Navigatsioonitee

Ajakohastatud : 18/06/2015

KKK - Lühiajaline lähetus välismaale (kuni kaheks aastaks)

 • Olen pärit Horvaatiast. Kas mu tööandja võib mind saata piiratud ajavahemikuks tööle mõnda teise ELi liikmesriiki?

  JAH — hetkel kehtivad Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia kodanike suhtes veel piirangud teiste riikide tööturule sisenemiseks, kuid need ei kehti lähetuste puhul. Seega võib teid lähetada mis tahes ELi riiki.

  ERAND — Austria ja Saksamaa kohaldavad teatavates valdkondades piiranguid ka ajutisele tööle, seega võib teil siiski olla vaja lähetuse jaoks tööluba.

  Milliseid valdkondi see puudutab? Võtke ühendust Austria või Saksamaa lähetatud töötajate kontaktasutusega.

 • Riigis, kuhu mind tööandja saatis, saavad kõik mu töökaaslased miinimumpalka. Kas ka mul on õigus seda saada?

  JAH — Kogu aja vältel, mil te seal töötate, peab teie tööandja järgima töötajate kaitse osas selle riigi põhieeskirju. See hõlmab miinimumpalka, töötunde, minimaalseid puhkepause jms.

  Uurige oma õiguste kohta asjakohase riigi lähetatud töötajate kontaktasutuselt.

 • Olen füüsilisest isikust ettevõtja ning kavatsen paariks kuuks välismaale tööle minna. Millised formaalsused on vaja sel juhul täita?

  Kui soovite töötada teises ELi riigis üksnes paar kuud, siis on kõige parem ennast sinna „lähetada”.

  See võimaldab teil töötada välismaal ning jääda kindlustatuks selle riigi sotsiaalkindlustussüsteemi raames, kus te tavaliselt töötate.

  Enne lahkumist peaksite:

  • taotlema vormi A1 (endine vorm E101). Küsige oma koduriigi lähetatud töötajate kontaktasutuselt, milline asutus neid dokumente väljastab.

   See vorm annab teile ja teie ülalpeetavatele õiguse olla välismaal töötamise ajal kindlustatud koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemi raames, seda kuni kaks aastat.

   Vormi saamiseks peate tõestama, et tegevus, mida te välismaal tegema hakkate, on sarnane teie tegevusega koduriigis. Kuidas? Vt [690 KB] ELi juhend lähetamiseeskirjade kohta;
  • Küsige oma koduriigi tervisekindlustusametilt vormi S1 (endine vorm E106). See annab teile ja teie perekonnale välismaal viibimise ajal õiguse tervishoiuteenustele.
  • Võimaluse korral esitage eelavaldus, et hakkate vastuvõtvas riigis oma erialal töötama.

   Selgitamaks välja, kas seda on vaja ning kuidas seda teha, võtke ühendust oma koduriigi lähetatud töötajate kontaktasutusega.

  Kui te ei pea töötamise ajaks teise riiki kolima (teete üksnes lühikesi visiite), piisab teile täiesti  Euroopa ravikindlustuskaardist. Selle saate oma koduriigi tervisekindlustusasutuselt.

  Riiki saabumisel peaksite:

 • Olen füüsilisest isikust ettevõtja ning vormil A1 (endine vorm E101) märgitud lähetusaeg on läbi. Kahjuks ei ole mu töö veel valmis. Kas mul on võimalik oma lähetust pikendada?

  JAH — Võite taotleda pikendust, kui teie töö kestab algselt määratud ajast kauem ettenägematute asjaolude tõttu ning kui lähetus koos pikendusega ei kesta kokku kauem kui kaks aastat.

  Millise asutusega tuleks ühendust võtta? Võtke ühendust selle riigi lähetatud töötajate kontaktasutusega, kus te töötate.

  Peate tõendama, et lisatöö sai vajalikuks ettenägematute asjaolude tõttu – muidu võib vastuvõttev riik pikenduse andmisest keelduda.

  Kui nii juhtub, võite siiski jääda välismaale, kuid teie staatuseks saab „kodumaalt lahkunu”, mis tähendab, et teil tuleb üle minna vastuvõtva riigi sotsiaalkindlustussüsteemile (maksta makseid seal ning mitte enam oma koduriigis).

 • Olen füüsilisest isikust ettevõtja ning saanud endale kolmeaastase projekti teises ELi riigis. Sooviksin ennast sinna lähetada, et jääda kindlustatuks oma koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemi raames. Kas see on võimalik, kui töötan seal kauem kui kaks aastat?

  VÕIB-OLLA — Kui on algusest peale selge, et jääte välismaale tööle kauemaks kui kaheks aastaks, võite taotleda erandit vastuvõtva riigi asjakohastest õigusaktidest, et teil oleks lubatud jääda kindlustatuks oma koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemi raames kogu välismaal töötamise perioodi jooksul.

  Selliste erandite jaoks, mis on iga juhtumi korral erinevad, peavad oma nõusoleku andma mõlema riigi ametiasutused ning need kehtivad üksnes kindlaksmääratud aja jooksul.

  Millise asutusega tuleks ühendust võtta? Küsige vastuvõtva riigi lähetatud töötajate kontaktasutuselt.

 • Mis saab siis, kui teises ELi riigis lähetusel olles juhtub minuga õnnetus? Kas minu koduriigi tervisekindlustussüsteem tagab mulle ja mu perele kindlustuse?

  JAH — Kuni kaks aastat (hoolimata sellest, kas teid on lähetanud tööandja või füüsilisest isikust ettevõtjana olete lähetanud end ise).

  Kohaliku arstiabi saamiseks on teil vaja kaht dokumenti:

Vajate nõuandeteenistuse abi?
Küsige abi ja nõuandeid