Sökväg

Uppdaterat : 10/05/2016

work

Korta utlandsuppdrag (högst 2 år)

Du kan åka på ett kort uppdrag i ett annat EU-land (högst två år) och fortsätta att tillhöra försäkringskassan i ditt hemland. Du räknas då som utstationerad arbetstagare.

Det gäller både dig som är anställd och utsänd av din arbetsgivare och dig som är egenföretagare.

Reglerna om utstationering ska göra det lättare för dig att arbeta utomlands en begränsad period.

 • Du behöver inget arbetstillstånd - om du inte utstationeras från Kroatien till Österrike. Då gäller fortfarande begränsningar i vissa fall.
 • Du behöver heller inte få dina kvalifikationer erkända, men för vissa yrken kan du behöva skicka in en skriftlig redogörelse .
 • Du fortsätter att betala sociala avgifter i hemlandet.
 • Du omfattas av ditt hemlands försäkringskassa .
 • I värdlandet omfattas du dock av det landets regler. Det innebär att du kanske får betala för sådant som är gratis i ditt hemland. Läs om de olika socialförsäkringssystemen i EU
 • När du går i pension behöver du inte hålla reda på de olika försäkringskassorna - värdlandets försäkringskassa kommer inte att vara inblandad.

När det gäller vilket land som ska beskatta din inkomst när du är utstationerad finns det inga särskilda EU-regler. Det kan finnas nationella lagar eller skatteavtal mellan länder om vad som gäller, men avtalen ser olika ut och täcker inte alla situationer.

Fortsätt att tillhöra hemlandets försäkringskassa

Om du vill fortsätta att tillhöra din vanliga försäkringskassa behöver du ett A1-intyg ( tidigare E 101). Intyget visar att du och din familj fortfarande omfattas av hemlandets socialförsäkring under utlandsvistelsen - i upp till två år.

 • Om du är anställd, se till att få ett A1-intyg från din arbetsgivare.
 • Om du är egenföretagare beställer du A1-intyget från din försäkringskassa i hemlandet. För att få intyget måste du bevisa att den verksamhet du tänker utöva utomlands är likvärdig med den du utför i hemlandet. Läs mer i EU:s vägledning om utstationering

Du måste alltid kunna visa upp A1-intyget för myndigheterna under din utlandsvistelse. Annars kan du bli tvungen att betala sociala avgifter där. Om du har ett giltigt A1-intyg måste värdlandet erkänna det.

Exempel från verkligheten

Värdlandet måste erkänna ett giltigt A1-intyg

Alan från Tjeckien är byggarbetare och åkte till Irland för att jobba som egenföretagare. Inspektörer som besökte byggarbetsplatsen förklarade att Alans A1-intyg (tidigare E 101) var ogiltigt och att han därför skulle betala sociala avgifter i Irland.

Men enligt EU:s regler är det inte de irländska myndigheternas sak att avgöra om Alan var regelrätt utstationerad eller inte. Det är bara hans hemland (dvs. landet där han normalt arbetar) som kan ogiltigförklara ett A1-intyg. När detta klargjorts medgav de irländska myndigheterna att Alan inte behövde betala några avgifter i Irland.

Förhandsanmälan

Du kan också behöva göra en förhandsanmälan för att informera värdlandet om din avsikt att jobba där. Om du är anställd tar din arbetsgivare i regel hand om det.

Mer information kan du få från kontaktkontoret för utstationerade arbetstagare eller kontaktpunkten för tjänsteleverantörer i det land du ska till.

Stanna längre än 2 år

Om det redan från början står klart att du kommer att jobba utomlands mer än två år kan du begära undantag, så att du kan tillhöra ditt hemlands försäkringskassa under hela utlandsvistelsen.

Undantaget måste godkännas av myndigheterna i alla berörda länder och gäller bara en fastställd period.

Utan undantag kan du bara fortsätta att omfattas av hemlandets system i två år. Om du vill fortsätta att jobba utomlands måste du därefter ansluta dig till den lokala försäkringskassan och betala sociala avgifter där.

Om du inte vill byta system måste du göra ett uppehåll i arbetet i minst två månader.

Undantag - om du inte kunnat slutföra det arbete som anges i A1-intyget på grund av oförutsedda händelser (t.ex. sjukdom, väder eller försenade leveranser) kan du eller din arbetsgivare ansöka om att förlänga utstationeringen tills det planerade arbetet är slutfört, utan att behöva göra ett uppehåll på två månader.

Du kan dock bara fortsätta att tillhöra ditt hemlands försäkringskassa under en utstationering i sammanlagt högst två år.

Om du vill förlänga den ursprungliga perioden måste du, innan din första utstationering upphör, ansöka hos den myndighet som utfärdade A1-intyget.

Yrkeskvalifikationer

Om du ska arbeta tillfälligt i ett annat EU-land behöver du inte få dina kvalifikationer erkända. Eventuellt kan du dock behöva lämna en skriftlig redogörelse (på papper eller elektroniskt) i landet du ska till innan du börjar arbeta inom ett reglerat yrke.

Arbetsgivarens skyldigheter

Under hela din utstationering är arbetsgivaren skyldig att följa värdlandets grundläggande arbetsregler. Det gäller bland annat

 • minimilön (din lön får inte vara lägre än landets minimilön)
 • veckoarbetstid och veckovila
 • arbetstid (du får jobba högst ett visst antal timmar per dygn)
 • antal betalda semesterdagar
 • arbetsmiljö
 • arbetsvillkor för gravida och ungdomar
 • förbud mot barnarbete.

Exempel från verkligheten

När du är utstationerad utomlands har du samma rättigheter som dina lokalanställda kolleger

Andrea arbetar för ett tyskt städföretag och tjänar 6,50 euro i timmen. Hon utstationeras till Strasbourg i Frankrike och fortsätter att jobba för samma lön, tills en kollega berättar att hon borde tjäna minst 8,82 euro i timmen (den franska minimilönen).

Andreas arbetsgivare är skyldig att höja lönen till minst 8,82 euro i timmen så länge hon arbetar i Frankrike. Andrea får dessutom en rad andra rättigheter under utstationeringen.

Ta reda på dina rättigheter hos kontaktkontoret för utstationerade arbetstagare.

Offentliga samråd
  Vill du jobba utomlands?
  Sök bland lediga jobb i Eures
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd

  Få hjälp och råd

  I detta fall de 28 EU-länderna + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz

  Retour au texte en cours.