Naršymo kelias

DUK. Darbuotojų kvalifikacijos

 • Mano profesija mano šalyje nereglamentuojama. Ar galiu pagal ją dirbti kitoje šalyje, jei joje ji reglamentuojama?

  Jei jūsų šalyje nei jūsų profesija, nei atitinkamas profesinis rengimas nereglamentuojami, norėdamas kitoje šalyje dirbti pagal tą profesiją arba laikinai teikti atitinkamas paslaugas, turėsite įrodyti, kad per pastaruosius dešimt metų ne trumpiau kaip dvejus metus dirbote pagal tą profesiją.

 • Kur reikia kreiptis dėl kvalifikacijos pripažinimo kitoje ES šalyje?

  Jei norite sužinoti, kuri institucija atsakinga už jūsų profesiją, kreipkitės į  atitinkamus nacionalinius kontaktinius profesinių kvalifikacijų pripažinimo centrus English.

 • Esu austras. Belgijoje baigiau masažuotojo profesinio rengimo kursus. Ar galiu dirbti fizioterapeutu Portugalijoje?

  Pirmiausia turite patikrinti, ar masažuotojo profesija Belgijoje prilygsta fizioterapeuto profesijai Portugalijoje. Dėl to rekomenduojame susisiekti su Portugalijos profesinių kvalifikacijų pripažinimo kontaktiniu centru English. Išsiaiškinti, ar jūsų kvalifikacija atitinka Portugalijos reikalavimus, jums galės padėti ir Belgijos profesinių kvalifikacijų pripažinimo kontaktinis centras English.

  Sužinokite daugiau apie tai, kokie reikalavimai taikomi, norint dirbti fizioterapeutu Portugalijoje.

 • Ką daryti, jei profesinė veikla, kuria noriu užsiimti Suomijoje, ten nereglamentuojama? Ar galiu nepaprašęs pripažinti Estijoje įgytos kvalifikacijos paprasčiausiai ten nuvažiuoti ir pradėti dirbti?

  TAIP — Galite pradėti dirbti Suomijoje tokiomis pat kaip suomiams taikomomis sąlygomis. Vis dėlto, nors jūsų profesija Suomijoje nereglamentuojama, gali būti taip, kad ji laikoma ne atskira profesija, bet kurios nors kitos reglamentuojamos profesijos dalimi. Išsiaiškinti, ar jūsų profesija Suomijoje reglamentuojama, jums padės Suomijos profesinių kvalifikacijų pripažinimo kontaktinis centras.

 • Esu Vokietijos amatininkas. Norėčiau savo veiklą išplėsti Šveicarijoje. Ar mano atveju taikomos ES profesinių kvalifikacijų pripažinimo taisyklės?

  TAIP — Jos taikomos norint užsiimti veikla ES nepriklausančiose Europos ekonominės erdvės šalyse (Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje) ir Šveicarijoje. Šveicarijoje galioja specialios taisyklės. Apie jas jus išsamiau informuos Šveicarijos profesinių kvalifikacijų pripažinimo kontaktinis centras.

 • Aš – italas. Įgijau gydytojo kvalifikaciją Argentinoje, o vėliau dirbau gydytoju Ispanijoje. Ar pagal ES taisykles galiu dirbti gydytoju Italijoje?

  ES taisyklėmis reglamentuojamas tik ES šalių ir Islandijos, Lichtenšteino bei Norvegijos suteiktų kvalifikacijų pripažinimas. Specialios taisyklės taikomos Šveicarijoje įgytoms kvalifikacijoms. Tai, kad Ispanija pripažino jūsų Argentinoje įgytą kvalifikaciją, nereiškia, kad ją automatiškai turi pripažinti ir Italija, nebent prieš prašydamas pripažinti savo kvalifikaciją Italijoje būtumėte bent 3 metus išdirbęs gydytoju Ispanijoje.

 • Kadangi profesinės kvalifikacijos pripažįstamos visoje ES, ar tikrai neturiu paprašyti, kad būtų pripažinta mano kvalifikacija, jei noriu pradėti veiklą kitoje ES šalyje?

  NE — Netiesa. Turite paprašyti, kad jūsų profesinė kvalifikacija būtų pripažinta kitoje šalyje. Abipusis kvalifikacijų pripažinimas yra bendras principas, tačiau yra tam tikrų jo taikymo niuansų. Profesinės kvalifikacijos iš esmės pripažįstamos automatiškai, bet tai priklauso nuo konkrečios profesijos. Bet kokiu atveju reikia paprašyti pripažinti kvalifikaciją.

 • Aš – rumunė, dirbu akušere. Norėčiau pateikti prašymą, kad būtų pripažintos mano kvalifikacijos Prancūzijoje. Kokius dokumentus turėčiau pateikti?

  Prancūzijos institucijos reikalaus, kad pateiktumėte jūsų pilietybę įrodantį dokumentą ir greičiausiai kitų dokumentų, kurių reikalaujama iš Prancūzijos akušerių. Jei Prancūzijos institucijos turėtų pagrįstų abejonių, jos taip pat gali paprašyti Rumunijos institucijų išduoto atitikties sertifikato, kuriuo patvirtinama, kad jūsų kvalifikacijos atitinka susijusios direktyvos reikalavimus. Jei jums suteiktos kvalifikacijos pavadinimas yra kitoks, jos taip pat gali paprašyti kvalifikacijos pavadinimo pakeitimo pažymėjimo. Jūsų taip pat gali būti prašoma pateikti įrodymą, kad turite bent vienerių metų (kai kuriais atvejais dvejų metų) darbo patirtį.

 • Prieš tris mėnesius nusiunčiau prašymą pripažinti mano kvalifikaciją Ispanijoje, bet iki šiol negavau jokio atsakymo. Ar tai normalu?

  NE — Kompetentinga Ispanijos institucija turi per vieną mėnesį patvirtinti, kad jūsų prašymą gavo, ir jums pranešti, jei trūktų kokių nors dokumentų. Sprendimą dėl jūsų prašymo ji turi priimti per 4 mėnesius. Jei šio termino nebūtų laikomasi, skambinkite ES pagalbos tarnyboms.

 • Mano šalyje, Belgijoje, mano profesija nereglamentuojama. Ar galiu užsiimti šia profesine veikla Prancūzijoje, kur ji yra reglamentuojama?

  Jei Belgijoje nei jūsų profesija, nei atitinkamas profesinis rengimas nereglamentuojami, norėdami Prancūzijoje dirbti pagal tą profesiją arba laikinai teikti atitinkamas paslaugas, turėsite įrodyti, kad per pastaruosius dešimt metų ne trumpiau kaip dvejus metus dirbote pagal tą profesiją. Darbo užmokesčio lapeliai ar darbdavio raštai turi būti laikomi tinkamais įrodymais, jei juose aiškiai nurodoma jūsų profesinė veikla.

Pagalba