Навигационна пътека

Актуализация : 03/02/2017

Командировани работници

Вашият работодател може да ви изпрати на кратка командировка — максимум 2 години — в друга страна от ЕС.

Като командирован работник, който прекарва ограничен период от време в съответната страна, ще се ползвате със специални права и привилегии. Тези условия трябва да улеснят работата ви в чужбина за ограничен период от време и включват следните разпоредби:

Правилата на ЕС гарантират, че можете да останете осигурен в системата за социална сигурност на вашата страна. Не съществуват обаче важащи в целия ЕС закони, определящи коя страна може да облага с данък доходите ви през периода на вашата командировка. Това може да е определено в национални закони или данъчни спогодби между страните от ЕС: научете повече за подоходния данък.

Условия на труд

Вашият работодател трябва да гарантира, че сте нает при същите условия на труд като тези, които са в сила в приемащата страна, включително:

 • минимална заплата: вашата заплата не може да бъде по-ниска от минималната заплата в съответната страна
 • максимална продължителност на работата и минимална продължителност на почивката;
 • работно време: не може да работите повече от определен брой часове
 • минимален платен годишен отпуск: имате право на отпуск
 • здраве и безопасност на работното място:
 • условия на труд за бременни жени и млади хора
 • забрана на детския труд.

Лична история

Когато ви командироват в чужбина, имате същите права като вашите местни колеги

Андреа работи за германска фирма за почистване за 8,50 евро на час. След като е командирована в Страсбург, Франция, тя продължава да работи за същата заплата, докато нейни колеги не ѝ казват, че би трябвало да получава поне 9,67 евро на час (минималната заплата във Франция).

Работодателят на Андреа е длъжен да увеличи заплащането ѝ поне на 9,67 евро на час, докато тя работи във Франция. Освен това Андреа има редица други специфични права, докато работи там.

Информация за условията на труд в приемащата държава

Изберете държава:

Социално осигуряване, докато сте в чужбина

Като командирован работник можете да работите временно в друга страна от ЕС и да останете осигурен в системата за социално осигуряване на вашата страна.

Научете как можете да запазите социалното си осигуряване по време на вашия престой в чужбина.

Предварителна декларация

Възможно е да се наложи да попълните предварителна декларация, в която да заявите намерението си да работите в приемащата страна. Ако сте наето лице, вашият работодател трябва да се погрижи за това.

За повече подробности се свържете с бюрото за връзка за командировани работници или единичното звено за контакт в страната, в която отивате.

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети