Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 12/01/2017

Lähetatud töötajad

Teie tööandja saab teid lähetada lühiajaliselt, kuid mitte rohkem kui kaheks aastaks, teise ELi liikmesriiki, et saaksite seal ajutiselt teenuseid osutada.

Kui olete lähetatud töötaja, kes viibib teises riigis piiratud ajavahemiku jooksul, siis on teil eriõigused ja privileegid. Need tingimused peaksid muutma teie töötamise välismaal ajaliselt piiratud perioodi jooksul lihtsamaks:

 • te ei vaja tööluba , kui te ei ole just Horvaatiast Austriasse lähetatud töötaja, sest seal kehtivad teatavates sektorites töötamise puhul ikka veel piirangud;
 • jätkate sotsiaalmaksete maksmist oma päritoluriigi ametiasutustele;
 • jääte kindlustatuks oma päritoluriigi sotsiaalkindlustussüsteemis ;
 • te ei pea laskma oma kutsekvalifikatsiooni tunnustada; siiski peate teatavate kutsealade puhul esitama kirjaliku deklaratsiooni: uurige lähemalt kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta;
 • kui jääte pensionile, ei pea te võtma ühendust eri liikmesriikide pensioniametitega – vastuvõtva riigi asutused teie pensioni maksmises ei osale.

ELi õigusnormidega tagatakse, et jääte kindlustatuks oma päritoluriigi sotsiaalkindlustussüsteemis. Siiski ei ole ELi tasandil kehtestatud seda, milline riik maksustab teie tulu, kui viibite lähetuses. See võib olla sätestatud riiklikes õigusaktides või ELi liikmesriikide vahelistes maksulepingutes: uurige täiendavalt tulumaksu kohta.

Sotsiaalkindlustuskaitse välismaal

Lähetatud töötajana võite ajutiselt töötada teises ELi liikmesriigis, kuid säilitada oma päritoluriigi sotsiaalkindlustuskaitse.

Uurige lähemalt, kuidas pikendada oma sotsiaalkindlustuskaitset välismaal viibimise ajaks.

Eelavaldus

Teil võib olla vaja esitada eelavaldus, milles teatate oma kavatsusest töötada vastuvõtvas riigis. Kui olete töötaja, peab seda tegema teie tööandja.

Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust selle riigi lähetatud töötajate kontaktasutuse või ühtse kontaktpunktiga, kuhu te suundute.

Töötingimused

Teie tööandja peab tagama, et töötate vastuvõtvas riigis kehtivate töötingimuste alusel, sealhulgas seoses järgmisega:

 • miinimumpalk: teie palk ei tohi olla väiksem kui kohalik miinimumpalk;
 • maksimaalne tööaeg ja minimaalne puhkeaeg;
 • töötunnid: te ei tohi töötada rohkem kui on kindlaks määratud;
 • minimaalne tasulise põhipuhkus: teil on õigus saada puhkust;
 • töötervishoid ja -ohutus;
 • rasedate ja noorte töötingimused;
 • lapstööjõu kasutamist keelavad eeskirjad.

Näide

Välismaale lähetatud töötajana on teil sealsete kolleegidega võrdsed õigused

Andrea töötab Saksamaa puhastusfirmas ja teenib 8,50 eurot tunnis. Pärast lähetamist Prantsusmaale Strasbourgi käib ta tööl sama palga eest, kuni ta töökaaslased teatavad talle, et ta peaks teenima vähemalt 9,67 eurot tunnis (Prantsusmaa miinimumpalk).

Andrea tööandja on kohustatud tõstma tema palka Prantsusmaal töötamise ajaks vähemalt 9,67 euroni tunnis. Peale suurema palga on Andreal Prantsusmaal lähetusel olles muidki eriõigusi.

Enne teise ELi liikmesriiki lähetusse minemist uurige lähetatud töötajate kontaktasutuselt vastuvõtvas riigis, millised on teie kui töötaja õigused.

Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid