Navigointipolku

Päivitetty : 10/05/2016

work

Lyhyet työkomennukset ulkomailla (enintään 2 vuotta)

Jos sinut lähetetään lyhyelle työkomennukselle (enintään 2 vuodeksi) toiseen EU-maahan , voit pysyä edelleen kotimaasi sosiaaliturvajärjestelmän piirissä. Sinut katsotaan tällöin ns. lähetetyksi työntekijäksi.

Ulkomaankomennukselle lähetetty työntekijä voi olla joko toisen palveluksessa tai toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Ulkomaankomennuksia koskevien sääntöjen tarkoituksena on helpottaa rajallisen ajan kestävää ulkomaantyöskentelyä:

 • Et tarvitse työlupaa - poikkeuksen muodostavat työntekijät, jotka on lähetetty Kroatiasta Itävaltaan, sillä näissä maissa on edelleen käytössä rajoituksia joillakin aloilla.
 • Sinulta ei edellytetä ammattipätevyytesi tunnustamista. Joidenkin ammattien osalta sinulta saatetaan kuitenkin vaatia kirjallinen ilmoitus .
 • Maksat sosiaaliturvamaksut edelleen kotimaahasi.
 • Pysyt kotimaasi sosiaaliturvajärjestelmän piirissä .
 • Kohdemaassasi sinuun sovelletaan kuitenkin paikallisia sosiaaliturvasääntöjä. Näin voit joutua maksamaan palveluista, jotka ovat kotimaassasi maksuttomia. Ota selvää sosiaaliturvajärjestelmistä EU:ssa.
 • Kun jäät eläkkeelle, hoidat sitä koskevat järjestelyt kotimaasi sosiaaliturvalaitosten kanssa, ja kohdemaidesi sosiaaliturvalaitokset jäävät näiden järjestelyjen ulkopuolelle.

EU-säännöillä taataan, että voit pysyä kotimaasi sosiaaliturvajärjestelmän piirissä työskennellessäsi tilapäisesti toisessa EU-maassa. Koko EU:ta koskevaa lainsäädäntöä siitä, mihin maahan maksat veroa ollessasi työkomennuksella ulkomailla, ei kuitenkaan ole. Tällä osa-alueella on vain kansallista lainsäädäntöä sekä maiden välisiä verotussopimuksia. Ne eivät kata kaikkia tilanteita ja poikkeavat toisistaan huomattavasti.

Kotimaan sosiaaliturvajärjestelmän piirissä pysyminen

Jos haluat pysyä kotimaasi sosiaaliturvajärjestelmän piirissä, tarvitset A1-lomakkeen ( entinen E101-lomake). Lomakkeella todistetaan, että sinä ja huollettavasi olette edelleen kotimaanne järjestelmän piirissä ulkomaantyöskentelyn aikana (enintään 2 vuoden ajan).

 • Jos olet toisen palveluksessa oleva työntekijä, huolehdi siitä, että olet saanut työnantajaltasi A1-lomakkeen.
 • Jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja, saat A1-lomakkeen kotimaasi sosiaaliturvalaitoksesta. Lomaketta varten sinun on osoitettava, että toiminta, jota aiot harjoittaa ulkomailla, on vastaavaa kuin kotimaassasi harjoittamasi toiminta. Ohjeet ulkomaankomennuksia koskevia sääntöjä käsittelevässä EU:n oppaassa.

A1-lomake on voitava esittää viranomaisille milloin tahansa ulkomailla oleskelun aikana. Ellet pysty esittämään A1-lomaketta, saatat joutua maksamaan sosiaaliturvamaksuja kyseiseen maahan. Jos pystyt pyydettäessä esittämään voimassa olevan A1-lomakkeen, kohdemaasi viranomaisten on hyväksyttävä se.

Esimerkkitapaus

Kohdemaan on hyväksyttävä voimassa oleva A1-lomake

Alan on itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva tšekkiläinen rakennustyöntekijä, joka on lähtenyt Irlantiin töihin. Tarkastajat kävivät rakennustyömaalla, jolla Alan työskentelee, ja ilmoittivat, että Alanin A1-lomake (entinen E101-lomake) ei ollut voimassa, mikä olisi saattanut tarkoittaa sitä, että Alanin olisi pitänyt maksaa sosiaaliturvamaksuja Irlantiin.

EU:n lainsäädännön nojalla Alanin työkomennuksen pätevyys ei ole Irlannin viranomaisten päätettävissä. Alanin A1-lomake voidaan todeta pätemättömäksi ainoastaan hänen kotimaassaan (tavanomaisessa työskentelymaassaan). Kun asiaa ryhdyttiin selvittämään, Irlannin viranomaiset totesivat, ettei Alanin tarvitse maksaa sosiaaliturvamaksuja Irlantiin.

