Cesta

Aktualizováno : 18/06/2015

Časté otázky - Pracovní povolení

 • Jsem z Chorvatska a chci se přestěhovat do Francie a pracovat tam na volné noze. Francouzské úřady mi ale sdělily, že musím požádat o pracovní povolení. Je to pravda?

  NE – Přechodná omezení, která se vztahují na občany Chorvatska ve většině států EU, se týkají pouze zaměstnaneckého pracovního poměru. Pokud chcete ve Francii působit jako osoba samostatně výdělečně činná, pracovní povolení nepotřebujete.

 • Když jsem si u svého zaměstnavatele stěžovala na pracovní podmínky, které odporují rakouskému právnímu řádu, bylo mi řečeno, že na zaměstnance z Chorvatska se vztahují jiné právní předpisy. Je to pravda?

  NE – Tak to není. Na občany z Chorvatska se vztahují dočasná omezení týkající se přístupu na rakouský pracovní trh, ale ta v žádném případě nemají vliv na práva, která požíváte jako občan EU, tedy i práva na stejné pracovní podmínky, jako mají místní pracovníci.

  Pokud váš zaměstnavatel názor nezmění, měla byste jeho jednání oznámit rakouským pracovním úřadům.

 • Pocházím z Chorvatska a chtěl bych si nechat převést dávky v nezaměstnanosti do Rakouska, protože si tam hodlám najít práci. Je to možné?

  Rakousko může až do 30. června 2020 uplatňovat na chorvatské občany dočasná omezení týkající se přístupu na jeho pracovní trh. To může mít vliv i na převedení dávek v nezaměstnanosti do této země. Jelikož se tato omezení mohou kdykoli změnit, obraťte se na evropského poradce pro oblast zaměstnání v Rakousku, který vám sdělí aktuální informace.

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
Požádat o poradenství