Cesta

Aktualizováno : 03/02/2017

Vyslaní pracovníci

Zaměstnavatel vás může dočasně vyslat do jiné země EU. Vyslání může trvat nejvýše 2 roky.

Jako vyslaný pracovník, který v zahraničí služebně stráví určitou omezenou dobu, budete mít určitá zvláštní práva a budou se na vás vztahovat zvláštní podmínky. Ty vám pracovní pobyt v zahraničí usnadní. Patří k nim například tyto výhody:

 • Nebudete potřebovat pracovní povolení – za předpokladu, že nejste vysláni z Chorvatska do Rakouska, kde pro práci v některých odvětvích stále platí určitá omezení.
 • Příspěvky na sociální zabezpečení budete odvádět i nadále v domovské zemi.
 • Budete spadat do systému sociálního zabezpečení domovské země .
 • Nebudete si muset nechávat uznat svou odbornou kvalifikaci. U některých profesí však budete muset předložit písemné prohlášení: viz podrobnější informace o uznávání odborných kvalifikací.
 • Po odchodu do důchoduuž nebudete muset jednat s různými důchodovými institucemi v jednotlivých zemích – úřady vaší hostitelské země již nebudou mít na váš důchod žádný vliv.

Právní předpisy EU zajišťují, že můžete zůstat v systému sociálního zabezpečení své domovské země. Zatím však neexistuje žádný celounijní předpis, který by stanovil, která země bude během vašeho vyslání do zahraničí danit váš příjem. To může být stanoveno ve vnitrostátních právních předpisech nebo dohodách o zamezení dvojího zdanění mezi zeměmi EU: viz podrobnější informace o zdanění příjmu.

Pracovní podmínky

Váš zaměstnavatel musí zajistit, že pro vás budou platit stejné pracovní podmínky jako pro zaměstnance v hostitelské zemi, a to:

 • minimální výše mzdy: váš plat nesmí být nižší než minimální mzda v hostitelské zemi
 • dodržování stanovené maximální délky pracovní doby a minimální doby odpočinku
 • délka pracovní doby: nesmíte pracovat déle, než je stanovená pracovní doba
 • minimální placená řádná dovolená: máte nárok na řádnou dovolenou
 • dodržování zásad ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti
 • zajištění příslušných pracovních podmínek pro těhotné ženy a mladší pracovníky
 • dodržování pravidel zakazujících dětskou práci.

Příklad

Když jste pracovně vysláni do zahraničí, máte stejná práva jako místní pracovníci

Andrea pracuje pro německou úklidovou firmu za 8,50 eur na hodinu. Je vyslána do francouzského Štrasburku, kde pracuje za stejný plat. Od spolupracovníků se však dozví, že by měla dostávat alespoň 9,67 na hodinu, protože taková je ve Francii výše minimální mzdy.

Dokud pracuje ve Francii, má její zaměstnavatel povinnost zvýšit její mzdu na nejméně 9,67 eur. Kromě vyššího platu má Andrea během svého pobytu ve Francii ještě několik dalších zvláštních práv.

Informujte se o pracovních podmínkách v hostitelské zemi.

Zvolit zemi:

Sociální zabezpečení v zahraničí

Jako vyslaní pracovníci můžete dočasně pracovat v jiné zemi EU a zůstat dále pojištěni v systému sociálního zabezpečení vaší domovské země.

Přečtěte si také o možnosti rozšíření sociálního zabezpečení během vyslání do zahraničí.

Prohlášení před vysláním

V některých zemích budete možná muset předem vyplnit prohlášení o svém záměru pracovat v hostitelské zemi. Jste-li v zaměstnaneckém poměru, měl by se o to postarat zaměstnavatel.

Více informací požadujte na kontaktním úřadě pro vyslané pracovníky nebo u pracovníků jednotného správního místa v zemi, kde se chystáte pracovat.

Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství