Навигационна пътека

Актуализация : 18/08/2016

Често задавани въпроси - Разрешителни за работа

 • Аз съм от Хърватия и искам да работя на свободна практика във Франция. Френските власти казват, че трябва да кандидатствам за разрешително за работа. Правилно ли е това?

  НЕ — временните ограничения за хървати в голяма част от страните от ЕС се отнасят само до работа като наето лице. Ако ще работите във Франция като самостоятелно заето лице, нямате нужда от разрешително за работа.

 • Когато се оплаквам от условията на труд, които ми се струват незаконни съгласно австрийското законодателство, моите австрийски работодатели ми отговарят, че за хърватските работници важат различни правила. Имат ли право?

  НЕ — абсолютно не. За вас важат временни ограничения за достъп до австрийския пазар на труда, но това не засяга вашите права като гражданин на ЕС, включително правото да се отнасят към вас по същия начин като към местните работници.

  Ако вашите работодатели продължават да проявяват подобно отношение, трябва да съобщите за тях на австрийските органи по труда.

 • Аз съм от Хърватия и искам да прехвърля своите обезщетения за безработица в Австрия, за да си потърся работа там. Възможно ли е това?

  До 30 юни 2020 г. е възможно да има ограничения върху правото ви да работите в Австрия. Те могат да се отнасят и до правото ви да прехвърляте обезщетенията си за безработица там. Тези ограничения могат да бъдат променени по всяко време, затова е най-добре да се свържете с европейски съветник по заетостта в Австрия, за да получите актуална информация.

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети

Потърсете помощ и съвети