Navigációs útvonal

Frissítve : 15/09/2014

work

Foglalkoztatáshoz szükséges képesítések

Ez a rovat a szakmai képesítések külföldi munkavállaláshoz szükséges elismertetéséről szól. Nem tartalmaz tájékoztatást arra vonatkozóan, ha Ön tanulni szeretne külföldön. Ha diplomái tanulmányi célból történő elismertetéséről szeretne információkat kapni, forduljon a NARIC-központok English valamelyikéhez.

Ha Ön külföldön szeretne dolgozni, szüksége lehet arra, hogy szakmai képesítéseit (képzés és szakmai tapasztalat) hivatalosan elismertesse, amennyiben a célországban az Ön szakmája szabályozott szakmának számít.

Ha Ön úgy szeretne egy másik országban dolgozni, hogy ott átmenetileg szolgáltatásokat nyújt, akkor szükség lehet arra, hogy előzetes nyilatkozatot küldjön be az illetékeseknek. Ha az Ön szakmája közegészségügyi vagy közbiztonsági vonatkozásokkal rendelkező szabályozott szakmának számít, akkor előfordulhat, hogy képesítéseit előzetesen ellenőrzik.

Annak megállapítása, hogy egy adott szakma szabályozott szakma-e, vagy sem

Annak megállapításához, hogy egy adott szakma egy másik uniós országban szabályozott szakma-e, a szabályozott szakmák adatbázisa English nyújt segítséget. Az adatbázisból meg lehet tudni, hogy mely országokban mely szakmák számítanak szabályozott szakmáknak, és azokat mely hatóságok szabályozzák. Ha például Ön pékként kíván dolgozni Németországban, kattintson a „Bäcker (DE)" hivatkozásra. Ehhez tudnia kell a szakma nevét az adott ország nyelvén.

Ha az adatbázisban nem találja meg a saját szakmáját, felveheti a kapcsolatot az Ön által választott ország szakmai képesítésekkel foglalkozó nemzeti kapcsolattartási pontjaival English . Itt abban is segíteni tudnak, hogy melyik az illetékes hatóság, és milyen dokumentumokat kell benyújtani.

Milyen helyzetekkel szembesülhet

Ha az Ön szakmája a hazájában nem számít szabályozott szakmának, de a másik országban igen

Ha az Ön által választott országban az Ön szakmája és az arra felkészítő képzés szabályozott, hazájában viszont nem, akkor előfordulhat, hogy az új országban csak akkor gyakorolhatja szakmáját, vagy nyújthat - akár átmenetileg is - szolgáltatásokat, ha igazolja, hogy hazájában az elmúlt 10 év folyamán legalább 2 évig gyakorolta az adott szakmát.

Kérjen tanácsot az Ön által választott ország szakmai képesítésekkel foglalkozó nemzeti kapcsolattartási pontjától English arra vonatkozóan, milyen iratokat és igazoló dokumentumokat kell benyújtania.

Ha az Ön szakmája a hazájában szabályozott szakmának számít, a másik országban azonban nem

Ha az Ön szakmája az új országban nem szabályozott szakma, akkor azt ugyanolyan feltételekkel gyakorolhatja, mint az adott ország állampolgárai.

Legyen körültekintő. Előfordulhat, hogy az Ön szakmája az új országban nem szabályozott szakma, ám egy másik, szabályozott szakma részének minősül. Mindig érdeklődje meg az Ön által választott ország hatóságainál, hogy szakmája ott szabályozott szakmának számít-e, vagy sem. A szakmai képesítésekkel foglalkozó nemzeti kapcsolattartási pont English segítségével megtudhatja, melyik hatóságtól kaphatja meg ezt az információt.

Konkrét eset

A munka megkezdése előtt tájékozódjon a feltételekről - így elkerülheti a problémákat

Moritz síoktató Ausztriában. A férfi egy francia síparadicsomban, Ventronban szeretett volna dolgozni. Mielőtt elindult Franciaországba, utánanézett a szabályozott szakmák adatbázisában English , hogy a síoktatói szakma szabályozott szakmának minősül-e Franciaországban. A síoktatói szakmát nem találta az adatbázisban, így feltételezte, hogy az Franciaországban nem szabályozott szakma, és elkezdett síórákat adni az országban.

Egy ellenőrzés során megtudta, hogy csak akkor jogosult Franciaországban órákat adni, ha előbb elismerteti szakmai képesítéseit. Franciaországban a síoktatói szakma egy általánosabb szakma (a „sportoktatói szakma") részét képezi.

Adminisztratív formaságok és szükséges dokumentumok

Gyógytornászoknak

Ha Ön gyógytornász, az alábbi linkek segítségével utánanézhet, milyen dokumentumokat és formai követelményeket írnak elő Önnek a célország nemzeti hatóságai:

Ország kiválasztása

Ország kiválasztása

Az Önt az EU egész területén megillető jogok


* A tagállami hatóságok még nem bocsátották rendelkezésünkre a vonatkozó információkat.

Egyéb szabályozott szakmák

Azon dolgozunk, hogy a gyógytornászoknak nyújtott szolgáltatást más szakmák képviselőire is kiterjesszük. Amíg ez meg nem valósul, Ön a szabályozott szakmák adatbázisa English segítségével tájékozódhat arról, hogy melyik országban mely szakmák számítanak szabályozott szakmáknak, és ezeket mely hatóságok szabályozzák. Ha például pékként kíván dolgozni Németországban, kattintson a „Bäcker (DE)" hivatkozásra. Ehhez tudnia kell a szakma nevét az adott ország nyelvén.

Határidők / eljárások

Ha képesítései elismerését kérelmezi, a hatóságoknak 1 hónapjuk van arra, hogy visszaigazolják kérelme beérkezését, és bekérjék a szükséges dokumentumokat.

A kérelmezéshez hiánytalanul benyújtott dokumentumok kézhezvételének dátumától számítva a hatóságoknak 4 hónapon belül döntést kell hozniuk. Ha elutasítják kérését, döntésüket indokolniuk kell.

Ha a megadott határidőn belül nem hoznak döntést, akkor Ön bíróság elé viheti az ügyet saját országában. Problémamegoldó szolgálatunkhoz English , illetve a szakmai képesítésekkel foglalkozó nemzeti kapcsolattartási pontokhoz English is fordulhat.

Hiteles/hitelesített fordítások

A hatóságok az Ön kérelmével kapcsolatban kérhetik bizonyos fontos dokumentumok, például a képesítéseit igazoló bizonyítványok hiteles másolatának (a dokumentumok eredetiségének igazolására) és/vagy hiteles fordításának benyújtását. (Hiteles fordítást bejegyzett fordítók készítenek, akik garanciát vállalnak a fordítás pontosságára.)

A hatóságok kötelesek elfogadni a más uniós országokból származó hiteles fordításokat, a következő dokumentumokat pedig hiteles fordítás nélkül is el kell fogadniuk:

  • orvosi, általános ápolói, szülésznői, állatorvosi, szájsebészi, gyógyszerészi vagy építészmérnöki képesítés - egyes tagállamokban azonban a hatóságok kérhetik ezen dokumentumok nem hiteles fordításának benyújtását;
  • személyazonosító igazolvány, útlevél vagy más, nem képesítést igazoló dokumentum.

Konkrét eset

Ha ismeri a jogait, elkerülheti a bürokráciát

Katarina szlovák gyógyszerész, aki Ausztriában szeretne dolgozni. Az osztrák hatóságok felszólították, hogy kérelméhez az összes igazoló dokumentumot fordíttassa le hiteles osztrák fordítóval.

Katarinától azonban nem követelhetik meg, hogy benyújtsa diplomái hiteles fordítását. Számos diploma — az orvosi, az általános ápolói, a szülésznői, az állatorvosi, a szájsebészi, a gyógyszerészi és az építészmérnöki oklevél — esetében nincs szükség hiteles fordításra.

Nyelvi teszt

A célországban megkövetelhetik Öntől annak bizonyítását, hogy valamilyen szinten már ismeri az adott ország nyelvét.

A nyelvi követelmények kizárólag azt hivatottak biztosítani, hogy Ön elégséges szinten ismerje a nyelvet ahhoz, hogy az új országban dolgozni tudjon a választott szakmájában.

Címek / szakmai szövetségek

Ha képesítéseit sikerült elismertetnie, a hatóságoknak engedélyezniük kell Önnek az Önt hazájában korábban megillető tudományos cím, esetleg az ezt jelölő rövidítés, valamint az új országban alkalmazott szakmai cím használatát.

Ha az Ön szakmája a célországban szövetség vagy szervezet által szabályozott szakma, akkor a szakmai címet csak akkor használhatja, ha belép az adott szövetség vagy szervezet tagjai közé.

Képesítései elismerésének kérelmezése előtt olvassa el az Európai Bizottság [356 KB] pdf pdf pdf pdf pdf pdf című felhasználói útmutatóját.

Segítség és tanácsadás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kérjen tanácsot az Önt megillető uniós jogokkal kapcsolatban / Tagállami hatóságokkal kapcsolatos problémák megoldása