Navigācijas ceļš

Atjaunināts : 15/09/2014

work

Darbam vajadzīgā kvalifikācija

Šeit var uzzināt, kā panākt, lai tiktu atzīta jūsu profesionālā kvalifikācija un jūs varētu strādāt citā ES valstī. Šis uz jums neattiecas, ja citā ES valstī vēlaties studēt. Lai uzzinātu par diplomu atzīšanu akadēmiskiem mērķiem, sazinieties ar NARIC centriem English .

Ja vēlaties strādāt citā valstī, jums, iespējams, vajadzēs panākt, lai oficiāli atzītu jūsu profesionālo kvalifikāciju (apmācību un profesionālo pieredzi), ja jūsu profesija attiecīgajā valstī ir reglamentēta.

Ja citā valstī vēlaties īslaicīgi sniegt pakalpojumus, jums var nākties iepriekš nosūtīt deklarāciju. Ja jūsu profesija ir reglamentēta un tā ir saistīta ar sabiedrības veselību vai drošību, jūsu kvalifikācija var tikt vispirms pārbaudīta.

Kā noskaidrot, vai profesija ir reglamentēta

To, vai jūsu profesija citā ES valstī ir reglamentēta, varat pārbaudīt reglamentēto profesiju datubāzē English . Šī datubāze piedāvā ziņas, kuras profesijas ir reglamentētas, kurās valstīs un kādas iestādes tās reglamentējušas. Ja vēlaties strādāt par maiznieku Vācijā, noklikšķiniet uz "Bäcker (DE)". Taču jums jāzina darba nosaukums vietējā valodā.

Ja savu profesiju datubāzē neatrodat, varat sazināties ar profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kontaktpunktiem English tajā valstī, kurā vēlaties strādāt. Tie var jums palīdzēt arī atrast kompetento iestādi un noskaidrot, kuri dokumenti jāiesniedz.

Iespējamās situācijas

Jūsu mītnes zemē jūsu profesija nav reglamentēta, bet citā valstī ir.

Ja jūsu profesija un tās iegūšanai nepieciešamās mācības ir reglamentētas valstī, kurā vēlaties strādāt, bet ne jūsu izcelsmes valstī, tad, lai jūs varētu šo profesiju praktizēt vai pat īslaicīgi sniegt pakalpojumus jaunajā mītnes valstī, jums, iespējams, būs jāpierāda, ka izcelsmes valstī esat šajā profesijā nostrādājis vismaz divus gadus pēdējo 10 gadu laikā.

Attiecīgās valsts profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kontaktpunktā English noskaidrojiet, kādus dokumentus jums vajadzēs iesniegt.

Jūsu mītnes zemē jūsu profesija ir reglamentēta, bet citā valstī nav.

Ja profesiju, kurā vēlaties strādāt, jaunajā mītnes valstī nav reglamentēta, jūs tajā varat strādāt ar tādiem pašiem nosacījumiem kā attiecīgās valsts pilsoņi.

Esiet uzmanīgs! Lai arī jūsu profesija jaunajā mītnes zemē, iespējams, nav reglamentēta, tā var tikt uzskatīta par daļu no citas reglamentētas profesijas. Pirms dodaties uz citu valsti, vienmēr noskaidrojiet attiecīgās valsts iestādēs, vai jūsu profesija ir tur reglamentēta. Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas kontaktpunktiem dalībvalstīs English jums palīdzēs saprast, kura iestāde jums šo informāciju var sniegt.

Piemērs no dzīves

Izvairieties no sarežģījumiem un noskaidrojiet nosacījumus, pirms sākat strādāt

Morics ir slēpošanas instruktors Austrijā un vēlas pasniegt nodarbības Francijas slēpošanas kūrortā Ventronā. Pirms došanās uz Franciju viņš reglamentēto profesiju datubāzē English pārbaudīja, vai Francijā slēpošanas instruktora profesija ir reglamentēta. Šo profesiju tur neatrodot, viņš pieņēma, ka tā nav reglamentēta un sāka Francijā pasniegt slēpošanas nodarbības.

Pārbaudes laikā viņam pateica, ka viņam nav atļauts mācīt Francijā, kamēr viņš nav saņēmis dokumentu, kurā ir atzīta viņa profesionālā kvalifikācija. Francijā slēpošanas instruktora profesija ietilpst vispārīgākā profesijā, ko sauc par sporta skolotāju.

Administratīvās formalitātes un nepieciešamie dokumenti

Fizioterapeitiem

Ja esat fizioterapeits, tad par nepieciešamajiem dokumentiem un formalitātēm jāpainteresējas tās valsts iestādēs, kurā vēlaties strādāt.

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti

Tiesības, kas vienādas visās ES valstīs


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Citas reglamentētās profesijas

Mēs strādājam, lai pakalpojums, kas patlaban tiek piedāvāts fizioterapeitiem, attiektos arī uz citām profesijām. Pagaidām varat ielūkoties reglamentēto profesiju datubāzē English , lai uzzinātu, kuras profesijas kurās valstīs ir reglamentētas un kuras iestādes tās reglamentējušas. Ja vēlaties strādāt par maiznieku Vācijā, noklikšķiniet uz "Bäcker (DE)". Taču jums jāzina darba nosaukums vietējā valodā.

Termiņi un procedūras

Ja iesniedzat pieteikumu, kurā lūdzat, lai tiktu atzīta jūsu kvalifikācija, iestādēm ir viens mēnesis laika, lai apstiprinātu, ka tās jūsu pieteikumu ir saņēmušas, un lūgtu nepieciešamos dokumentus.

Lēmums tām jāpieņem četru mēnešu laikā no dienas, kurā tās no jums saņēma pilnībā noformētu pieteikumu. Ja jūsu pieteikums tiek noraidīts, iestādēm jāpaskaidro iemesls.

Ja iestādes lēmumu noteiktajā termiņā nav pieņēmušas, varat ierosināt lietu attiecīgās valsts tiesā. Varat arī vērsties mūsu palīdzības dienestos English vai dalībvalstu kontaktpunktos, kas nodarbojas ar profesionālās kvalifikācijas jautājumiem English .

Apliecināti tulkojumi vai zvērinātu tulkotāju tulkojumi

Iestādes var pieprasīt apliecinātas kopijas (lai pierādītu, ka dokumenti ir īsti) un/vai apliecinātus tulkojumus dažiem svarīgiem dokumentiem, kas saistīti ar jūsu pieteikumu, piemēram, sertifikātiem, kas apliecina jūsu kvalifikāciju. (Tas, ka tulkojums ir apliecināts, nozīmē, ka reģistrēts tulkotājs garantē tulkojuma pareizību.)

Taču tām ir pienākums pieņemt apliecinātus tulkojumus no citām ES valstīm, un nevajadzētu pieprasīt apliecinātus tulkojumus šādiem dokumentiem:

  • ārstu, vispārējo medicīnas māsu, akušieru, veterināru, stomatologu-ķirurgu, farmaceitu un arhitektu diplomi - kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, lai gan dažas valstis var pieprasīt vienkāršus, neapliecinātus šo dokumentu tulkojumu;
  • personas apliecības, pases un citi dokumenti, kas nav saistīti ar kvalifikāciju.

Piemērs no dzīves

Savu tiesību apzināšanās var palīdzēt izvairīties no birokrātiskā sloga.

Katarīna, farmaceite no Slovākijas, vēlas strādāt Austrijā. Austrijas iestādes viņai pieprasa visu ar pieteikumu saistīto dokumentu tulkojumu, ko veicis zvērināts Austrijas tulkotājs.

Tomēr Katarīnai nevar prasīt diplomu zvērināta tulkotāja tulkojumus. Vairāku kategoriju diplomiem (ārsts, vispārējā medicīnas māsa, akušieris, veterinārārsts, stomatologs-ķirurgs, farmaceits, arhitekts) apliecināti tulkojumi nav vajadzīgi.

Valodas zināšanu pārbaude

Jaunajā valstī jums var nākties pierādīt, ka jūs jau kaut kādā līmenī protat šīs valsts valodu.

Valodas prasmi drīkst izvirzīt par prasību tikai vienam mērķim — jums tā jāprot tādā līmenī, lai jūs jaunajā valstī spētu strādāt izvēlētajā profesijā.

Profesionālie nosaukumi, profesionālās apvienības

Kad jūsu kvalifikācija ir atzīta, iestādēm jums jāļauj izmantot jūsu akadēmisko titulu, kāds jums bija izcelsmes valstī, un, iespējams, tā saīsināto formu, kā arī profesionālo nosaukumu, kuru izmanto jūsu jaunajā valstī.

Ja valstī, kurā vēlaties strādāt, jūsu profesiju reglamentē kāda apvienība vai organizācija, jums būs jākļūst tās biedram, lai varētu izmantot attiecīgo profesionālo nosaukumu.

Pirms ieniedzat kvalifikācijas atzīšanas pieprasījumu, izlasiet Eiropas Komisijas [430 KB] pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf .

Palīdzība un padoms