Navigačný riadok

Aktualizované : 03/02/2017

Vyslaní pracovníci

Váš zamestnávateľ vás môže pracovne vyslať do inej krajiny EÚ na krátke obdobie najviac 2 rokov, aby ste tam vykonávali dočasnú službu.

Ako pracovník vyslaný na obmedzené časové obdobie získate osobitné práva a privilégiá. Tieto podmienky by vám mali uľahčiť prácu v zahraničí počas obmedzeného obdobia. Patria k nim napríklad tieto výhody:

Pravidlá EÚ vám poskytujú možnosť zostať poistený v systéme sociálneho zabezpečenia vo vašej domovskej krajine. Celoeurópske právne predpisy určujúce krajinu, ktorá môže zdaniť váš príjem počas vyslania, však neexistujú. Túto otázku môžu upravovať vnútroštátne právne predpisy alebo daňové zmluvy medzi krajinami EÚ: viac informácií o dani z príjmu.

Pracovné podmienky

Zamestnávateľ vám musí zabezpečiť rovnaké podmienky zamestnania, aké platia v hostiteľskej krajine a ktoré zahŕňajú:

 • minimálnu mzdu (nemôžete mať nižšiu mzdu ako je miestna minimálna mzda),
 • maximálne pracovné časové úseky a minimálne prestávky na odpočinok,
 • pracovný čas (nemali by ste pracovať viac ako stanovený počet hodín),
 • minimálnu dĺžku ročnej platenej dovolenky (máte nárok na voľno),
 • ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci,
 • podmienky zamestnávania tehotných žien a mladých ľudí,
 • pravidlá zakazujúce detskú prácu.

Príklad

Pri vyslaní do zahraničia máte rovnaké práva ako vaši miestni kolegovia

Andrea pracuje pre nemeckú upratovaciu spoločnosť za 8,50 EUR na hodinu. Firma ju vyslala do Štrasburgu vo Francúzsku, kde Andrea naďalej pracuje za rovnaký plat. Jej kolegovia jej však oznámili, že by mala zarábať aspoň 9,67 EUR na hodinu (francúzska minimálna mzda).

Kým Andrea pracuje vo Francúzsku, zamestnávateľ jej musí zvýšiť hodinovú mzdu aspoň na 9,67 EUR. Okrem vyššej mzdy má Andrea vo Francúzsku aj ďalšie práva.

Informujte sa, aké sú pracovné podmienky vo vašej novej krajine

Výber štátu:

Sociálne zabezpečenie v zahraničí

Ako vyslaný pracovník môžete dočasne pracovať v inej krajine EÚ a zostať poistený v rámci systému sociálneho zabezpečenia vo vašej domovskej krajine.

Informujte sa o tom, ako si počas pobytu v zahraničí môžete predĺžiť poistenie v systéme sociálneho zabezpečenia vašej domovskej krajiny.

Predbežné vyhlásenie

Okrem toho je možné, že budete musieť vyplniť predbežné vyhlásenie, v ktorom deklarujete svoj úmysel pracovať v hostiteľskej krajine. Ak ste zamestnanec, je to úlohou vášho zamestnávateľa.

Viac informácií vám poskytne styčný úrad pre vyslaných pracovníkov alebo jednotné kontaktné miesto v krajine vyslania.

Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo