Navigointipolku

Päivitetty : 15/09/2014

work

Pätevyysvaatimukset

Tässä osiossa käsitellään ammattipätevyyden tunnustamista ulkomaantyöskentelyä varten. Tässä annetut tiedot eivät koske opiskelua ulkomailla. Lisätietoa tutkintotodistuksesi tunnustamisesta opiskelua varten saat NARIC-keskuksesta English .

Jos haluat työskennellä toisessa maassa ja toimit ammatissa, joka on kyseisessä maassa säännelty ammatti, voit tarvita ammattipätevyydellesi (koulutukselle ja työkokemukselle) virallisen tunnustuksen.

Jos haluat työskennellä toisessa maassa tilapäisesti, sinun on ehkä toimitettava etukäteen vakuutus ammattipätevyydestäsi. Jos toimit säännellyssä ammatissa, jossa on mahdollisuus vaikuttaa kansanterveyteen tai yleiseen turvallisuuteen, pätevyytesi saatetaan tarkistaa etukäteen.

Näin saat selville, onko kyseessä säännelty ammatti

Säänneltyjen ammattien tietokannasta English voit tarkistaa, onko harjoittamasi ammatti jossain toisessa EU-maassa säännelty ammatti. Tietokannasta käy ilmi, mitkä ammatit ovat säänneltyjä missäkin maassa ja mikä viranomainen niitä valvoo. Jos haluat esimerkiksi työskennellä leipurina Saksassa, valitse "Bäcker (DE)". Sinun on tiedettävä ammatin nimi maan omalla kielellä.

Jos omaa ammattiasi ei löydy tietokannasta, voit ottaa yhteyttä toivomassasi kohdemaassa olevaan ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmän kansalliseen yhteyspisteeseen English . Yhteyspisteessä voidaan myös neuvoa, mikä on asiassasi toimivaltainen viranomainen ja mitä asiakirjoja sille on toimitettava.

Mahdollisia eteen tulevia tilanteita

Ammattisi ei ole kotimaassasi säännelty ammatti, mutta toisessa maassa on

Jos ammattisi ja sitä varten vaadittu koulutus ovat toivomassasi työskentelymaassa säänneltyjä, mutta eivät kotimaassasi, saatat joutua todistamaan, että olet harjoittanut ammattiasi kotimaassasi vähintään kahden vuoden ajan viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. Vasta tämän jälkeen saat harjoittaa ammattiasi edes tilapäisesti uudessa oleskelumaassasi.

Pyydä toivomassasi työskentelymaassa olevasta ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmän kansallisesta yhteyspisteestä English neuvoja siitä, miten hakemus laaditaan ja mitä asiakirjoja sen liitteeksi tarvitaan.

Ammattisi on kotimaassasi säännelty ammatti, mutta toisessa maassa ei

Jos ammatti, jota aiot harjoittaa, ei ole uudessa oleskelumaassasi säännelty ammatti, voit harjoittaa sitä samoilla ehdoilla kuin maan omat kansalaiset.

Muista olla varovainen. Vaikkei ammattiasi olisikaan sellaisenaan säännelty uudessa oleskelumaassasi, se voidaan katsoa osaksi toista, säänneltyä ammattia. Tarkista aina kohdemaasi viranomaisilta, onko ammattisi kyseisessä maassa säännelty ammatti. Ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmän kansalliset yhteyspisteet English neuvovat viranomaisen, jolta tiedon saa.

Esimerkkitapaus

Vältä ongelmia - tarkista ehdot ennen kuin aloitat työskentelyn

Moritz on itävaltalainen hiihdonopettaja. Hän haluaisi opettaa hiihtoa Ventronissa, ranskalaisessa hiihtokeskuksessa. Ennen Ranskaan lähtöään Moritz tarkisti säänneltyjen ammattien tietokannasta English , onko hiihdonopettaja säännelty ammatti Ranskassa. Ammattia ei löytynyt tietokannasta, joten Moritz oletti, ettei kyseessä ole säännelty ammatti, ja ryhtyi antamaan hiihdonopetusta Ranskassa.

Tarkastuksessa Moritzille kerrottiin, ettei hänellä ollut lupaa opettaa Ranskassa, ellei hänen ammattipätevyyttään ole ensin tunnustettu. Ranskassa hiihdonopettajat kuuluvat urheiluohjaajan yleisnimikkeen alle.

