Navigacijska pot

Posodobitev : 10/05/2016

work

Kratkotrajna napotitev na delo v tujino (do 2 let)

Delodajalec vas lahko pošlje na delo v drugo državo EU za krajši čas (do 2 let) . Če ste v tem času še naprej zavarovani v sistemu socialnega varstva domače države, vas bodo obravnavali kot napotenega delavca.

Na delo v tujino vas lahko napoti delodajalec, lahko pa se napotite tudi kot samozaposleni.

Pravila o napotitvi olajšajo kratkotrajno delo v tujini:

 • Ne boste potrebovali delovnega dovoljenja - razen če ste iz Hrvaške napoteni na delov Avstrijo, kjer za delo v nekaterih panogah še vedno  veljajo omejitve. .
 • Ne bo vam treba urejati priznanja poklicnih kvalifikacij, vendar boste morda za nekatere poklice morali oddati pisno prijavo .
 • Prispevke boste še naprej plačevali samo ustanovam v svoji državi.
 • Še naprej boste zavarovani v sistemu socialne varnosti domače države .
 • Vendar pa bodo za vas v državi dela veljala pravila tuje države, kar pomeni, da boste morda morali plačati storitve, ki so sicer v vaši državi brezplačne (preverite informacije o sistemih socialne varnosti v državah EU).
 • Ob upokojitvi se vam ne bo treba ukvarjati z nosilci socialne varnosti iz različnih držav, saj ustanove iz države gostiteljice ne bodo pristojne za urejanje vašega primera.

Po pravilih EU ste še naprej zavarovani v domačem sistemu socialne varnosti, vendar pravila ne urejajo vprašanja, katera država je pristojna za obdavčitev vaših prihodkov med napotitvijo. To določajo nacionalni predpisi ali s porazumi o obdavčevanju med državami — vendar ti sporazumi ne zajemajo vseh možnosti in se med seboj zelo razlikujejo.

Kako obdržati zavarovanje v sistemu socialne varnosti domače države

Če želite še naprej ostati vključeni v sistem socialne varnosti domače države, boste potrebovali obrazec A1 ( nekdanji obrazec E101), ki dokazuje, da ste vi in vsi vzdrževani družinski člani še naprej zavarovani v sistemu socialne varnosti domače države med delom v tujini (vendar največ dve leti).

 • Zaposleni obrazec A1 prejmejo od delodajalca.
 • Samozaposleni zaprosijo za obrazec A1 na zavodu za socialno varnost, na katerem so prijavljeni v domači državi. Za pridobitev obrazca morate dokazati, da so dejavnosti, ki jih nameravate opravljati v tujini, „podobne" dejavnostim, ki jih opravljate v domovini. Kako to dokazati? Odgovor boste našli v vodniku EU o pravilih za napotitev.

Med delom v tujini lahko pristojni organi od vas vedno zahtevajo, da pokažete veljaven obrazec A1. Če ga nimate, lahko od vas zahtevajo, da prispevke za socialno varnost plačujete v državi gostiteljici. Država gostiteljica ne sme zavrniti veljavnega obrazca A1.

Praktični primer

Država gostiteljica mora priznati veljaven obrazec A1

Čeh Alan je samozaposlen gradbeni delavec, ki je odšel na delo na Irsko. Delovni inšpektor, ki je obiskal gradbišče, je trdil, da Alanov obrazec A1 (nekdanji obrazec E 101) ni veljaven, zato bi Alan moral plačevati prispevke za socialno varnost na Irskem.

Vendar pa pravila EU določajo, da irski organi v tem primeru nimajo pravice odločati o veljavnosti napotitve na delo v tujino. O veljavnosti obrazca A1 lahko presodi samo država, iz katere je bil Alan napoten na delo (država, v kateri običajno dela). To so razložili tudi irskim organom, ki so se strinjali, da Alanu ni treba plačevati prispevkov na Irskem.

