Navigacijska pot

Posodobitev : 03/02/2017

Napoteni delavci

Vaš delodajalec vas lahko napoti na kratkotrajno delo v drugo državo EU, in sicer za največ 2 leti.

Delavci, napoteni za krajši čas, imajo posebne pravice in privilegije. Ti pogoji lajšajo kratkotrajno delo v tujini in vsebujejo naslednje določbe:

 • ne potrebujete delovnega dovoljenja – razen če ste iz Hrvaške napoteni na delo v Avstrijo, kjer za delo v nekaterih panogah še vedno veljajo omejitve
 • še naprej boste plačevali prispevke v sistemu socialne varnosti domače države
 • še naprej boste zavarovani v sistemu socialne varnosti domače države
 • ne bo vam treba pridobiti priznanje svojih poklicnih kvalifikacij, vendar boste morda morali predložiti pisno izjavo za nekatere poklice: več o priznavanju poklicnih kvalifikacij
 • ob upokojitvi se vam ne bo treba ukvarjati z organi za pokojninsko zavarovanje iz različnih držav – ustanove držav gostiteljic ne bodo pristojne za urejanje vašega primera

Po pravilih EU lahko ostanete zavarovani v sistemu socialne varnosti domače države. Ni pa zakona, ki bi za vso EU določal, katera država lahko obdavči vaš dohodek med napotitvijo v tujino. To določajo nacionalni predpisi ali sporazumi o obdavčevanju med državami EU: več o davku od dohodkov.

Delovni pogoji

Delodajalec je dolžan zagotoviti, da ste zaposleni pod enakimi pogoji, kot veljajo v državi gostiteljici, vključno z naslednjimi:

 • minimalna plača: plača ne sme biti nižja od minimalne plače
 • najdaljši delovni čas in najkrajši čas počitka
 • delovne ure: delati ne smete več ur, kot je določeno v nacionalnih pravilih
 • minimalni plačani letni dopust: upravičeni ste do dopusta
 • zdravje in varnost pri delu
 • posebni pogoji zaposlovanja nosečnic in mladih
 • prepoved dela otrok

Praktični primer

Na delu v tujini imate enake pravice kot sodelavci iz države gostiteljice

Andrea dela za nemško podjetje za čiščenje in prejema 8,50 evrov na uro. Napotili so jo na delo v francoski Strasbourg, kjer jo še vedno plačujejo po isti urni postavki. Vendar so ji sodelavci povedali, da bi morala prejemati vsaj 9,67 evrov (francoska minimalna urna postavka).

Andrein delodajalec ji mora za čas dela v Franciji povišati plačo na vsaj 9,67 evrov na uro. Poleg višje plače ima Andrea med napotitvijo v Francijo pravico tudi do drugih ugodnosti po francoski zakonodaji.

Pozanimajte se o delovnih pogojih v državi gostiteljici.

Izberite državo:

Socialna varnost med napotitvijo v tujino

Napoteni delavci so lahko med začasnim delom v drugi državi EU še naprej zavarovani v sistemu socialne varnosti domače države.

Kako podaljšati zavarovanje med bivanjem v tujini.

Predhodna prijava

Država gostiteljica lahko od vas zahteva, da jo o nameri o delu v tujini predhodno obvestite s prijavo. Za zaposlene to uredi delodajalec.

Podrobnejše informacije boste dobili pri uradu za zvezo za napotene delavce ali enotni kontaktni točki v državi gostiteljici.

Javna posvetovanja
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje