Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 03/02/2017

Pracownicy delegowani

Twój pracodawca może czasowo oddelegować Cię do pracy w innym kraju UE na okres maksymalnie 2 lat.

Jako pracownik oddelegowany na ograniczony okres możesz korzystać ze specjalnych praw i przywilejów, które powinny ułatwić Ci pracę za granicą przez ograniczony czas:

 • Nie musisz mieć pozwolenia na pracę , chyba że jesteś pracownikiem oddelegowanym z Chorwacji do Austrii, która nadal stosuje ograniczenia w odniesieniu do niektórych sektorów.
 • Składki na zabezpieczenie społeczne będziesz nadal opłacał w swoim kraju pochodzenia.
 • Pozostaniesz objęty systemem zabezpieczenia społecznego w swoim kraju pochodzenia.
 • Nie musisz składać wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych. Jednak w przypadku niektórych zawodów może okazać się konieczne złożenie pisemnego oświadczenia. Więcej informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych
 • Po przejściu na emeryturę nie będziesz miał do czynienia z instytucjami zabezpieczenia społecznego z różnych krajów, ponieważ sprawa Twojej emerytury nie będzie leżeć w kompetencjach instytucji Twojego kraju przyjmującego.

Unijne przepisy gwarantują, że możesz pozostać objęty systemem zabezpieczenia społecznego swojego kraju pochodzenia. Nie istnieją jednak żadne przepisy UE określające, który kraj może opodatkować Twój dochód w okresie oddelegowania. Może to być określone w krajowych przepisach podatkowych lub umowach podatkowych zawartych pomiędzy poszczególnymi krajami UE: więcej informacji na temat podatku dochodowego.

Warunki pracy

Pracodawca musi zagwarantować, że będziesz zatrudniony na takich samych warunkach jak pracownicy w kraju przyjmującym, m.in. w zakresie:

 • minimalnego wynagrodzenia (Twoja pensja nie może być niższa niż miejscowe minimalne wynagrodzenie)
 • maksymalnych okresów pracy i minimalnych okresów wypoczynku
 • godzin pracy (nie możesz pracować dłużej niż przez określoną liczbę godzin)
 • minimalnego płatnego urlopu rocznego (przysługuje Ci prawo do urlopu)
 • bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
 • warunków zatrudnienia kobiet w ciąży i młodzieży
 • przepisów zakazujących zatrudniania dzieci.

Prawdziwa historia

Jeśli oddelegowano Cię do pracy za granicą, przysługują Ci takie same prawa, jak miejscowym pracownikom

Andrea pracuje dla niemieckiej firmy sprzątającej i zarabia 8,50 euro za godzinę. Zostaje oddelegowana do Strasburga (we Francji), gdzie pracuje za to samo wynagrodzenie, do czasu gdy współpracownicy informują ją, że powinna dostawać co najmniej 9,67 euro za godzinę (francuskie wynagrodzenie minimalne).

Pracodawca Andrei musi podnieść jej wynagrodzenie co najmniej do poziomu 9,67 euro w okresie, kiedy pracuje we Francji. Oprócz wyższego wynagrodzenia Andrei, jako pracownikowi oddelegowanemu, przysługują też inne specjalne uprawnienia.

Zasięgnij informacji o świadczeniach rodzinnych w poszczególnych krajach

Wybierz kraj:

Zabezpieczenie społeczne podczas pracy za granicą

Jako pracownik oddelegowany możesz tymczasowo pracować w innym kraju UE i pozostać w systemie zabezpieczenia społecznego swojego kraju pochodzenia.

Dowiedz się, jak rozszerzyć zakres ubezpieczenia społecznego w trakcie pobytu za granicą.

Oświadczenie przed oddelegowaniem

Być może będziesz musiał także wypełnić oświadczenie wstępne dotyczące Twojego zamiaru podjęcia pracy w kraju przyjmującym. Jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę, powinien zająć się tym Twój pracodawca.

Więcej informacji możesz uzyskać w biurze łącznikowym dla pracowników delegowanych lub w punkcie kontaktowym w kraju, do którego wyjeżdżasz.

Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy