Kruimelpad

Bijgewerkt : 15/09/2014

work

Kwalificaties voor werk

Dit gedeelte gaat over het laten erkennen van uw beroepskwalificaties zodat u in het buitenland kunt werken. Het is niet op u van toepassing wanneer u in het buitenland wilt studeren. Neem voor informatie over het laten erkennen van uw diploma's voor academische doeleinden contact op met een van de NARIC-centra English .

Als u in een ander land wilt werken, moet u wellicht uw beroepskwalificaties (opleiding en beroepservaring) officieel laten erkennen als uw beroep in dat land gereglementeerd is.

Als u in een ander land wilt werken en uw diensten daar tijdelijk wilt aanbieden, moet u wellicht vooraf een verklaring insturen. Als uw beroep gereglementeerd is en te maken heeft met de volksgezondheid of de veiligheid, kan het zijn dat uw kwalificaties vooraf worden gecontroleerd.

Achterhalen of een beroep al dan niet gereglementeerd is

Om uit te vinden of uw beroep in een ander EU-land gereglementeerd is, kunt u de database met gereglementeerde beroepen English raadplegen. Hierin kunt u nagaan welke beroepen in welke landen en door welke autoriteiten zijn gereglementeerd. Als u bijvoorbeeld als bakker in Duitsland wilt werken, klikt u op "Bäcker (DE)". U moet wel de naam van het beroep in de lokale taal kennen.

Als u uw beroep niet in de database vindt, kunt u contact opnemen met het contactpunt voor de erkenning van beroepskwalificaties English in het land waar u wilt werken. Daar kan men u ook helpen met het vinden van de bevoegde autoriteit en met de documenten die u moet indienen.

Situaties die u kunt tegenkomen

Uw beroep is niet gereglementeerd in uw eigen land, maar wel in het andere land

Als uw beroep en de opleiding hiervoor is gereglementeerd in het land waar u wilt werken, maar niet in uw eigen land, moet u wellicht aantonen dat u uw beroep in uw eigen land ten minste twee van de laatste tien jaar hebt uitgeoefend, voordat u uw beroep in het nieuwe land kunt uitoefenen of er zelfs tijdelijk uw diensten kunt aanbieden.

Vraag het contactpunt voor de erkenning van beroepskwalificaties English in het land waar u wilt werken om advies bij het voorbereiden van uw dossier en over welke documenten u moet indienen.

Uw beroep is gereglementeerd in uw eigen land, maar niet in het andere land

Als het beroep dat u wilt uitoefenen niet is gereglementeerd in uw nieuwe land, kunt u het daar onder dezelfde voorwaarden uitoefenen als de onderdanen van dat land.

Wees voorzichtig. Hoewel uw beroep niet als zodanig is gereglementeerd in uw nieuwe land, kan het worden beschouwd als onderdeel van een ander gereglementeerd beroep. Controleer altijd bij de autoriteiten van het land waar u naar toe gaat, of uw beroep daar al dan niet gereglementeerd is. De contactpunten voor de erkenning van beroepskwalificaties English helpen u om de instantie te vinden die u deze informatie kan geven.

Een verhaal

Voorkom problemen door de voorwaarden te controleren voordat u gaat werken

Moritz is ski-instructeur in Oostenrijk, maar wil les gaan geven in Ventron, in een Frans skigebied. Voordat hij naar Frankrijk vertrekt, heeft hij in de database met gereglementeerde beroepen English gecontroleerd of ski-instructeur een gereglementeerd beroep is in Frankrijk. Hij vond zijn beroep daar niet, nam aan dat het niet gereglementeerd was en begon met het geven van skilessen in Frankrijk.

Tijdens een inspectie werd hem verteld dat hij niet bevoegd was om in Frankrijk les te geven zonder eerst erkenning te krijgen van zijn beroepskwalificaties. In Frankrijk valt het beroep van ski-instructeur onder de meer algemene benaming 'sportinstructeur'.

