Sökväg

Uppdaterat : 18/06/2015

Vanliga frågor - Korta utlandsuppdrag (högst 2 år)

 • Jag kommer från Kroatien. Kan min arbetsgivare skicka ut mig för att arbeta i ett annat EU-land för en begränsad period?

  Ja — Det finns fortfarande vissa arbetsmarknadsrestriktioner för bulgarer, rumäner och kroater, men de gäller inte utstationeringar utomlands. Du kan alltså bli utstationerad till ett annat EU-land.

  Undantag — Tyskland och Österrike har restriktioner för tillfälligt arbete inom vissa sektorer, så du kan behöva arbetstillstånd.

  För att ta reda på vilka sektorer det gäller, kontakta det tyska eller österrikiska kontaktkontoret för utstationerade arbetstagare.

 • Jag har blivit utskickad av min arbetsgivare att jobba i ett annat land, och där tjänar alla mina kolleger minst minimilönen. Har jag också rätt till den?

  Ja — Under hela tiden du jobbar utomlands måste din arbetsgivare följa landets grundläggande arbetsregler. De gäller bland annat minimilön, arbetstid och viloperioder.

  Om du vill veta mer kan du kontakta landets kontaktkontor för utstationerade arbetstagare.

 • Jag är egenföretagare och vill jobba utomlands några månader. Vilka papper behöver jag?

  Om du vill jobba i ett annat EU-land i några månader är det enklast om du ”utstationerar” dig själv.

  Då fortsätter du att omfattas av socialförsäkringen i det land där du vanligen arbetar.

  Innan du åker måste du göra följande:

  • Ansöka om ett A1-intyg (tidigare E 101). Fråga ditt lands kontaktkontor för utstationerade arbetstagare om vilken myndighet som utfärdar intyget.

   Intyget visar att du och din familj fortfarande tillhör hemlandets försäkringskassa under utlandsvistelsen – i upp till två år.

   För att få intyget måste du bevisa att den verksamhet du tänker utöva utomlands är likvärdig med den du utför i hemlandet. Mer information finns i [690 KB] EU:s vägledning om utstationering.
  • Ansök om ett S1-intyg (tidigare E 106) hos din försäkringskassa. Det ger dig och din familj rätt till sjukvård under vistelsen.
  • Eventuellt måste du lämna en förhandsanmälan om att du kommer att utöva ditt yrke i värdlandet.

   För att ta reda på om det krävs en förhandsanmälan och hur det går till, kontakta ditt hemlands kontaktkontor för utstationerade arbetstagare.

  Om du inte ska flytta till landet under den tid som du jobbar där, utan bara stannar i kortare perioder, behöver du bara ta med ett europeiskt sjukförsäkringskort. Kortet får du från din försäkringskassa.

  När du anländer till landet bör du

 • Jag är egenföretagare och perioden för min utstationering enligt A1-intyget har nu gått ut. Tyvärr är jag inte klar med jobbet. Kan jag förlänga utstationeringen?

  JA — Du kan ansöka om en förlängning om du inte har hunnit klart jobbet på grund av oförutsedda händelser och om utstationeringsperioden inte blir längre än två år totalt sett.

  Vet du inte vilken myndighet du ska kontakta? Fråga kontaktkontoret för utstationerade arbetstagare i det land där du arbetar.

  Du måste kunna bevisa att du måste jobba kvar på grund av oförutsedda händelser. Annars kan värdlandets myndighet avslå ansökan om förlängning.

  Du får ändå stanna, men betraktas som ”utflyttad” och måste gå med i värdlandets försäkringskassa och betala avgifter där i stället för i hemlandet.

 • Jag har egen firma och har fått ett projekt på tre år i ett annat EU-land. Jag skulle vilja utstationera mig utomlands för att slippa att byta försäkringskassa. Går det, även om jag är utomlands längre än två år?

  Kanske — Om du redan från början vet att du kommer att jobba utomlands mer än två år kan du ansöka om undantag från värdlandets regler så att du kan fortsätta att tillhöra ditt hemlands försäkringskassa så länge du är utomlands.

  Undantaget måste godkännas av myndigheterna i båda länderna och gäller bara en fastställd period.

  Vet du inte vilken myndighet du ska kontakta? Hör med värdlandets kontaktkontor för utstationerade arbetstagare.

 • Vad händer om jag råkar ut för en olycka under min utstationering i ett annat EU-land? Omfattas jag och min familj fortfarande av mitt hemlands socialförsäkring?

  JA — I upp till två år (oavsett om du utstationerats av din arbetsgivare eller av dig själv om du är egenföretagare).

  För att få vård behöver du

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
Få hjälp och råd