Sökväg

Uppdaterat : 03/02/2017

Utstationerade arbetstagare

Din arbetsgivare kan skicka ut dig på ett kort uppdrag i ett annat EU-land i högst två år.

Som utstationerad arbetstagare för en kortare tidsperiod har du särskilda rättigheter och förmåner, bland annat följande:

 • Du behöver inget arbetstillstånd – såvida du inte utstationeras från Kroatien till Österrike. Då gäller fortfarande begränsningar i vissa branscher.
 • Du fortsätter att betala socialförsäkringsavgifter i hemlandet.
 • Du omfattas av ditt hemlands försäkringskassa .
 • Du behöver inte få dina yrkeskvalifikationer erkända, men för vissa yrken kan du behöva skicka in en skriftlig redogörelse (läs mer om erkännande av yrkeskvalifikationer).
 • När du går i pension behöver du inte hålla reda på de olika försäkringskassorna – värdlandets försäkringskassa kommer inte att vara inblandad.

Enligt EU-reglerna kan du fortsätta att omfattas av försäkringskassan i hemlandet. Det finns däremot inga EU-regler för vilket land som ska beskatta din inkomst när du är utstationerad. Det bestäms i nationella lagar eller skatteavtal mellan länderna (läs mer om inkomstskatt).

Arbetsvillkor

Arbetsgivaren måste se till att du är anställd enligt värdlandets grundläggande arbetsregler. Det gäller bland annat

 • minimilön (din lön får inte vara lägre än landets minimilön)
 • veckoarbetstid och veckovila
 • arbetstid (du får jobba högst ett visst antal timmar per dygn)
 • antal betalda semesterdagar
 • arbetsmiljö
 • arbetsvillkor för gravida och ungdomar
 • förbud mot barnarbete.

Exempel från verkligheten

När du är utstationerad utomlands har du samma rättigheter som dina lokalanställda kollegor

Andrea arbetar för ett tyskt städföretag och tjänar 8,50 euro i timmen. Hon utstationeras till Strasbourg i Frankrike och fortsätter att jobba för samma lön, tills en kollega berättar att hon borde tjäna minst 9,67 euro i timmen (den franska minimilönen).

Andreas arbetsgivare är skyldig att höja lönen till minst 9,67 euro i timmen så länge hon arbetar i Frankrike. Andrea får dessutom en rad andra rättigheter under utstationeringen.

Läs om arbetsvillkoren i värdlandet

Välj land:

Din socialförsäkring utomlands

Som utstationerad arbetstagare kan du arbeta tillfälligt i ett annat EU-land och fortsätta att tillhöra försäkringskassan i ditt hemland.

Läs om hur du kan förlänga din socialförsäkring under din utlandsvistelse.

Förhandsanmälan

Du kan också behöva göra en förhandsanmälan för att informera värdlandet om din avsikt att jobba där. Om du är anställd tar din arbetsgivare i regel hand om det.

Mer information kan du få från kontaktkontoret för utstationerade arbetstagare eller kontaktpunkten för tjänsteleverantörer i det land du ska till.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd