Mogħdija tan-navigazzjoni

Aġġornat : 18/06/2015

Mistoqsijiet frekwenti - Stazzjonat biex taħdem f'pajjiż barrani għal ftit taż-żmien (massimu sentejn)

 • Jiena mill-Kroazja. Jista' l-imgħallem jibgħatni naħdem għal xi żmien f'pajjiż ieħor tal-UE?

  IVA — għad hemm restrizzjonijiet fuq l-aċċess għas-suq tax-xogħol għall-Bulgari, ir-Rumeni u l-Kroati, imma dawn ma japplikawx għas-sekondar barra l-pajjiż. Għalhekk tista' tiġi sekondat lejn kwalunkwe pajjiż tal-UE.

  EĊĊEZZJONI — L-Awstrija u l-Ġermanja japplikaw restrizzjonijiet fuq ħaddiema temporanji f'ċerti setturi – għalhekk jeħtieġlek permess tax-xogħol biex tkun sekondat.

  Liema setturi huma affettwati? Ikkuntattja lill-uffiċċju għall-koordinament tal-ħaddiema mibgħutin jaħdmu barra pajjiżhom tal-Awstrija jew tal-Ġermanja.

 • Fil-pajjiż fejn intbgħatt naħdem minn min iħaddimni, il-kollegi tiegħi kollha jitħallsu l-paga minima. Jien ukoll għandi dritt għaliha?

  IVA — Għall-perjodu taż-żmien kollu li tkun qed taħdem hemm, min iħaddmek obbligat li jikkonforma mar-regoli bażiċi tal-pajjiż dwar il-protezzjoni tal-impjegat. Dawn jinkludu l-paga minima, is-sigħat tax-xogħol, il-perjodi minimi ta' mistrieħ, eċċ.

  Kun af aktar dwar drittijietek billi tikkuntattja l-uffiċċju għall-koordinament tal-ħaddiema mibgħutin jaħdmu barra pajjiżhom ta' dak il-pajjiż.

 • Jien naħdem għal rasi u bi ħsiebni mmur naħdem f'pajjiż barrani għal ftit xhur. Liema huma l-formalitajiet meħtieġa?

  Jekk tixtieq taħdem f'pajjiż ieħor tal-UE għal ftit xhur biss, l-aħjar għażla għalik hi li "tissekonda" ruħek barra pajjiżek.

  Dan jagħtik il-possibbiltà li taħdem f'pajjiż barrani int u tibqa' kopert mis-sistema tas-sigurtà soċjali tal-pajjiż fejn int normalment taħdem.

  Qabel ma titlaq jeħtieġlek:

  Jekk mhux se jkun jeħtieġlek tmur toqgħod fil-pajjiż matul iż-żmien li se tkun taħdem fih (iżda se tkun qed tagħmel żjajjar qosra), kull ma jeħtieġlek hi l-Kard Ewropea tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa. Tista' takkwista waħda mill-awtorità tal-kura tas-saħħa ta' pajjiżek.

  Meta tasal fil-pajjiż, għandek:

 • Jien naħsem għal rasi u għadni kif temmejt il-perjodu tas-sekondar iddikjarat fil-formola A1 tiegħi (dik li qabel kienet l-E 101). Sfortunatament, ix-xogħol li kelli nagħmel għadni ma lestejtux. Nista' nestendi ż-żmien tas-sekondar tiegħi?

  IVA — Tista' tapplika għal estensjoni, jekk xogħlok idum aktar milli oriġinalment kien mistenni minħabba ċirkostanzi li ma kellekx kontroll fuqhom u jekk il-perjodu totali tas-sekondar tiegħek jinkludi l-estensjoni addizzjonali mhux itwal minn sentejn.

  Liema awtorità għandek tikkuntattja? Staqsi lill-uffiċċju għall-koordinament tal-ħaddiema mibgħutin jaħdmu barra pajjiżhom fil-pajjiż fih qed taħdem.

  Jeħtieġlek tipprova li hu meħtieġ li jsir xogħol addizzjonali minħabba ċirkostanzi li ma kellekx kontroll fuqhom – inkella l-awtorità tal-pajjiż ospitanti tista' tirrifjuta l-estensjoni.

  Jekk jiġri dan, xorta waħda tista' tibqa' fil-pajjiż barrani, iżda l-istatus tiegħek jinbidel għal "barrani" – jiġifieri jkollok taqleb għas-sistema tas-sigurtà soċjali tal-pajjiż ospitanti (billi tħallas il-kontribuzzjonijiet hemmhekk u mhux aktar f'pajjiżek).

 • Jien naħdem għal rasi u reċentement irbaħt kuntratt għal proġett ta' 3 snin f'pajjiż ieħor tal-UE. Nixtieq nissekonda lili nnifsi fil-pajjiż barrani biex nibqa' kopert mis-sistema tas-sigurtà soċjali ta' pajjiżi. Dan possibbli anki jekk se nkun qed naħdem għal aktar minn sentejn?

  FORSI — Meta jkun stabbilit b'mod ċar li se tkun qed  taħdem f'pajjiż barrani aktar minn sentejn, tista' titlob eżenzjoni mil-liġijiet tal-pajjiż ospitanti f'dan il-qasam, li tippermettilek li tibqa' kopert mis-sigurtà soċjali ta' pajjiżek għat-tul ta' żmien li fih tkun qed taħdem fil-pajjiż barrani.

  Eżenzjonijiet ta' din ix-xorta jvarjaw minn każ għal każ, jeħtiġilhom il-kunsens tal-awtoritajiet rilevanti taż-żewġ pajjiżi u huma validi biss għal perjodu definit.

  Liema awtorità għandek tikkuntattja? Staqsi lill-uffiċċju għall-koordinament tal-ħaddiema mibgħutin jaħdmu barra pajjiżhom tal-pajjiż ospitanti.

 • X'jiġri jekk ikolli aċċident meta nkun issekondat f'pajjiż ieħor tal-UE? Is-sistema tas-saħħa ta' pajjiżi tkopri lili u lil familti?

  IVA — Għal sentejn (irrispettivament minn jekk intix issekondat minn min iħaddmek jew, jekk taħdimx għal rasek, billi int "issekondajt" lilek innifsek).

  Biex tingħata kura medika lokalment, ikun jeħtieġlek 2 dokumenti:

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
Sib għajnuna u pariri