Naršymo kelias

Atnaujinta 2016-05-10

work

Komandiruotės į užsienį iki 2 metų

Galite ne ilgiau kaip 2 metams išvykti dirbti į kitą ES šalį ir likti apdraustas pagal savo šalies socialinio draudimo sistemą. Tokiu atveju būsite laikomas komandiruotu darbuotoju.

Galite ten vykti kaip darbdavio išsiųstas samdomasis darbuotojas arba kaip savarankiškai dirbantis asmuo.

Komandiravimo taisyklės parengtos taip, kad dirbti užsienyje ribotą laikotarpį būtų paprasčiau.

ES taisyklėmis užtikrinama, kad galėtumėte likti apdraustas savo šalies socialiniu draudimu, tačiau nėra priimta ES masto teisės aktų, kuriais būtų nustatyta, kuri šalis gali apmokestinti jūsų pajamas, kurias gausite per komandiruotę. Tai gali būti nustatyta nacionaliniuose įstatymuose arba šalių sudarytuose susitarimuose dėl mokesčių, tačiau šiuose susitarimuose visi galimi atvejai neaptariami ir jie yra labai skirtingi.

Likti apdraustam pagal savo šalies socialinės apsaugos sistemą

Jei norite likti apdraustas pagal savo šalies socialinės apsaugos sistemą, jums reikia A1 formos ( buvusios E 101 formos). Šia forma patvirtinama, kad, kol esate užsienyje, jūsų šalis ir toliau (bet ne ilgiau kaip dvejus metus) užtikrina jūsų ir jūsų išlaikytinių socialinę apsaugą.

 • Jei esate samdomasis darbuotojas, A1 formos prašykite savo darbdavį.
 • Jei esate savarankiškai dirbantis asmuo, paprašykite savo šalies socialinio draudimo įstaigos, kurioje esate registruotas, A1 formos. Jeigu norite gauti šią formą, turite įrodyti, kad veikla, kurią ketinate vykdyti užsienyje, yra panaši į veiklą, kuria užsiimate savo šalyje. Kaip? Žr. ES komandiruočių taisyklių vadovą .

Būdamas užsienyje A1 formą turite galėti pateikti institucijoms bet kuriuo metu. Jei negalėsite to padaryti, jums gali tekti mokėti socialinio draudimo įmokas priimančiojoje šalyje. Jei jus patikrino ir jūs turite galiojančią A1 formą, priimančioji šalis privalo ją pripažinti.

Atsitikimas

Priimančioji šalis privalo pripažinti jūsų galiojančią A1 formą.

Alanas yra savarankiškai dirbantis statybininkas čekas, išvykęs dirbti į Airiją. Statybvietėje, kurioje jis dirba, apsilankę inspektoriai pareiškė, kad Alano A1 forma (buvusi E 101 forma) negalioja, todėl jis turėtų mokėti socialinio draudimo įmokas Airijoje.

Pagal ES teisės aktus, ar Alanas - tinkamai komandiruotas darbuotojas, ar ne, sprendžia ne Airijos valdžios institucijos. Tik Alano šalis (šalis, kurioje jis paprastai dirba) gali paskelbti A1 formą negaliojančia. Tai išsiaiškinusios Airijos valdžios institucijos pripažino, kad Alanas neturi mokėti įmokų Airijoje.

Išankstinė deklaracija

Jums taip pat gali tekti užpildyti išankstinę deklaraciją, kuria būtų patvirtinami jūsų ketinimai dirbti priimančiojoje šalyje. Jei dirbate pagal darbo sutartį, tuo turėtų pasirūpinti jūsų darbdavys.

Išsamesnės informacijos teiraukitės šalies, į kurią vykstate, komandiruotų darbuotojų ryšių tarnyboje arba kontaktiniame centre.

Jei užsienyje liekate ilgiau kaip 2 metus

Kai iš pat pradžių aišku, jog užsienyje dirbsite ilgiau kaip 2 metus, galite prašyti daryti išimtį, kuri suteiktų jums galimybę toliau naudotis savo šalies socialinės apsaugos sistemos draudimu visą savo komandiruotės laiką.