Predhodna prijava

Država gostiteljica lahko od vas zahteva, da jo o nameri o delu v tujini predhodno obvestite s posebno prijavo. Za zaposlene to uredi delodajalec.

Podrobnejše informacije boste dobili pri uradu za zvezo za napotene delavce ali enotni kontaktni točki v državi gostiteljici.

Napotitev, daljša od dveh let

Če je že od začetka napotitve jasno, da bo trajala dlje kot dve leti, lahko zaprosite za izjemo, ki omogoča, da ostanete zavarovani v domačem sistemu socialne varnosti za celoten čas napotitve.

Za te izjeme, ki so odvisne od posameznega primera, je potrebno soglasje pristojnih organov iz vseh zadevnih držav. Izjema velja samo za dogovorjeno obdobje.

Če ne zaprosite za izjemo, lahko v sistemu domače države ostanete zavarovani največ dve leti. Po tem roku lahko še naprej delate v tujini, vendar se boste morali zavarovati v sistemu socialne varnosti države gostiteljice in tam plačevati prispevke.

Če sistema ne želite zamenjati, morate delo v tujini prekiniti za vsaj dva meseca.

Izjema: če zaradi nepredvidenih okoliščin (bolezni, vremenskih razmer, zamud pri dostavi ipd.) niste uspeli dokončati dela, navedenega v obrazcu A1, lahko vi ali vaš delodajalec zaprosite za podaljšanje prvotnega obdobja napotitve na delo, dokler dela ne dokončate, ne da bi ob tem morali upoštevati dvomesečno prekinitev.

Vendar pa je najdaljše obdobje dela v državi gostiteljici, med katerim ste še vedno zavarovani v sistemu socialne varnosti domače države, omejeno na skupaj največ dve leti.

Za podaljšanje napotitve morate zaprositi še pred iztekom veljavnosti obrazca A1, in sicer pri organu, ki ga je izdal.

Poklicne kvalifikacije

V primeru začasnega dela v drugi državi EU vam ni treba zaprositi za priznanje kvalifikacij. Morda pa boste morali pred začetkom opravljanja reguliranega poklica oddati pisno prijavo (na papirju ali v elektronski obliki) v državi gostiteljici.

Obveznosti delodajalca

V času vaše napotitve na delo v tujino mora vaš delodajalec spoštovati osnovne pravice delavcev, ki veljajo v državi gostiteljici:

 • minimalno urno postavko (vaša plača ne sme biti nižja od minimalne plače),
 • maksimalni delovni čas in minimalni čas počitka,
 • delovni čas (delati ne smete več ur, kot je zakonsko določeno),
 • minimalni plačani letni dopust (upravičeni ste do dopusta),
 • pravila glede zdravja in varnosti pri delu,
 • posebni pogoji zaposlovanja nosečnic in mladih,
 • prepoved dela otrok.

Praktični primer

Na delu v tujini imate enake pravice kot sodelavci iz države gostiteljice

Andrea dela za nemško podjetje za čiščenje in prejema 6,50 EUR na uro. Napotili so jo na delo v francoski Strasbourg, kjer jo še vedno plačujejo po isti urni postavki. Vendar so ji sodelavci povedali, da bi morala prejemati vsaj 8,82 EUR (francoska minimalna urna postavka).

Andrein delodajalec ji mora za čas dela v Franciji povišati plačo na vsaj 8,82 EUR na uro. Poleg višje plače ima Andrea med napotitvijo v Francijo pravico tudi do drugih ugodnosti po francoski zakonodaji.

Več o pravicah delavcev lahko izveste pri uradu za zvezo za napotene delavce v državi gostiteljici.

Javna posvetovanja
  Iščete zaposlitev v tujini?
  prostih delovnih mest
  Potrebujete pomoč podporne službe?
  Pomoč in svetovanje

  Pomoč in svetovanje

  V tem primeru 28 držav EU + Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica

  Retour au texte en cours.