

 • Jestem obywatelem Chorwacji i zamierzam prowadzić działalność na własny rachunek we Francji. Władze francuskie uznały, że powinienem złożyć wniosek o pozwolenie na pracę. Czy to prawda?

  NIE – Tymczasowe ograniczenia wobec obywateli Chorwacji stosowane w większości krajów UE dotyczą tylko pracowników zatrudnionych. Jeśli zamierzasz prowadzić działalność na własny rachunek we Francji, nie potrzebujesz pozwolenia na pracę.

 • Mam wrażenie, że moje warunki pracy są niezgodne z prawem austriackim. Według moich austriackich pracodawców pracownicy z Chorwacji podlegają innym przepisom. Czy to prawda?

  NIE – To nieprawda. Podlegasz tymczasowym ograniczeniom w dostępie do austriackiego rynku pracy, ale nie ma to wpływu na żadne z Twoich praw jako obywatela UE, w tym na prawo do bycia traktowanym tak samo jak miejscowi pracownicy.

  Jeśli pracodawcy nie zmienią swojego stanowiska, należy zgłosić to w austriackim urzędzie pracy.

 • Jestem obywatelem Chorwacji i zamierzam szukać pracy w Austrii. Czy mogę przenieść swój zasiłek dla bezrobotnych do tego kraju?

  Do 30 czerwca 2020 r. Twoje prawo do pracy w Austrii może być ograniczone. Ograniczenia mogą również dotyczyć przenoszenia zasiłku dla bezrobotnych do tego kraju. Mogą one ulec zmianie w każdej chwili, więc najlepiej skontaktować się w tej sprawie z europejskim doradcą ds. zatrudnienia w Austrii.

Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy