Navigacijski put

Ažurirano : 17/09/2014

work

Kvalifikacije potrebne za pronalaženje zaposlenja

U ovom odjeljku pružene su informacije o priznavanju stručnih kvalifikacija kako biste mogli raditi u inozemstvu. One se ne odnose na obrazovanje u inozemstvu. Za informacije o priznavanju diploma u svrhu nastavka obrazovanja obratite se centrima NARIC.

Ako želite raditi u drugoj državi, a ondje je vaša struka regulirana, možda ćete morati zatražiti službeno priznavanje stručnih kvalifikacija (obrazovanje i stručno iskustvo).

Ako želite raditi u drugoj državi privremeno pružajući svoje usluge, moguće je da ćete trebati unaprijed poslati potvrdu o priznavanju. Ako je vaša struka regulirana i utječe na javno zdravlje ili sigurnost, moguće je da će vaše kvalifikacije biti predmet provjere.

Informacije o reguliranim strukama

Za informacije o tome je li i vaša struka regulirana u drugoj državi članici, upotrijebite bazu podataka reguliranih struka. Korištenjem te baze podataka možete saznati koje su struke regulirane u pojedinim državama i koja ih nadležna tijela reguliraju. Ako žeilte raditi kao pekar u Njemačkoj, kliknite „Bäcker (DE)". No morate znati naziv zanimanja na lokalnom jeziku.

Ako ne pronađete svoju struku u bazi podataka, obratite se nacionalnim tijelima za kontakt za stručne kvalifikacije u državi u kojoj želite raditi. Tamo možete dobiti pomoć pri utvrđivanju nadležnih tijela i dokumenata koje morate priložiti.

Moguće situacije

Vaša struka nije regulirana u matičnoj državi, ali jest u drugoj državi

Ako su vaša struka i vaše obrazovanje regulirani u državi u kojoj želite raditi, ali ne i u vašoj matičnoj državi, moguće je da ćete morati dokazati da ste radili u svojoj struci u matičnoj državi najmanje dvije godine u proteklih deset godina prije dobivanja odobrenja da radite u struci ili čak da privremeno pružate usluge u novoj državi.

Zatražite savjet nacionalnih kontaktnih točaka za stručne kvalifikacije u državi u kojoj želite raditi o tome kako pripremiti dokumentaciju i koje popratne dokumente treba priložiti.

Vaša struka regulirana je u matičnoj državi, ali nije u drugoj državi

Ako struka u kojoj želite raditi nije regulirana u vašoj novoj državi, možete u njoj raditi pod istim uvjetima kao i državljani te države.

Budite oprezni. Iako vaša struka kao takva možda nije regulirana u vašoj novoj državi, moguće je da se smatra dijelom druge struke koja je regulirana. Uvijek provjerite je li vaša struka regulirana u državi u koju idete pri nadležnim tijelima te države. Nacionalne kontaktne točke za stručne kvalifikacije pomoći će vam pri utvrđivanju nadležnog tijela koje vam može pružiti potrebne informacije.

Primjer

Prije početka rada provjerite uvjete i izbjegnite probleme

Moritz je instruktor skijanja u Austriji i želi raditi u francuskom skijalištu Ventronu. Prije odlaska u Francusku posjetio je bazu podataka reguliranih struka kako bi provjerio je li zanimanje instruktora skijanja regulirana struka u Francuskoj. S obzirom na to da ondje nije pronašao svoje zanimanje, pretpostavio je da ono nije regulirano i počeo podučavati skijanje u Francuskoj.

Tijekom inspekcije rečeno mu je da mu podučavanje u Francuskoj nije dopušteno prije dobivanja priznanja stručnih kvalifikacija. U Francuskoj je zanimanje instruktora skijanja dio struke nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture.

Administrativne formalnosti i potrebni dokumenti

Za fizioterapeute

Ako ste fizioterapeut, saznajte koje dokumente i formalnosti traže nacionalna nadležna tijela u državi u kojoj želite raditi.