Administratieve formaliteiten en benodigde documenten

Voor fysiotherapeuten

Als u fysiotherapeut bent, kunt u hier achterhalen welke documenten en formaliteiten vereist zijn door de nationale autoriteiten van het land waar u wilt werken.

Kies een land

Kies een land

Gemeenschappelijke rechten in alle EU-landen


* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Andere gereglementeerde beroepen

We werken eraan om de diensten die we op dit moment aan fysiotherapeuten bieden, uit te breiden naar andere beroepen. Ondertussen kan de database met gereglementeerde beroepen English u helpen om te achterhalen welke beroepen in welke landen en door welke autoriteiten worden gereglementeerd. Als u bijvoorbeeld als bakker in Duitsland wilt werken, klikt u op "Bäcker (DE)". U moet wel de naam van het beroep in de lokale taal kennen.

Termijnen/procedures

Wanneer u de erkenning van uw kwalificaties aanvraagt, hebben de autoriteiten één maand om de ontvangst van uw aanvraag te bevestigen en eventuele benodigde documenten op te vragen.

Ze moeten binnen vier maanden na de datum waarop ze uw volledige aanvraag hebben ontvangen, een besluit nemen. Als ze uw aanvraag afwijzen, moeten ze dit toelichten.

Als ze geen besluit nemen binnen de gestelde termijn, kunt u de zaak voor de nationale rechtbank brengen. U kunt ook een beroep doen op onze bijstandsdiensten English of de contactpunten voor de erkenning van beroepskwalificaties English .

Gewaarmerkte/beëdigde vertalingen

De autoriteiten kunnen vragen om gewaarmerkte kopieën (om aan te tonen dat de documenten echt zijn) en/of om beëdigde vertalingen van bepaalde belangrijke documenten voor uw aanvraag, zoals certificaten die uw kwalificaties aantonen (beëdigde vertalingen krijgen een garantie van accuraatheid door een geregistreerde vertaler).

Beëdigde vertalingen uit andere EU-landen moeten ze accepteren. Ze mogen evenwel geen beëdigde vertaling eisen van:

  • kwalificaties voor artsen, algemeen verpleegkundigen, verloskundigen, dierenartsen, tandheelkundig chirurgen, apothekers of architecten, al mogen ze nog steeds om een niet-beëdigde vertaling vragen
  • identiteitskaarten, paspoorten of andere documenten die niets te maken hebben met uw kwalificaties.

Een verhaal

Als u uw rechten kent, kan dit helpen om bureaucratie te vermijden

Katarina is een apotheker uit Slowakije die in Oostenrijk wil werken. De Oostenrijkse autoriteiten vragen haar om alle ondersteunende documenten voor haar aanvraag te laten vertalen door een Oostenrijkse beëdigd vertaler.

Maar Katarina kan niet worden gevraagd om beëdigde vertalingen van haar diploma's te leveren. Voor diverse categorieën diploma's (arts, algemeen verpleegkundige, verloskundige, diergeneeskundig chirurg, tandheelkundig chirurg, apotheker, architect) zijn geen beëdigde vertalingen vereist.

Taaltest

In uw nieuwe land kan worden geëist dat u aantoont dat u de taal van dit land al enigszins beheerst.

Een eventuele taaltest mag slechts voor één doel dienen: om er voor te zorgen dat u voldoende weet om in uw gekozen beroep te werken in uw nieuwe land.

Titels/beroepsverenigingen

Nadat uw kwalificaties zijn erkend, moeten de autoriteiten u toestaan om de academische titel te gebruiken die u in uw eigen land had, en mogelijk een afgekorte vorm, alsmede de beroepstitel die in uw nieuwe land wordt gebruikt.

Als uw beroep wordt gereglementeerd door een vereniging of organisatie in het land waar u wilt werken, moet u lid worden voordat u de beroepstitel mag gebruiken.

Lees de [189 KB] pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf van de Europese Commissie voordat u de erkenning van uw kwalificaties aanvraagt.

Hulp en advies