Dėl tokių išimčių (jos yra individualios) turi susitarti atitinkamos visų susijusių šalių institucijos ir jos galioja tik tam tikrą nustatytą laikotarpį.

Be tokio leidimo likti apdraustas pagal savo šalies sistemą galite ne ilgiau kaip 2 metus. Praėjus 2 metams galite likti dirbti užsienyje, tačiau nuo tada turite būti apdraustas pagal vietos socialinio draudimo sistemą ir mokėti įmokas toje šalyje.

Jei nenorite keisti sistemos, turite bent dviems mėnesiams nustoti dirbti.

Išimtis. Jei dėl nenumatytų aplinkybių (pavyzdžiui, ligos, oro sąlygų, vėlavimo pristatyti medžiagas) negalėjote užbaigti jūsų A1 formoje nurodyto darbo, jūs arba jūsų darbdavys gali paprašyti pratęsti pradinį komandiruotės laiką, kol planuotą darbą padarysite iki galo. Tuomet 2 mėn. pertraukos daryti nereikės.

Tačiau visas laikas, kurį galite dirbti priimančiojoje šalyje ir likti apdraustas pagal savo šalies socialinio draudimo sistemą, vis tiek negali būti daugiau kaip 2 metai.

Kad komandiruotė būtų pratęsta, prieš baigiantis pradiniam komandiruotės laikui turite pateikti prašymą ją pratęsti A1 formą jums išdavusiai institucijai.

Profesinė kvalifikacija

Jei norite laikinai dirbti kitoje ES šalyje, jums nereikia kreiptis dėl savo kvalifikacijos pripažinimo. Tačiau prieš pradedant dirbti pagal reglamentuojamąją profesiją šalyje, į kurią vykstate, jums gali reikėti pateikti rašytinę deklaraciją (popierinę arba elektroninę).

Jūsų darbdavio pareigos

Jei esate samdomasis darbuotojas, jūsų darbdavys per visą jūsų komandiruotę privalo laikytis priimančiojoje šalyje galiojančių pagrindinių darbuotojų apsaugos taisyklių, susijusių su:

 • minimaliu darbo užmokesčiu (jūsų atlyginimas negali būti mažesnis už vietos minimalų darbo užmokestį),
 • maksimaliu darbo ir minimaliu poilsio laiku,
 • darbo valandų skaičiumi (negalite dirbti daugiau valandų negu nustatyta),
 • minimaliomis mokamomis kasmetinėmis atostogomis (turite teisę į atostogas),
 • sveikata ir sauga darbe,
 • nėščių moterų ir jaunimo įdarbinimo sąlygomis,
 • vaikų darbo uždraudimu.

Atsitikimas

Į užsienį komandiruoti darbuotojai turi tokias pačias teises kaip vietiniai jų bendradarbiai

Andrėja dirba Vokietijos valymo paslaugų įmonėje ir gauna 6,5 euro už valandą. Ji buvo komandiruota į Strasbūrą (Prancūzija) ir ten toliau dirbo už tą patį atlyginimą. Tačiau bendradarbiai ją informavo, kad ji turėtų gauti bent 8,82 euro už valandą, nes tai yra minimalus darbo užmokestis Prancūzijoje.

Andrėjos darbdavys privalo padidinti jos darbo užmokestį bent iki 8,82 euro, kol ji dirba Prancūzijoje. Kol dirba Prancūzijoje, Andrėja ne tik turi gauti didesnį atlyginimą, bet ir gali naudotis daugeliu kitų specialių teisių.

Kokių darbuotojo teisių turėsite priimančiojoje šalyje, galite sužinoti komandiruotų darbuotojų ryšių tarnyboje.

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai

  Pagalba ir patarimai

  šiuo atveju į 28 ES valstybes nares, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Šveicariją

  Retour au texte en cours.