Hallinnolliset muodollisuudet ja tarvittavat asiakirjat

Lääkintävoimistelijat

Lääkintävoimistelijat voivat tarkistaa toivomansa työskentelymaan kansallisten viranomaisten vaatimat asiakirjat ja muodollisuudet seuraavasta linkistä:

Valitse maa

Valitse maa

Yhteiset oikeudet kaikissa EU-maissa


* Kansalliset viranomaiset eivät ole toimittaneet tietoa

Muut säännellyt ammatit

Tavoitteena on laajentaa tällä hetkellä vain lääkintävoimistelijoille tarkoitettu palvelu koskemaan myös muiden ammattien harjoittajia. Ennen tätä voit kuitenkin tarkistaa säänneltyjen ammattien tietokannasta English , mitkä ammatit ovat missäkin maassa säänneltyjä ja mitkä viranomaiset niistä vastaavat. Jos haluat esimerkiksi työskennellä leipurina Saksassa, valitse "Bäcker (DE)". Sinun on tiedettävä ammatin nimi maan omalla kielellä.

Määräajat ja menettelyt

Kun haet pätevyytesi tunnustamista, viranomaisilla on yksi kuukausi aikaa ilmoittaa, että hakemuksesi on vastaanotettu, ja pyytää tarvitsemiaan asiakirjoja.

Viranomaisten on tehtävä päätös neljän kuukauden sisällä päivästä, jolloin täydellinen hakemuksesi vastaanotettiin. Jos hakemuksesi hylätään, hylkäävä päätös täytyy perustella.

Jos päätöstä ei tehdä määräajan kuluessa, voit viedä asian kansalliseen tuomioistuimeen. Voit myös ottaa yhteyttä neuvontapalveluumme English tai ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmän kansallisiin yhteyspisteisiin English .

Oikeaksi todistetut tai auktorisoidut käännökset

Viranomaiset voivat pyytää hakemustasi varten eräistä keskeisistä asiakirjoista, kuten tutkintotodistuksista, oikeaksi todistetut jäljennökset ja/tai oikeaksi todistetut käännökset, jotta asiakirjojen aitous voidaan varmistaa. (Oikeaksi todistetun käännöksen mukana tulee auktorisoidun kääntäjän antama vakuutus käännöksen täsmällisyydestä.)

Viranomaisten on kuitenkin hyväksyttävä muissa EU-maissa tehdyt auktorisoidut käännökset. Auktorisoituja käännöksiä ei saa vaatia seuraavista asiakirjoista:

  • lääkärien, sairaanhoitajien, kätilöiden, eläinlääkärien, hammaslääkärien, proviisorien tai arkkitehtien ammattipätevyyden todistavat asiakirjat - tosin joissakin maissa saatetaan edelleen vaatia näistä asiakirjoista oikeaksi todistamattomat käännökset;
  • henkilökortit, passit tai muut pätevyysvaatimuksiin liittymättömät asiakirjat.

Esimerkkitapaus

Kun tunnet oikeutesi, voit välttyä turhalta paperisodalta

Katarina on slovakialainen proviisori, joka haluaisi työskennellä Itävallassa. Itävallan viranomaiset vaativat, että auktorisoidun itävaltalaisen kääntäjän on käännettävä kaikki hänen hakemuksensa liiteasiakirjat.

Katarinaa ei kuitenkaan voida vaatia toimittamaan auktorisoituja käännöksiä tutkintotodistuksistaan. Auktorisoituja käännöksiä ei tarvita lääkärin, sairaanhoitajan, kätilön, eläinlääkärin, hammaslääkärin, proviisorin tai arkkitehdin tutkintotodistuksista.

Kielikoe

Uudessa oleskelumaassasi sinulta voidaan vaatia osoitusta siitä, että osaat maassa käytettyä kieltä jo jonkin verran.

Kielitaitoa koskevien vaatimusten ainoa tarkoitus pitäisi olla sen varmistaminen, että kielitaitosi riittää työskentelyyn valitsemassasi ammatissa uudessa oleskelumaassasi.

Tittelit ja ammattijärjestöt

Kun tutkintosi on tunnustettu, viranomaisten on annettava sinulle lupa käyttää kotimaastasi saamaasi akateemista arvoa, mahdollisesti lyhennetyssä muodossa, sekä uudessa oleskelumaassasi käytössä olevaa ammattinimikettä.

Jos toivomassasi työskentelymaassa ammattisi on ammattijärjestön sääntelemä, sinun on liityttävä sen jäseneksi ennen kuin voit käyttää ammattinimikettä.

Ennen kuin haet tutkintosi tunnustamista, lue EU:n komission laatima [191 KB] pdf pdf pdf pdf .

Apua ja neuvoja