Etukäteisilmoitus

Saatat joutua tekemään myös etukäteisilmoituksen aikomuksestasi työskennellä kohdemaassa. Jos olet toisen palveluksessa oleva työntekijä, työnantajasi on huolehdittava ilmoituksen tekemisestä.

Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä lähetettyjen työntekijöiden yhteyspisteeseen tai keskitettyyn asiointipisteeseen kohdemaassasi.

Yli 2 vuoden mittainen oleskelu

Tapauksissa, joissa on alusta alkaen ilmeistä, että ulkomailla työskentely kestää yli 2 vuotta, voit hakea poikkeuslupaa, jonka turvin voit pysyä kotimaasi sosiaaliturvajärjestelmän piirissä koko ulkomaankomennuksen ajan.

Poikkeusluvat ovat tapauskohtaisia ja määräaikaisia, ja niille tarvitaan kaikkien asian kanssa tekemisissä olevien maiden viranomaisten hyväksyntä.

Ilman poikkeuslupaa voit pysyä kotimaasi järjestelmän piirissä enintään 2 vuoden ajan. Tämän jälkeen voit jatkaa ulkomailla työskentelyä, mutta sinun on siirryttävä paikallisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin ja ryhdyttävä maksamaan sosiaaliturvamaksuja kyseiseen maahan.

Ellet halua vaihtaa järjestelmää, sinun on keskeytettävä työskentely ainakin 2 kuukaudeksi.

Poikkeus: Jos A1-lomakkeella ilmoitettua työtehtävää ei suoritettu loppuun ennalta-arvaamattomista olosuhteista (sairaus, sääolot, tavaratoimituksen viivästyminen tms.) johtuen, sinä tai työnantajasi voitte hakea alkuperäisen komennusjaksosi pidentämistä siihen saakka, että suunniteltu työtehtävä saadaan suoritettua, eikä 2 kuukauden tauko ole tällöin välttämätön.

Enimmäisaika, jonka voit työskennellä kohdemaassa joutumatta pois kotimaasi sosiaaliturvajärjestelmän piiristä, on silti rajattu yhteensä 2 vuoteen.

Pidennystä on haettava A1-lomakkeen antaneelta viranomaiselta ennen ensimmäisen komennusjakson päättymistä.

Ammatilliset pätevyysvaatimukset

Ammattipätevyyden tunnustamista ei tarvitse erikseen hakea, jos työskentely toisessa EU-maassa on tilapäistä. Sinulta saatetaan kuitenkin vaatia kohdemaassasi kirjallinen ilmoitus (paperilla tai sähköisesti), ennen kuin alat harjoittaa säänneltyä ammattia.

Työnantajan velvollisuudet

Jos olet toisen palveluksessa oleva työntekijä, työnantajasi on noudatettava ulkomaankomennuksesi aikana kohdemaan työntekijöiden suojaa koskevia perussääntöjä, jotka koskevat esimerkiksi seuraavia:

 • vähimmäispalkka (palkkasi ei saa olla paikallista vähimmäispalkkaa pienempi)
 • enimmäistyöaika ja vähimmäislepoajat
 • työaika (voit olla töissä kerrallaan vain määrätyn mittaisen ajan)
 • palkallinen vähimmäisvuosiloma (sinulla on oikeus pitää lomaa)
 • työterveys ja työturvallisuus
 • raskaana olevia naisia ja nuoria työntekijöitä koskevat työehdot
 • lapsityövoiman käytön kieltävät säädökset.

Esimerkkitapaus

Ulkomaankomennuksella olevana työntekijänä sinulla on samat oikeudet kuin paikallisilla työtovereillasi

Andrea on töissä saksalaisessa siivousyrityksessä ja saa palkkaa 6,50 euroa tunnilta. Kun hänet lähetetään työkomennukselle Ranskan Strasbourgiin, hänen palkkansa pysyy samana. Työtoverit kuitenkin kertovat, että hänen kuuluisi saada vähintään Ranskan minimipalkka eli 8,82 euroa tunnilta.

Työnantajan on pakko nostaa Andrean palkka ainakin 8,82 euroon tunnilta Ranskan-työkomennuksen ajaksi. Paremman palkan lisäksi Andrealla on Ranskan-komennuksensa aikana muitakin erityisoikeuksia.

Tarkista työntekijän oikeudet kohdemaan lähetettyjen työntekijöiden yhteyspisteestä.

Julkiset kuulemismenettelyt
  Etsitkö töitä ulkomailta?
  Haettavana avointa työpaikkaa
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa

  Apua ja neuvontaa

  Tässä tapauksessa EU:n 28 jäsenmaata sekä Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi

  Retour au texte en cours.