Naršymo kelias

Atnaujinta 2014-09-15

work

Darbuotojo kvalifikacija

Šiame skyriuje informuojama apie profesinės kvalifikacijos pripažinimą, kad būtų galima dirbti užsienyje. Ši informacija jums neaktuali, jei užsienyje ketinate studijuoti. Dėl informacijos apie diplomų pripažinimą studijų tikslais kreipkitės į NARIC centrus English .

Jei norite dirbti kitoje šalyje ir jei jūsų profesija yra toje šalyje reglamentuojama, tikriausiai reikės, kad jūsų kvalifikacija ir profesinė patirtis būtų oficialiai pripažintos.

Jei norite kitoje šalyje laikinai teikti paslaugas, jums gali reikėti iš anksto nusiųsti deklaraciją. Jei jūsų profesija yra reglamentuojama ir susijusi su visuomenės sveikata arba sauga, jūsų kvalifikacija gali būti patikrinta prieš  jums užsiimant veikla.

Kaip sužinoti, ar profesija reglamentuojama

Jei norite sužinoti, ar jūsų profesija reglamentuojam kitoje ES šalyje, galite naudotis reglamentuojamų profesijų duomenų baze English . Joje sužinosite, kurios profesijos yra reglamentuojamos įvairiose šalyse ir kurios institucijos yra už tai atsakingos. Jei norite dirbti kepėju Vokietijoje, spustelėkite „ Bäcker (DE)". Turite žinoti profesijos pavadinimą šalies, kurioje norėtumėte dirbti, kalba.

Jei duomenų bazėje savo profesijos nerandate, kreipkitės į  šalies, kurioje norite dirbti, nacionalinius kontaktinius profesinių kvalifikacijų pripažinimo centrus English . Šios tarnybos taip pat gali jums padėti išsiaiškinti, kuri institucija kompetentinga ir kokius dokumentus turite pateikti.

Galimos situacijos

Jūsų profesija jūsų šalyje nereglamentuojama, bet kitoje šalyje reglamentuojama

Jei jūsų profesija ir pasirengimas jai šalyje, kurioje norite dirbti, reglamentuojami, bet jūsų šalyje nereglamentuojami, jums gali tekti įrodyti, kad bent 2 iš 10 pastarųjų metų savo šalyje dirbote pagal tą profesiją. Tik po to jūs galėsite naujoje šalyje užsiimti šia profesija arba laikinai teikti savo paslaugas.

Kaip parengti visus reikalingus dokumentus, jums patars šalies, kurioje norite dirbti, nacionaliniai kontaktiniai profesinių kvalifikacijų pripažinimo centrai English .

Jūsų profesija jūsų šalyje reglamentuojama, bet kitoje šalyje nereglamentuojama

Jei jūsų profesija naujojoje šalyje nereglamentuojama, galite ja tenai užsiimti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip tos šalies piliečiai.

Būkite atidūs. Net jei jūsų profesija naujoje šalyje nereglamentuojama, ji gali būti laikoma kitos reglamentuojamos profesijos dalimi. Visada pasiklauskite šalies, kurioje ketinate dirbti, institucijų, ar jūsų profesija ten reglamentuojama. Nacionaliniai kontaktiniai profesinių kvalifikacijų pripažinimo centrai English jums padės rasti instituciją, kuri galėtų jums suteikti šią informaciją.

Atsitikimas

Kad išvengtumėte problemų, prieš pradėdami dirbti išsiaiškinkite sąlygas

Moritzas, slidinėjimo instruktorius iš Austrijos, norėjo mokyti slidinėti Ventrone, Prancūzijos slidinėjimo kurorte. Prieš išvykdamas dirbti į Prancūziją, jis reglamentuojamų profesijų duomenų bazėje English patikrino, ar slidinėjimo instruktoriaus profesija Prancūzijoje reglamentuojama. Šios profesijos ten neradęs, jis nusprendė, kad ji nereglamentuojama, ir pradėjo mokyti slidinėti Prancūzijoje.

Per patikrinimą jam buvo pranešta, kad jis neturi teisės mokyti slidinėti Prancūzijoje negavęs profesinės kvalifikacijos pripažinimo dokumento. Prancūzijoje slidinėjimo instruktorius - platesnės sporto trenerio profesijos dalis.

