Sti

Opdateret : 15/09/2014

work

Erhvervskvalifikationer

Her kan du læse om, hvordan du får dine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt, så du kan arbejde i udlandet. Der gælder andre regler, hvis du vil studere. Få information om, hvordan du får dine eksamensbeviser anerkendt til akademiske formål, ved NARIC-centrene English .

Hvis du vil arbejde i et andet EU-land, kan du have brug for at få dine erhvervskvalifikationer (uddannelse og erhvervserfaring) officielt anerkendt, hvis dit erhverv er lovreguleret i dét land.

Hvis du vil udøve tjenestevirksomhed i et andet land i en midlertidig periode, vil du måske skulle sende en forhåndserklæring. Hvis dit erhverv er lovreguleret og har konsekvenser for den offentlige sundhed eller sikkerhed, kan dine kvalifikationer blive kontrolleret på forhånd.

Find ud af, om dit erhverv er lovreguleret

Du kan se, om dit erhverv er lovreguleret i et andet EU-land, i databasen over lovregulerede erhverv English . Databasen kan fortælle dig, hvilke erhverv der er reguleret i hvilke lande og af hvilke myndigheder. Hvis du vil arbejde som bager i Tyskland, kan du klikke på "Bäcker (DE)". Du skal dog kende jobbetegnelsen på det aktuelle sprog.

Hvis du ikke kan finde dit erhverv i databasen, kan du kontakte det nationale kontaktpunkt for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer English i det land, du vil arbejde i. Det kan også hjælpe dig med at finde ud af, hvem der er den kompetente myndighed, og hvilke dokumenter du skal indsende.

Forskellige situationer, du kan komme ud for

Dit erhverv er lovreguleret i det nye land, men ikke i hjemlandet

Hvis dit erhverv og den tilhørende uddannelse er lovreguleret i det land, du gerne vil arbejde i, men ikke i dit hjemland, vil du måske skulle bevise, at du har udøvet erhvervet i dit hjemland i mindst 2 ud af de seneste 10 år, inden du får lov til at udøve erhvervet eller yde tjenestevirksomhed i en midlertidig periode i det nye land.

Spørg det nationale kontaktpunkt for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer English i det land, hvor du vil arbejde, om de kan rådgive dig om, hvordan du skal forberede din sag, og hvilke dokumenter du skal indgive.

Dit erhverv er lovreguleret i hjemlandet, men ikke i det nye land

Hvis det erhverv, du gerne vil udøve, ikke er lovreguleret i dit nye land, kan du udøve det på samme vilkår som landets egne statsborgere.

Men du skal være opmærksom på, at man i det nye land måske anser dit erhverv som en del af et andet lovreguleret erhverv, selvom erhvervet som sådan ikke er lovreguleret. Du bør altid spørge myndighederne i det land, du tager til, om dit erhverv er lovreguleret eller ej. Det nationale kontaktpunkt for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer English kan hjælpe dig med at finde frem til den myndighed, der kan hjælpe dig med denne oplysning.

Sagseksempel

Undgå problemer ved at undersøge forholdene, inden du begynder at arbejde

Moritz er en skilærer i Østrig, der gerne vil undervise på det franske skisted Ventron. Inden han tog til Frankrig, undersøgte han i databasen over lovregulerede erhverv English , om skilærer er et lovreguleret erhverv i Frankrig. Han fandt ikke erhvervet i databasen. Derfor gik han ud fra, at det ikke var lovreguleret, og begyndte at undervise i Frankrig.

Under et inspektionsbesøg fik han at vide, at han ikke måtte undervise i Frankrig, før han havde fået sine erhvervskvalifikationer anerkendt. I Frankrig indgår skilærer nemlig i den bredere erhvervsbetegnelse "sportslærer".

Administrative formaliteter og nødvendige dokumenter

For fysioterapeuter

Hvis du er fysioterapeut, kan du finde ud af, hvilke dokumenter og formaliteter der kræves af de nationale myndigheder i det land, du ønsker at arbejde i, her:

Vælg land

Vælg land

Fælles rettigheder i alle EU-lande


* Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne

Andre lovregulerede erhverv

Vi arbejder på at udvide den service, der gives for fysioterapeuter, til andre erhverv.  I mellemtiden kan databasen over lovregulerede erhverv English hjælpe dig med at finde ud af, hvilke erhverv der er lovregulerede i hvilke lande og af hvilke myndigheder. Hvis du vil arbejde som bager i Tyskland, kan du klikke på "Bäcker (DE)". Du skal dog kende jobbetegnelsen på det aktuelle sprog.

Frister/procedurer

Når du anmoder om at få dine kvalifikationer anerkendt, har myndighederne 1 måned til at bekræfte modtagelsen af din ansøgning og bede dig om de dokumenter, de har brug for.

De skal træffe en afgørelse inden for 4 måneder fra den dato, hvor de modtog din fulde ansøgning. Hvis de afviser din ansøgning, skal de give dig en forklaring.

Hvis de ikke træffer en afgørelse inden for tidsfristen, kan du bringe sagen for den nationale domstol. Du kan også ringe til vores hjælpetjeneste English eller de nationale kontaktpunkter for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer English .

Certificerede/autoriserede oversættelser

Myndighederne kan bede dig om certificerede kopier (for at bevise at dokumenterne er ægte) og/eller autoriserede oversættelser af dokumenter, der er afgørende for din ansøgning, såsom kvalifikationsbeviser. (Autoriserede oversættelser har garanti for nøjagtigheden fra en autoriseret oversætter.)

Men de skal acceptere autoriserede oversættelser fra andre EU-lande og kan ikke bede om autoriserede oversættelser af:

  • kvalifikationsbeviser for læger, sygeplejersker, jordemødre, tandlæger, farmaceuter eller arkitekter - visse lande kan dog fortsat bede om ikke-autoriserede oversættelser af disse dokumenter
  • identitetskort, pas eller andre dokumenter, der ikke vedrører dine kvalifikationer.

Sagseksempel

Kend dine rettigheder og undgå bureaukrati

Katarina er farmaceut fra Slovakiet og vil gerne arbejde i Østrig. De østrigske myndigheder beder hende om at få al dokumentation i hendes ansøgning oversat af en autoriseret østrigsk oversætter.

Men Katarina er ikke forpligtet til at vise en autoriseret oversættelse af sine eksamensbeviser. For adskillige kategorier af eksamensbeviser - læge, almen sygeplejerske, jordemor, dyrlæge, tandlæge, farmaceut, arkitekt - er der ikke krav om autoriseret oversættelse.

Sprogprøve

Dit nye land kan kræve bevis for, at du allerede har kendskab til deres sprog.

Sprogkrav har kun ét formål - at sikre, at du har nok kendskab til sproget til at udføre dit erhverv i dit nye land.

Titler/faglige sammenslutninger

Når dine kvalifikationer er anerkendt, skal myndighederne tillade dig at anvende den akademiske titel, du havde i dit hjemland, eventuelt i forkortet form, samt den faglige titel, der anvendes i dit nye land.

Hvis dit erhverv er lovreguleret af en sammenslutning eller organisation i det land, du ønsker at arbejde i, skal du først være medlem, før du kan anvende den erhvervsmæssige titel.

Inden du ansøger om anerkendelse af dine kvalifikationer bør du læse EU-Kommissionens [182 KB] .

Hjælp og rådgivning

Hjælp og rådgivning

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Få rådgivning om dine EU-rettigheder / Løs problemer med en offentlig myndighed