Sökväg

Uppdaterat : 15/09/2014

work

Yrkeskvalifikationer

Det här avsnittet handlar om hur du kan få dina yrkeskvalifikationer erkända så att du kan arbeta utomlands. Beskrivningen gäller inte utlandsstudier. Om du vill veta mer om hur du får dina examensbevis erkända för utlandsstudier, kan du kontakta ett Naric-centrum English .

Om du vill jobba i ett annat land måste du kanske få dina kvalifikationer (utbildning och arbetslivserfarenhet) officiellt erkända, om ditt yrke är reglerat i det land där du vill arbeta.

Om du vill arbeta tillfälligt i att annat land kan du behöva skicka in ett intyg i förväg. Om du har ett reglerat yrke som har konsekvenser för folkhälsa eller säkerhet kan dina kvalifikationer behöva kontrolleras på förhand.

Reglerade yrken

I databasen över reglerade yrken English ser du vilka yrken som är reglerade i andra EU-länder. Du ser också vilka myndigheter du kan vända dig till. Om du vill jobba som bagare i Tyskland, ska du klicka på "Bäcker (DE)". Du måste känna till namnet på yrket på det aktuella landets språk.

Om du inte hittar ditt yrke i databasen kan du vända dig till den nationella kontaktpunkten för yrkeskvalifikationer English i landet där du vill arbeta.  De kan hjälpa dig att hitta den behöriga myndigheten och berätta vilka handlingar du behöver lämna in.

Tänkbara situationer

Ditt yrke är reglerat i det nya landet, men inte i hemlandet

Om ditt yrke och tillhörande utbildning är reglerade i landet där du vill arbeta, men inte i ditt hemland, kan du behöva bevisa att du har utövat yrket i ditt hemland under minst två av de senaste tio åren för att kunna utöva yrket (även tillfälligt) i det nya landet.

Den nationella kontaktpunkten för yrkeskvalifikationer English i det land där du vill arbeta kan upplysa dig om vilka handlingar du måste lämna in.

Ditt yrke är reglerat i hemlandet, men inte i det nya landet

Om ditt yrke inte är reglerat i det nya landet kan du utöva det där på samma villkor som medborgarna i det landet.

Var försiktig. Även om just ditt yrke inte är reglerat i det nya landet kan det betraktas som en del av ett annat reglerat yrke. Kontakta alltid myndigheterna i det nya landet för att ta reda på om ditt yrke är reglerat eller inte. Den nationella kontaktpunkten för yrkeskvalifikationer English kan tala om vilken myndighet du ska vända dig till.

Exempel från verkligheten

Ta reda på vad som gäller för att slippa problem

Moritz är skidlärare i Österrike, men ville prova på att undervisa i den franska skidorten Ventron. Innan han åkte gick han in i databasen över reglerade yrken English för att se om skidlärare är ett reglerat yrke i Frankrike. Eftersom han inte hittade yrket i databasen, utgick han ifrån att det inte var reglerat och började ge skidlektioner i Frankrike.

Vid en inspektion fick han reda på att han måste få sina yrkeskvalifikationer erkända för att få undervisa i Frankrike. I Frankrike ingår nämligen skidlärare i den mer allmänna yrkeskategorin "idrottslärare".

Adminstrativa formaliteter och nödvändiga handlingar

Sjukgymnaster

Om du är sjukgymnast kan du se här vilka handlingar och formaliteter som myndigheterna kräver i det land där du vill arbeta:

Välj land

Välj land

Rättigheter som gäller i alla EU-länder


* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Andra reglerade yrken

Den service vi erbjuder sjukgymnaster kommer snart att utökas till andra yrken. Under tiden kan du titta i databasen över reglerade yrken English och se vilka yrken som är reglerade i olika länder och vilka myndigheter du kan vända dig till där. Om du vill jobba som bagare i Tyskland, ska du klicka på "Bäcker (DE)". Du måste känna till namnet på yrket på det aktuella landets språk.

Förfaranden och deadline

När du ansöker om att få dina kvalifikationer erkända har myndigheterna en månad på sig att bekräfta att de har tagit mot din ansökan och begära in kompletterande handlingar.

De måste fatta ett beslut inom fyra månader från den dag då de fick din kompletta ansökan. Om de avslår din ansökan måste de motivera sitt beslut.

Om myndigheterna inte fattar något beslut inom utsatt tid, kan du föra ärendet vidare till en nationell domstol. Du kan få hjälp från vår rådgivningstjänst eller den nationella kontaktpunkten för yrkeskvalifikationer English .

Auktoriserad översättning

Myndigheterna kan be att få vidimerade kopior (som bevis på att handlingarna är äkta) eller auktoriserade översättningar av vissa viktiga handlingar i din ansökan, till exempel intyg på dina kvalifikationer (en auktoriserad översättare garanterar att översättningen är korrekt).

Myndigheterna är skyldiga att godta auktoriserade översättningar från andra EU-länder och de kan inte begära auktoriserade översättningar av

  • kvalifikationer för läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, veterinärer, tandläkare, apotekare och arkitekter - men vissa länder kan fortfarande begära icke auktoriserade översättningar
  • id-kort, pass eller andra handlingar som inte gäller dina kvalifikationer.

Exempel från verkligheten

Om du känner till dina rättigheter kan du slippa pappersarbetet

Katarina är en slovakisk apotekare som vill jobba i Österrike. Enligt de österrikiska myndigheterna ska alla handlingar i hennes ansökan vara översatta av en auktoriserad översättare.

Men Katarina ska inte behöva skicka in auktoriserade översättningar av sina examensbevis. För flera examensbevis - läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, veterinärer, tandläkare, apotekare och arkitekter - krävs inte det.

Språktest

Ditt nya land kan kräva att du visar att du redan har vissa kunskaper i landets språk.

Språkkraven får ställas av en enda anledning - att se till att du kan tillräckligt för att utöva ditt yrke i det nya landet.

Titlar och yrkesorganisationer

När du har fått dina kvalifikationer erkända, ger myndigheterna dig rätt att använda den akademiska titel som du har i ditt hemland, eventuellt i förkortad form, och den yrkestitel som används i ditt nya land.

Om ditt yrke regleras av en sammanslutning eller organisation i det land där du vill arbeta, måste du bli medlem innan du får använda yrkestiteln.

Innan du ansöker om att få dina kvalifikationer erkända, läs EU-kommissionens [185 KB] pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf .

Hjälp och råd

Hjälp och råd

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Få råd om dina rättigheter i EU / Få hjälp att lösa problem med en myndighet