Cale de navigare

Actualizare : 15/09/2014

work

Recunoaşterea calificărilor profesionale

Această secţiune prezintă procedura de recunoaştere a calificărilor profesionale. Ea este necesară dacă doriţi să lucraţi în străinătate, în anumite domenii, dar nu se aplică pentru cazurile în care doriţi să studiaţi în altă ţară. Pentru informaţii privind recunoaşterea diplomelor în scop academic, contactaţi centrele NARIC English .

În cazul profesiilor reglementate, obţinerea unui post în altă ţară necesită, în general, recunoaşterea calificărilor şi a experienţei profesionale.

Dacă doriţi să prestaţi servicii temporar în altă ţară, aţi putea fi nevoit să trimiteţi o declaraţie în avans. În cazul în care exercitaţi o profesie reglementată, cu impact asupra siguranţei şi sănătăţii publice, autorităţile v-ar putea verifica mai întâi calificările.

Profesii reglementate

Puteţi consulta baza de date a profesiilor reglementate English pentru a afla care sunt aceste profesii şi ce ţări şi autorităţi le reglementează. De exemplu, dacă doriţi să lucraţi ca patiser în Germania, faceţi clic pe „Bäcker (DE)". Pentru a utiliza baza de date, trebuie să cunoaşteţi denumirea profesiei în limba ţării care vă interesează.

Dacă nu găsiţi profesia dumneavoastră în baza de date şi nu ştiţi dacă aceasta este sau nu reglementată în ţara în care doriţi să lucraţi, contactaţi unul dintre punctele de contact pentru recunoaşterea calificărilor profesionale English din ţara în care doriţi să lucraţi. Persoanele abilitate vă vor ajuta să aflaţi care este autoritatea competentă căreia trebuie să vă adresaţi şi care sunt documentele pe care trebuie să le prezentaţi.

Situaţii posibile

Profesia dumneavoastră este considerată reglementată în ţara de destinaţie, dar nu şi în ţara de origine

Dacă profesia pe care o exercitaţi (şi pregătirea necesară) este considerată reglementată în ţara în care doriţi să lucraţi, dar nu are acelaşi statut în ţara de origine, probabil va trebui să dovediţi că aţi exercitat această meserie timp de cel puţin 2 ani din ultimii 10. Fără această dovadă, nu vă puteţi exercita profesia şi nici nu puteţi presta servicii temporar în noua ţară.

Personalul punctelor de contact pentru recunoaşterea calificărilor profesionale English din ţara în care doriţi să lucraţi vă poate ajuta să vă pregătiţi dosarul, cu toate documentele justificative necesare.

Profesia dumneavoastră este considerată reglementată în ţara de origine, dar nu şi în ţara de destinaţie

Dacă profesia dumneavoastră nu este reglementată în ţara de destinaţie, o puteţi exercita în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii ţării respective.

Atenţie! Există posibilitatea ca profesia dumneavoastră să nu figureze pe lista profesiilor reglementate, dar să fie considerată parte a unei astfel de profesii. Întrebaţi întotdeauna autorităţile ţării în care vă mutaţi dacă profesia dumneavoastră este sau nu reglementată. Personalul punctelor naţionale de contact pentru recunoaşterea calificărilor profesionale English vă poate ajuta să aflaţi căror autorităţi trebuie să vă adresaţi.

Caz real

Informaţi-vă înainte de a începe să lucraţi

Moritz era instructor de schi în Austria, când a decis să se mute în Ventron, o staţiune de schi din Franţa. Înainte de plecare, a verificat baza de date a profesiilor reglementate English în Franţa şi, negăsind pe listă profesia de instructor de schi, a tras concluzia că aceasta nu este reglementată şi a început să dea lecţii în Ventron.

În timpul unei inspecţii, a aflat că de fapt nu este autorizat să predea în Franţa fără să obţină recunoaşterea calificărilor profesionale, întrucât instructorii de schi sunt încadraţi în categoria „profesor de sport".

