Navigacijska pot

Posodobitev : 15/09/2014

work

Poklicne kvalifikacije

Na teh straneh govorimo o pridobitvi priznanja poklicnih kvalifikacij v tujini, kadar se želite tam zaposliti. Če se odpravljate v tujino zaradi študija, je postopek drugačen. Informacije o priznavanju diplom za študijske namene boste dobili na centru ENIC-NARIC English .

Če se želite zaposliti v drugi državi EU in opravljate enega od reguliranih poklicev v tej državi, boste verjetno morali pridobiti uradno priznanje svojih poklicnih kvalifikacij (izobrazbe in delovnih izkušenj).

Če želite začasno izvajati storitve v drugi državi EU, boste verjetno morali potrdilo o priznanju poslati vnaprej. Če opravljate reguliran poklic, ki vpliva na javno zdravje ali varnost, lahko pristojni organi preverijo vaše poklicne kvalifikacije.

Seznam reguliranih poklicev

V zbirki o reguliranih poklicih English lahko preverite, ali je vaš poklic reguliran v drugi državi EU. Zbirka vsebuje seznam reguliranih poklicev po državah in pristojnih organih. Če vas denimo zanima delo peka v Nemčiji, kliknite Bäcker (DE): poznati morate izraz za posamezni poklic v jeziku posamezne države.

Če določenega poklica v zbirki ne najdete, se lahko obrnete na nacionalne kontaktne točke za priznavanje poklicnih kvalifikacij English v državi, v kateri nameravate poiskati zaposlitev. Povedali vam bodo tudi, na kateri pristojni organ se morate obrniti in katere dokumente potrebujete.

Primeri

Poklic v vaši državi ni reguliran, vendar je reguliran v drugi državi

Kadar sta poklic in pridobitev ustrezne izobrazbe zanj v državi, v kateri nameravate poiskati zaposlitev, regulirana, nista pa regulirana v vaši matični državi, boste morali verjetno dokazati, da ste poklic v matični državi opravljali vsaj 2 leti v obdobju zadnjih 10 let, preden boste začeli opravljati svoj poklic ali začasno izvajati storitve v tej državi.

Za informacije glede priprave dokumentacije in potrebnih dokazil se obrnite na nacionalne kontaktne točke za priznavanje poklicnih kvalifikacij English v državi, v kateri nameravate poiskati zaposlitev.

Poklic je v vaši državi reguliran, vendar ni reguliran v drugi državi

Kadar poklic v novi državi ni reguliran, ga lahko opravljate pod enakimi pogoji kot državljani te države.

Vendar bodite pozorni: čeprav vaš poklic v drugi državi ni reguliran, ga lahko obravnavajo kot del drugega reguliranega poklica. Pri pristojnih organih države, v katero se selite, vedno preverite, ali je vaš poklic v njej reguliran. Na nacionalnih kontaktnih točkah za priznavanje poklicnih kvalifikacij English vam bodo povedali, na kateri pristojni organ se morate obrniti.

Praktični primer

Pred začetkom dela preverite pogoje in se izognite težavam

Moritz je smučarski učitelj v Avstriji in želi svoj poklic opravljati v francoskem smučarskem središču Ventron. Pred odhodom v Francijo je v zbirki o reguliranih poklicih English preveril, ali poklic učitelja smučanja sodi med regulirane poklice v Franciji. Ker v zbirki svojega poklica ni našel, je domneval, da ni reguliran in začel učiti smučanje v Franciji.

Med inšpekcijskim pregledom so mu dejali, da brez pridobitve priznavanja poklicnih kvalifikacij ne sme opravljati poklica smučarskega učitelja v Franciji. V Franciji namreč učitelj smučanja spada v širšo poklicno kategorijo športnega učitelja.

Upravni postopki in dokumenti

Fizioterapevti

Poglejte, katere dokumente in listine morajo v drugi državi EU predložiti fizioterapevti:

Izberite državo

Izberite državo

Skupne pravice v vseh državah EU


* Nacionalni organi še niso poslali informacij

Drugi regulirani poklici

Podobno podatkovno zbirko, kot je ta za fizioterapevte, pripravljamo tudi za druge poklice. Dotlej si lahko v zbirki reguliranih poklicev English ogledate regulirane poklice in pristojne organe po posameznih državah. Če vas denimo zanima delo peka v Nemčiji, kliknite Bäcker (DE): poznati morate izraz za posamezni poklic v jeziku posamezne države.

Roki in postopki

Ko vložite vlogo za priznavanje poklicnih kvalifikacij, vam mora pristojni organ v 1 mesecu potrditi prejem vloge in vas obvestiti o vseh dokumentih, ki jih morate priložiti.

Vašo vlogo morajo rešiti v 4 mesecih od dneva, ko prejmejo popolno vlogo. Če jo zavrnejo, morajo sklep obrazložiti.

Če vloge ne rešijo v navedenem roku, se lahko pritožite na nacionalnem sodišču. Obrnete se lahko tudi na našo službo Solvit English ali nacionalne kontaktne točke za poklicne kvalifikacije English .

Overjeni prevodi oziroma prevodi zapriseženih sodnih prevajalcev

Na pristojnem organu lahko od vas zahtevajo overjene kopije (dokaz, da so dokumenti avtentični) oziroma overjen prevod posameznih dokumentov, denimo spričeval in diplom. (Overjeni prevod je jamstvo za točen prevod in ga opravi zapriseženi sodni prevajalec.)

Vendar mora pristojni organ sprejeti overjeni prevod, ki ga opravijo v drugi državi EU, in ne sme zahtevati overjenega prevoda za:

  • kvalifikacije zdravnikov, medicinskih sester, babic, veterinarjev, zobozdravnikov, farmacevtov in arhitektov - čeprav lahko v nekaterih državah še vedno zahtevajo neoverjeni prevod teh dokumentov,
  • osebne izkaznice, potne liste in druge dokumente, ki niso povezani s kvalifikacijami.

Praktični primer

Poznavanje pravic lahko pomeni manj birokracije

Katarina je slovaška farmacevtka, ki išče delo v Avstriji. Na avstrijskem pristojnem organu so zahtevali, da mora priložiti overjen prevod vseh dokumentov v vlogi.

Toda od Katarine ne morejo zahtevati overjenega prevoda diplome, saj za določene poklice - zdravnike, medicinske sestre, babice, veterinarje, zobozdravnike, farmacevte in arhitekte, ni potreben overjen prevod diplome.

Preskus znanja jezika

V tuji državi EU, kjer se želite zaposliti, lahko od vas zahtevajo dokazilo o znanju njihovega jezika.

Toda preskus znanja jezika mora biti povezan izključno z zaposlitvijo, tj. potrditev, da boste svoj poklic zmogli opravljati v tujem jeziku.

Nazivi in poklicna združenja

Ko vam v tuji državi priznajo kvalifikacije, vam morajo dovoliti tudi uporabo akademskega naziva (in kratice), ki ste ga imeli v matični državi, ter uporabo akademskega naziva, ki velja v tuji državi.

Če je v državi, kjer se želite zaposliti, za regulacijo vašega poklica pristojno združenje ali organizacija, boste lahko naziv uporabljali samo, če boste včlanjeni.

Še pred oddajo vloge za priznanje svojih kvalifikacij preberite [312 KB] pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf , ki so jih pripravile službe Evropske komisije.

Pomoč in svetovanje