Navigacijski put

Ažurirano : 17/08/2016

work

Upućeni radnici

Vaš poslodavac može vas uputiti na kraći rad u drugu državu članicu radi pružanja privremenih usluga u trajanju od najviše dvije godine.

Ako ste upućeni radnik koji u državi ostaje tijekom ograničenog razdoblja, imat ćete posebna prava i povlastice. Ti bi vam uvjeti trebali olakšati rad u inozemstvu tijekom ograničenog razdoblja i obuhvaćaju sljedeće odredbe:

Pravilima EU-a osigurava se da ste obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti matične države. Međutim, ne postoje propisi na razini EU-a kojima se utvrđuje koja država može oporezivati vaš dohodak tijekom rada na koji ste upućeni u inozemstvo. To može biti utvrđeno nacionalnim zakonima ili poreznim sporazumima među državama članicama: saznajte više o porezu na dohodak.

obuhvaćenost socijalnim osiguranjem u inozemstvu

Ako ste upućeni radnik, možete privremeno raditi u drugoj državi članici te biti obuhvaćeni sustavom socijalne sigurnosti svoje matične države.

Saznajte kako produžiti svoje socijalno osiguranje tijekom boravka u inozemstvu.

Potvrda izdana unaprijed

Možda ćete unaprijed morati dostaviti i potvrdu u kojoj izjavljujete da namjeravate raditi u državi domaćinu. Ako ste zaposlenik, za to bi se trebao pobrinuti vaš poslodavac.

Za više informacija obratite se uredu za vezu za upućene radnike ili jedinstvenoj kontaktnoj točki u državi u koju odlazite.

Radni uvjeti

Vaš poslodavac mora osigurati da ste zaposleni uz iste uvjete zaposlenja kakvi su na snazi u matičnoj državi, uključujući:

  • minimalnu plaću: vaša plaća ne smije biti manja od najmanje plaće u toj državi
  • maksimalno radno vrijeme i minimalno vrijeme odmora
  • radno vrijeme: ne možete raditi više od određenog broja radnih sati
  • minimalni plaćeni godišnji odmor: imate pravo na praznike
  • zdravlje i sigurnost na poslu
  • radne uvjete za trudnice i mlade
  • propise koji zabranjuju rad djece.

Primjer

Kad ste upućeni na radu u inozemstvo, imate jednaka prava kao i kolege u državi domaćinu.

Andrea radi u njemačkom poduzeću za usluge čišćenja za satnicu od 8,50 EUR. Upućena je na rad u Strasbourg u Francusku, gdje je radila za istu nadnicu dok je kolege nisu obavijestile o mogućnosti zarade od barem 9,67 EUR po satu (minimalna plaća u Francuskoj).

Andrein poslodavac mora povisiti njezinu satnicu na najmanje 9,67 EUR dok ona radi u Francuskoj. Uz tu plaću Andrea ima i razna druga posebna prava dok radi u Francuskoj.

Prije nego što prihvatite upućivanje u drugu državu članicu i za više informacija o pravima zaposlenih, obratite se uredu za vezu za upućene radnike u svojoj matičnoj državi. uredu za vezu za upućene radnike

Zakonodavstvo EU
Public consultations
Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
Pomoć i savjetovanje

U tom slučaju 28 država članica te Island, Norveška, Lihtenštajn i Švicarska.

Retour au texte en cours.