Sti

Opdateret : 10/05/2016

work

Udstationering i udlandet i korte perioder (højst 2 år)

Du kan rejse ud til en kort opgave i et andet EU-land (højst 2 år) og stadig være dækket af dit hjemlands sociale sikringssystem. Så bliver du betragtet som udstationeret.

Du kan enten være udstationeret af din arbejdsgiver eller selvstændig udstationeret.

Reglerne om udstationering skal gøre det nemmere at arbejde i udlandet i en begrænset periode.

 • Du skal ikke have arbejdstilladelse - medmindre du er udstationeret fra Kroatien til Østrig, hvor der stadig er begrænsninger i visse sektorer..
 • Du skal ikke have dine erhvervsmæssige kvalifikationer anerkendt, men i nogle erhverv kan du blive nødt til at afgive en skriftlig erklæring .
 • Du skal fortsat betale bidrag til dit hjemlands myndigheder.
 • Du er dækket af dit hjemlands sociale sikring .
 • I værtslandet er du underlagt de lokale regler - så måske skal du betale for ydelser, der er gratis derhjemme. Sæt dig ind i de forskellige sociale sikringssystemer i EU.
 • Når du går på pension, skal du ikke døje med sociale sikringsmyndigheder fra forskellige lande - værtslandets institutioner får ikke noget med dig at gøre.

EU-reglerne siger, at du fortsat kan være dækket af dit hjemlands sociale sikring, men der er ingen fælles EU-lovgivning om, hvilket land der kan beskatte din løn Ελληνικά , mens du er udstationeret. Det er muligvis fastsat i den nationale lovgivning eller i skatteaftaler mellem landene - men disse aftaler dækker ikke alle tilfælde og kan variere en del.

Fortsat dækning i dit hjemlands sociale sikringssystem

Hvis du gerne vil blive i dit hjemlands sociale sikringssystem, skal du bruge en A1-blanket ( tidligere E 101-blanket). Denne blanket dokumenterer, at du og din familie fortsat er dækket af dit hjemlands system, mens du arbejder i udlandet - i op til 2 år.

 • Hvis du er arbejdstager, skal du sørge for at få en A1-blanket af din arbejdsgiver.
 • Hvis du er selvstændig, kan du få A1-blanketten fra den socialsikringsinstitution, du er tilmeldt, i dit hjemland. For at få blanketten, skal du dokumentere, at dine planlagte aktiviteter i udlandet svarer til det, du foretog dig i dit hjemland. Hvordan? Se EU-vejledningen om udstationering .

Du skal kunne forelægge A1-blanketten for myndighederne når som helst under dit ophold i udlandet. Kan du ikke det, kan du komme til at betale sociale sikringsbidrag i landet. Hvis værtslandets myndigheder tjekker dig, og du har en gyldig A1-blanket, skal de anerkende den.

Sagseksempel

Værtslandet skal anerkende din gyldige A1-blanket.

Alan er en selvstændig tjekkisk murer, som er rejst til Irland for at arbejde. Under et kontrolbesøg på en byggeplads, Alan arbejdede på, erklærede inspektørerne hans A1-blanket (tidligere E 101) ugyldig. Derfor kunne han blive afkrævet sociale sikringsbidrag i Irland.

EU-reglerne siger, at de irske myndigheder ikke kan afgøre, om Alan faktisk var udstationeret eller ej. Kun hans hjemland (det land, hvor han normalt arbejder) kan erklære en A1-blanket ugyldig. Da det blev klart, erkendte de irske myndigheder, at Alan ikke skulle betale bidrag i Irland.

Forhåndserklæring

Du skal muligvis også udfylde en forhåndserklæring om, at du vil arbejde i værtslandet. Hvis du er arbejdtager, skal din arbejdsgiver sørge for det.

Du kan får mere at vide på forbindelseskontoret for udstationerede eller i kvikskranken i det land, du skal til.

Ophold i over 2 år

Når det fra starten er klart, at du vil arbejde i udlandet længere end 2 år, kan du søge om en undtagelse, så du fortsat er dækket af dit hjemlands sociale sikringssystem under hele din udstationering.

Sådanne undtagelser, der er forskellige fra sag til sag, kræver samtykke fra de relevante myndigheder i alle de berørte lande og gælder kun i et bestemt tidsrum.

Uden en undtagelse kan du kun være dækket af dit hjemlands system i 2 år. Derefter kan du fortsat arbejde i udlandet, men er nødt til at skifte til det lokale sociale sikringssystem og betale bidrag dér.

Hvis du ikke vil skifte system, er du nødt til at holde op med at arbejde i mindst 2 måneder.

Undtagelse - hvis du ikke kunne afslutte det arbejde, der er angivet i din A1-blanket på grund af uforudsete omstændigheder (sygdom, vejrforhold, forsinket levering m.m.), skal du eller din arbejdsgiver søge om en forlængelse af din oprindelige udstationering, indtil det planlagte arbejde er udført. Du behøver ikke holde en pause på to måneder.

Det tidsrum, du kan arbejde i værtslandet og fortsat være dækket af dit hjemlands sociale sikringssystem, er dog stadig begrænset til to år i alt.

For at få det forlænget skal du inden udløbet af den første udstationering søge om det hos den myndighed, der udstedte din A1-blanket.

Erhvervsmæssige kvalifikationer

For at arbejde midlertidigt i et andet EU-land, skal du ikke søge om få dine kvalifikationer anerkendt. Du kan dog blive afkrævet en skriftlig erklæring (på papir eller elektronisk) i det land, du skal til, hvis du vil udøve et lovreguleret erhverv.

Din arbejdsgivers forpligtelser

Hvis du er arbejdstager, er din arbejdsgiver forpligtet til at overholde værtslandets grundlæggende regler om beskyttelse af arbejdstagere under hele udstationeringen. Det drejer sig blandt andet om:

 • mindsteløn (din løn må ikke være lavere end den lokale mindsteløn)
 • maksimale arbejdsperioder og minimal hviletid
 • arbejdstid (du må ikke arbejde mere end et fastsat antal timer)
 • mindstekrav til betalt årlig ferie (du har krav på ferie)
 • arbejdsmiljø
 • ansættelsesvilkår for gravide og unge
 • regler, der forbyder børnearbejde.

Sagseksempel

Når du er udstationeret i udlandet, har du samme rettigheder som dine lokale kolleger

Andrea arbejder for et tysk rengøringsfirma for 6,50 euro i timen. Hun bliver udstationeret i Strasbourg i Frankrig og får samme løn, indtil kollegerne fortæller hende, at hun skal have mindst 8,82 euro i timen (den franske mindsteløn).

Andreas arbejdsgiver er nødt til at hæve hendes timeløn til mindst 8,82 euro, mens hun arbejder i Frankrig. Ud over lønnen har Andrea en række andre specifikke rettigheder, mens hun er udstationeret i Frankrig.

Tjek dine rettigheder som lønmodtager på værtslandets forbindelseskontor for udstationerede.

Offentlige høringer
  Leder du efter job i udlandet?
  Begynd her – stillinger
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning

  Få hjælp og rådgivning

  In this case, the 28 EU member states + Iceland, Norway, Liechtenstein and Switzerland

  Retour au texte en cours.