Administraciniai formalumai ir reikalingi dokumentai

Informacija fizioterapeutams

Jei esate fizioterapeutas, informacijos apie tai, kokius dokumentus pateikti ir kokius formalumus atlikti, jūsų paprašys šalies, kurioje ketinate dirbti, nacionalinės institucijos, rasite adresu

Pasirinkite šalį

Pasirinkite šalį

Visose ES šalyse bendros teisės


* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Kitos reglamentuojamos profesijos

Rengiame panašią informaciją ir apie kitas profesijas, o kol kas galite naudotis reglamentuojamų profesijų duomenų baze English , kurioje informuojama, kurios profesijos reglamentuojamos skirtingose šalyse ir kurios institucijos už tai atsakingos. Jei norite dirbti kepėju Vokietijoje, spustelėkite „ Bäcker (DE)". Turite žinoti profesijos pavadinimą šalies, kurioje norėtumėte dirbti, kalba.

Terminai ir tvarka

Kai pateikiate paraišką pripažinti jūsų kvalifikaciją, institucijos turi per 1 mėnesį patvirtinti, kad gavo jūsų paraišką, ir paprašyti reikiamų dokumentų.

Sprendimą jos turi priimti per 4 mėnesius nuo tos dienos, kai gavo  jūsų paraišką ir visus reikiamus dokumentus. Jei paraiška atmetama, jos turi paaiškinti priežastis.

Jei institucijos nepriima sprendimo per nustatytą laiką, galite paduoti jas į šalies teismus. Galite kreiptis ir į mūsų pagalbos tarnybas English arba profesinių kvalifikacijų pripažinimo kontaktinius centrus English .

Patvirtinti vertimai

Institucijos gali paprašyti kartu su paraiška pateikti tam tikrų dokumentų, pavyzdžiui, jūsų kvalifikaciją įrodančių pažymėjimų, patvirtintas kopijas (įrodymą, kad dokumentai yra nesuklastoti) ir (arba) patvirtintus vertimus. (Patvirtintų vertimų paslaugas teikia registruoti vertėjai, kurie užtikrina vertimo tikslumą.)

Tačiau institucijos privalo priimti patvirtintus vertimus iš kitų ES šalių ir neturėtų prašyti patvirtintų toliau nurodytų dokumentų vertimų:

  • gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų, akušerių, veterinarijos gydytojų, gydytojų odontologų, vaistininkų arba architektų kvalifikaciją įrodančių dokumentų - kvalifikaciją įrodančių dokumentų, nors kai kurios šalys vis dar gali prašyti nepatvirtintų šių dokumentų vertimų;
  • tapatybės kortelių, pasų ir kitų su jūsų kvalifikacija nesusijusių dokumentų.

Atsitikimas

Žinodami savo teises galite išvengti biurokratizmo

Slovakė Katarina yra vaistininkė ir norėtų dirbti Austrijoje. Austrijos institucijos paprašė jos pateikti visus patvirtinamuosius dokumentus, išverstus prisiekusių vertėjų.

Tačiau negali būti reikalaujama, kad Katarinos diplomus verstų prisiekęs vertėjas. Daugelio kategorijų diplomų - gydytojų, bendrosios praktikos slaugytojų, akušerių, veterinarijos gydytojų, gydytojų odontologų, vaistininkų, architektų - patvirtintų vertimų pateikti nereikia.

Kalbos testas

Jūsų naujojoje šalyje gali būti reikalaujama įrodyti, kad jau šiek tiek mokate tos šalies kalbą.

Visi kalbos mokėjimo reikalavimai turėtų būti keliami siekiant vienintelio tikslo - užtikrinti, kad kalbą mokate pakankamai ir galite ja dirbti naujoje šalyje pagal savo profesiją.

Mokslo ir profesiniai vardai, profesinės asociacijos

Kai jūsų kvalifikacija pripažįstama, institucijos turi leisti jums naudoti savo šalyje įgytą mokslo vardą (ir jo sutrumpintą formą) ir naujojoje šalyje naudojamą profesinį vardą.

Jei šalyje, kurioje ketinate dirbti, jūsų profesiją reglamentuoja profesinė asociacija arba organizacija, kad galėtumėte naudoti profesinį vardą, turėsite tapti jos nariu.

Prieš prašydami patvirtinti savo kvalifikaciją, perskaitykite Europos Komisijos parengtą [415 KB] pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf .

Pagalba