Odaberite svoju državu

Odaberite svoju državu

Prava zajednička za sve države članice EU-a


* Nacionalna nadležna tijela još nisu dostavila informaciju

Ostale regulirane struke

Uslugu koju nudimo fizioterapeutima nastojimo pružiti i drugim strukama. U međuvremenu, baza podataka reguliranih struka može vam pomoći pri pronalaženju struka koje se reguliraju u pojedinim državama i nadležnih tijela koja ih reguliraju. Ako žeilte raditi kao pekar u Njemačkoj, kliknite „Bäcker (DE)". No morate znati naziv zanimanja na lokalnom jeziku.

Rokovi/postupci

Kada zatražite priznavanje svojih kvalifikacija, nadležna tijela moraju u roku od mjesec dana potvrditi primitak vašeg zahtjeva i zatražiti sve dokumente koji im trebaju.

Ona moraju donijeti odluku u roku od četiri mjeseca od datuma kada su zaprimili vaš potpuni zahtjev. Ako zahtjev odbiju, moraju navesti razlog.

Ako odluku ne donesu unutar roka, slučaj možete riješiti na nacionalnom sudu. Možete se obratiti i našim službama za pomoć ili nacionalnim kontaktnim točkama za stručne kvalifikacije.

Ovjereni prijevodi ili prijevodi sudskih tumača

Nadležna tijela mogu zatražiti ovjerene preslike (kako bi se njima dokazalo da je riječ o vjerodostojnom dokumentu) i/ili ovjerene prijevode pojedinih ključnih dokumenata za vaš zahtjev, poput potvrda kojima se dokazuju vaše kvalifikacije. (Ovjerenim prijevodima ovlašteni prevoditelj jamči točnost.)

No moraju prihvatiti ovjerene prijevode iz drugih država članica i ne bi trebala tražiti ovjerene prijevode sljedećih dokumenata:

  • kvalifikacija liječnika, medicinskih sestara općeg smjera, primalja, veterinara, stomatologa, ljekarnika ili arhitekata - iako pojedine države članice i dalje mogu tražiti neovjerene prijevode navedenih dokumenata;
  • osobnih iskaznica, putovnica ili drugih dokumenata koji nisu povezani s kvalifikacijama.

Primjer

Poznavanje svojih prava može vam pomoći da izbjegnete birokraciju

Katarina je ljekarnik iz Slovačke i želi raditi u Austriji. Austrijska nadležna tijela zatražila su da joj austrijski sudski tumač prevede sve popratne dokumente zahtjeva.

No ona ne smiju zahtijevati ovjerene prijevode Katrininih diploma. Za nekoliko kategorija diploma - liječnici, medicinske sestre općeg smjera, primalje, veterinari, stomatolozi, ljekarnici, arhitekti - ovjereni prijevodi nisu potrebni.

Ispit o poznavanju jezika

Vaša nova država može zatražiti da dokažete da imate određeno znanje njezina jezika.

Svi jezični zahtjevi trebali bi imati samo jednu svrhu - provjeriti poznajete li jezik dovoljno da možete raditi u odabranoj struci u novoj državi.

Nazivi/stručna udruženja

Nakon priznavanja kvalifikacija, nadležna tijela moraju vam dopustiti korištenje akademskog naziva koji ste koristili u matičnoj državi i, ako je moguće, skraćeni oblik te stručni naziv koji se koristi u vašoj novoj državi.

Ako vašu struku regulira udruženje ili organizacija u državi u kojoj želite raditi, morat ćete se učlaniti prije korištenja stručnog naziva.

Prije podnošenja zahtjeva za priznavanje kvalifikacija, pročitajte Korisnički priručnik za priznavanje stručnih kvalifikacija pdf Deutsch español français italiano polski English koji je pripremila Komisija EU-a.

Pomoć i savjeti

Pomoć i savjeti

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Savjetujte se o pravima u EU-u / Riješite problem s tijelom javne uprave