Navigacijski put

Ažurirano : 18/06/2015

Često postavljana pitanja - Radne dozvole

 • Hrvat sam i želim se početi baviti slobodnim zanimanjem u Francuskoj. Prema francuskim nadležnim tijelima moram zatražiti radnu dozvolu. Jesu li u pravu?

  NE – prijelazna ograničenja koja se primjenjuju na Hrvate u većini država članica odnose se samo na zaposlene radnike. Ako ćete u Francuskoj biti samozaposleni, nije vam potrebna radna dozvola.

 • Kada se žalim na radne uvjete koji se čine nezakonitima prema austrijskom zakonu, moji austrijski poslodavci kažu da se na hrvatske radnike primjenjuju drugačija pravila. Jesu li u pravu?

  NE – nikako. Na vas se primjenjuju privremena ograničenja pristupa austrijskom tržištu rada, ali to ne utječe na prava koja imate kao građanin EU-a, uključujući pravo da se prema vama postupa jednako kao prema lokalnim radnicima.

  Ako vaši poslodavci ustraju na tome, trebali biste ih prijaviti austrijskim tijelima nadležnima za rad.

 • Hrvatski sam državljanin i želim prenijeti svoje naknade za nezaposlenost iz Hrvatske u Austriju kako bih se ondje prijavio za posao. Je li to moguće?

  Možda ćete imati ograničene mogućnosti rada u Austriji do 30. lipnja 2020. To se može odraziti i na mogućnost prijenosa naknade za nezaposlenost u tu državu. Spomenuta se ograničenja mogu promijeniti u bilo kojem trenutku, pa biste se trebali obratiti austrijskom europskom savjetniku za zapošljavanje kako biste dobili ažurne informacije.

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje