Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 18/08/2016

KKK - Tööload

 • Olen horvaat ja soovin Prantsusmaal vabakutselisena töötada. Prantsusmaa ametiasutuste sõnul pean ma taotlema tööluba. Kas see on nii?

  EI — enamikus ELi liikmesriikides Horvaatia kodanikele kehtestatud üleminekupiiranguid kohaldatakse ainult palgatöötajate suhtes. Kui hakkate Prantsusmaal töötama füüsilisest isikust ettevõtjana, siis te tööluba ei vaja.

 • Kui kaeban töötingimuste üle, mis näivad Austria seaduste kohaselt ebaseaduslikena, siis ütlevad Austria tööandjad, et Horvaatia päritolu töötajate suhtes kehtivad erieeskirjad. Kas neil on õigus?

  EI – see ei ole kindlasti nii. Teie suhtes kohaldatakse ajutisi piiranguid juurdepääsul Austria tööturule, kuid see ei mõjuta teie õigusi ELi kodanikuna, sealhulgas teie õigust olla koheldud samaväärselt kohalike töötajatega.

  Kui teie tööandjate suhtumine jääb samaks, siis peaksite nendest teatama Austria tööturuasutustele.

 • Olen horvaat ja soovin mulle Horvaatias makstavad töötushüvitised üle kanda Austriasse, et otsida seal tööd. Kas see on võimalik?

  Kuni 30. juunini 2020 võivad teie õigused Austrias töötada olla piiratud. Samuti võib see mõjutada töötushüvitiste ülekandmist asjaomasesse riiki. Selliseid piiranguid võidakse muuta mis tahes ajal ning seetõttu peaksite ajakohastatud teabe saamiseks ühendust võtma Euroopa töönõustajaga Austrias.

Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid

Küsige abi ja nõuandeid