Formalităţi administrative şi documente necesare

Profesia de fizioterapeut

Aflaţi ce documente şi formalităţi administrative trebuie să îndeplinească fizioterapeuţii pentru a lucra în altă ţară din UE.

Alegeţi ţara

Alegeţi ţara

Drepturi comune, aplicabile în toate ţările UE


* Autorităţile naţionale nu au furnizat încă aceste informaţii

Alte profesii reglementate

În prezent, încercăm să extindem şi la alte profesii serviciile oferite în cazul fizioterapeuţilor. Între timp, puteţi consulta baza de date a profesiilor reglementate English pentru a afla care sunt aceste profesii, în ce ţări şi ce autorităţi le reglementează. De exemplu, dacă doriţi să lucraţi ca patiser în Germania, faceţi clic pe „Bäcker (DE)". Pentru a utiliza baza de date, trebuie să cunoaşteţi denumirea profesiei în limba ţării care vă interesează.

Termene şi proceduri

În termen de 1 lună de la depunerea cererii de recunoaştere a calificărilor, autorităţile trebuie să confirme primirea cererii şi să vă solicite documentele necesare.

Apoi, trebuie să ia o decizie în termen de 4 luni de la data depunerii dosarului complet. Dacă decizia este negativă, autorităţile trebuie să explice motivele respingerii.

În cazul în care termenul-limită a fost depăşit, vă puteţi adresa justiţiei. De asemenea, puteţi contacta serviciile noastre de asistenţă English sau punctele naţionale de contact pentru recunoaşterea calificărilor profesionale English .

Traduceri legalizate

Autorităţile vă pot solicita să prezentaţi copii legalizate şi/sau traduceri legalizate ale anumitor documente esenţiale pentru analiza cererii, cum ar fi certificatele sau diplomele care vă atestă calificările. (Traducătorul autorizat garantează exactitatea traducerii.)

Totuşi, autorităţile sunt obligate să accepte traduceri legalizate efectuate în alte ţări ale UE şi nu ar trebui să vă solicite să prezentaţi traduceri legalizate pentru:

  • documentele care vă atestă calificarea în profesia de medic, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar, medic dentist, farmacist sau arhitect. Unele țări solicită totuși traduceri simple (nelegalizate) ale acestor documente.
  • paşaport, carte de identitate sau orice alt document care nu are legătură cu calificările.

Caz real

Dacă vă cunoaşteţi drepturile, puteţi economisi timp şi bani

Katarina este farmacist în Slovacia şi vrea să lucreze în Austria. Autorităţile austriece i-au solicitat să prezinte traduceri realizate de un traducător autorizat austriac, pentru toate documentele justificative anexate cererii de recunoaştere a calificărilor.

Katarina nu este obligată să furnizeze traduceri legalizate ale diplomelor, întrucât această cerinţă nu este valabilă pentru anumite categorii de diplome (medic, asistent medical generalist, moaşă, medic veterinar, medic dentist, farmacist sau arhitect).

Teste de limbă

Noua dumneavoastră ţară vă poate solicita să dovediţi că îi cunoaşteţi, într-o oarecare măsură, limba.

Cerinţele referitoare la cunoştinţele lingvistice pot servi unui singur scop, acela de a garanta că ele vă sunt suficiente pentru a vă exercita profesia în noua ţară.

Titluri/ Asociaţii profesionale

După recunoaşterea calificărilor, autorităţile trebuie să vă permită să utilizaţi atât titlul academic din ţara de origine (eventual şi forma abreviată), cât şi titlul profesional din noua ţară.

În unele ţări, anumite profesii sunt reglementate de o asociaţie sau organizaţie. Dacă acesta este şi cazul ţării în care doriţi să lucraţi, nu veţi putea utiliza titlul profesional respectiv decât în momentul în care deveniţi membru.

Înainte de a depune cererea, citiţi [396 KB] pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf , document pus la dispoziţie de Comisia Europeană.

Ajutor