Навигационна пътека

Актуализация : 15/09/2014

work

Квалификации за работа

Този раздел описва процедурата за признаване на вашите професионални квалификации, за да можете да работите в чужбина. Това не важи за вас, ако желаете да учите в чужбина. За информация относно начините за признаване на вашите дипломи за академични цели се свържете с центровете NARIC English

Ако желаете да работите в друга страна, може да трябва професионалните ви квалификации (обучение и професионален опит) да бъдат официално признати, ако вашата професия е регулирана в съответната страна.

Ако желаете да работите в друга страна, предлагайки вашите услуги временно, може да се наложи предварително да изпратите декларация. Ако вашата професия е регулирана и засяга общественото здраве или безопасност, може да трябва квалификациите ви да бъдат предварително проверени.

Научете дали дадена професия е регулирана или не

За да разберете дали вашата професия е регулирана в друга страна от ЕС, можете да използвате базата данни с регулирани професии English . От нея можете да научите кои професии са регулирани, в кои държави и от кои органи. Ако искате да работите като хлебар в Германия, щракнете върху „Bäcker (DE)". Необходимо е да знаете името на професията на местния език.

Ако не намирате вашата професия в базата данни, можете да се свържете с националните центрове за признаване на професионални квалификации English в страната, в която искате да работите. Те могат да ви дадат информация за компетентния орган, към който трябва да се обърнете, и за документите, които трябва да представите.

Ситуации, с които може да се сблъскате

Вашата професия не е регулирана във вашата страна, но е регулирана в страната, в която искате да отидете

Ако вашата професия и обучението за нея са регулирани в страната, в която искате да работите, но не и във вашата страна, може да трябва да докажете, че сте упражнявали тази професия в страната ви през поне 2 от последните 10 години, преди да можете да упражнявате вашата професия или дори да предлагате услугите си временно в новата страна.

Обърнете се към националните центрове за признаване на професионални квалификации English в страната, в която искате да работите, за да ви посъветват как да подготвите вашето досие и какви документи ще трябва да представите.

Вашата професия е регулирана във вашата страна, но не и в страната, в която искате да отидете

Ако професията, която искате да упражнявате, не е регулирана в новата ви страна, можете да работите там при същите условия като гражданите на съответната държава.

Внимавайте! Въпреки че професията ви не е регулирана като такава в новата страна, възможно е тя да е част от друга регулирана професия. Винаги проверявайте в компетентните органи в страната, в която отивате, дали вашата професия е регулирана там. Националните центрове за признаване на професионални квалификации English ще ви помогнат да намерите компетентния орган, който да ви даде тази информация.

Лична история

Избегнете проблемите, като проверите условията, преди да започнете работа

Мориц е ски инструктор в Австрия, който иска да преподава във Вентрон, ски курорт във Преди да замине за Франция, той проверява в базата данни на регулираните професии English дали „ски инструктор" е регулирана професия във Франция. Тъй като не намира тази професия там, той решава, че тя не е регулирана и започва да дава ски уроци във Франция.

По време на проверка му казват, че няма право да дава уроци във Франция без преди това професионалните му квалификации да са признати. Във Франция професията „ски инструктор" е част от по-общата „учител по физическо".

Административни формалности и необходими документи

За физиотерапевти

Ако сте физиотерапевт, можете да научите какви документи се изискват от националните органи и какви са формалностите в страната, в която искате да работите.

Изберете държава

Изберете държава

Общи права в страните от ЕС


* Националните органи все още не са предоставили информация.

Други регулирани професии

В момента работим, за да разширим предлаганата на физиотерапевти услуга и за други професии. Дотогава базата данни с регулирани професии English може да ви помогне да разберете кои професии са регулирани, в кои страни и от кои органи. Ако искате да работите като хлебар в Германия, щракнете върху „Bäcker (DE)". Необходимо е да знаете името на професията на местния език.

Срокове / процедури

Когато кандидатствате за признаване на вашите квалификации, компетентните органи разполагат с 1 месец, за да ви уведомят, че са получили вашата молба, и да поискат документите, които са им необходими.

Те трябва да вземат решение в рамките на 4 месеца от датата, на която са получили вашето цялостно досие. Ако отхвърлят молбата ви, те трябва да обяснят защо.

Ако не вземат решение в определения срок, можете да отнесете случая до националния съд. Също така можете да се свържете с нашите служби за помощ English или с националните центрове за признаване на професионални квалификации English .

Лицензирани преводи

Възможно е компетентните органи да поискат да представите нотариално заверени копия (за да докажете, че документите са автентични) и/или лицензирани преводи на някои ключови документи от вашето досие, като например сертификати за вашите квалификации. (Лицензираните преводи са с гаранция за точност от заклет преводач.)

Същевременно те трябва да приемат лицензирани преводи от други страни от ЕС и не би трябвало да изискват лицензирани преводи на:

  • квалификации за лекари, медицински сестри, акушери, ветеринари, зъбни хирурзи, фармацевти или архитекти - някои страни все пак могат да изискат незаверени преводи на тези документи;
  • лични карти, паспорти или други документи, които нямат връзка с вашите квалификации.

Лична история

Познаването на вашите права може да ви спести бюрократични процедури

Катарина е фармацевт от Словакия и иска да работи в Австрия. Австрийските власти искат от нея да представи превод от австрийски заклет преводач на всички документи, приложени към молбата ѝ.

От Катарина обаче не може да се изисква да представи лицензирани преводи на нейните дипломи. За няколко категории дипломи — лекар, медицинска сестра, акушер, ветеринарен хирург, зъбен хирург, фармацевт, архитект — не е необходимо представянето на лицензиран превод.

Езиков тест

Новата ви страна може да поиска от вас да покажете, че вече имате познания по нейния език.

Всички изисквания за езикови познания следва да са с една единствена цел — да гарантират, че имате достатъчни познания, за да упражнявате избраната от вас професия в новата страна.

Титли / професионални асоциации

След признаване на вашите квалификации, компетентните органи трябва да ви позволят да използвате академичната титла, която имате във вашата страна, и евентуално съкратена форма, както и професионалната титла, използвана в новата ви страна на пребиваване.

Ако професията ви е регулирана от асоциация или организация в страната, в която искате да работите, ще трябва първо да станете неин член, преди да можете да използвате професионалната титла.

Преди да подадете молба за признаване на професионалните ви квалификации прочетете [515 KB] на Европейската комисия.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган