Sti

Opdateret : 18/06/2015

Spørgsmål og svar - Udstationering i udlandet i korte perioder (højst 2 år)

 • Jeg kommer fra Kroatien. Kan min arbejdsgiver udstationere mig i et andet EU-land i en begrænset periode?

  JA — der er stadig begrænsninger på bulgarers, rumæneres og kroaters adgang til jobmarkedet, men de gælder ikke ved udstationering. Så du kan udstationeres i alle EU-lande.

  UNDTAGELSE — For Østrig og Tyskland er der nogle begrænsninger for midlertidig ansættelse i visse sektorer, så du skal måske bruge en arbejdstilladelse i forbindelse med din udstationering.

  Hvilke sektorer er påvirket? Kontakt de østrigske eller tyske forbindelseskontorer for udstationerede arbejdstagere.

 • I det land, hvor jeg er blevet udstationeret af min arbejdsgiver, får alle mine kolleger mindstelønnen. Har jeg også ret til det?

  JA — I hele den periode du arbejder der, er din arbejdsgiver forpligtet til at overholde det pågældende lands grundlæggende regler for beskyttelse af arbejdstagerne. De omfatter mindsteløn, arbejdstid, hvileperioder osv.

  Du kan få mere at vide om dine rettigheder ved at kontakte landets forbindelseskontor for udstationerede arbejdstagere.

 • Jeg er selvstændig erhvervsdrivende og har planer om at arbejde i udlandet i et par måneder. Hvad er de nødvendige formaliteter?

  Hvis du kun regner med at arbejde i et andet EU-land i nogle få måneder, er den bedste løsning at "udstationere" dig selv i udlandet.

  Så kan du arbejde i det andet land og stadig være dækket at det sociale sikkerhedssystem i det land, hvor du normalt arbejder.

  Inden du rejser skal du:

  • anmode om en A1-blanket (tidligere E 101). Kontakt dit hjemlands forbindelseskontor for udstationerede arbejdstagere.

   Denne blanket beviser, at du og dem, du forsørger, stadig er dækket af dit hjemlands sociale sikkerhedssystem, mens I er i udlandet - i op til 2 år.

   For at få blanketten skal du bevise, at de aktiviteter, du agter at udøve i udlandet, "svarer til" dem, du udøvede i dit hjemland. Hvordan? Se [690 KB] EU-vejledningen for regler om udstationering Ελληνικά Deutsch български Latviešu Malti English Nederlands norsk português Slovenčina Slovenščina svenska English .
  • Anmod om S1-blanketten (tidligere E 106) hos sundhedsmyndighederne i dit hjemland. Den giver dig og din familie ret til sygesikring under jeres ophold.
  • Du skal muligvis lave en forhåndserklæring om, at du vil udføre dit arbejde i værtslandet.

   Du kan finde ud af, om dette er påkrævet – og hvordan du laver erklæringen - ved at kontakte dit hjemlands forbindelseskontor for udstationerede arbejdstagere.

  Hvis du ikke behøver at flytte til landet i den periode, du arbejder der (men kun vil være på korte besøg), har du kun brug for et europæisk sygesikringsbevis. Det kan du få hos sundhedsmyndighederne i dit hjemland.

  Når du ankommer til landet, skal du:

 • Jeg er selvstændig erhvervsdrivende og har fuldendt den periode for udstationering, der er angivet i min A1-blanket (tidligere E 101). Desværre er arbejdet ikke afsluttet endnu. Kan jeg forlænge min udstationering?

  JA — Du kan søge om forlængelse, hvis dit arbejde tager længere tid, end du oprindeligt regnede med, pga. uforudsete omstændigheder, og hvis den samlede periode for udstationeringen inklusive forlængelsen ikke er længere end 2 år.

  Hvilke myndigheder skal du kontakte? Spørg forbindelseskontoret for udstationerede arbejdstagere i det land, du arbejder i.

  Du skal bevise, at det ekstra arbejde er blevet nødvendigt som følge af uforudsete omstændigheder – ellers kan dit værtsland afvise forlængelsen.

  I så fald kan du fortsat arbejde i udlandet, men din status vil blive ændret til "udvandret". Det betyder, at du skal skifte til værtslandets sociale sikkerhedssystem (og betale bidrag der i stedet for i dit hjemland).

 • Jeg er selvstændig erhvervsdrivende og har fået et 3-årigt projekt i et andet EU-land. Jeg vil gerne udstationere mig selv til udlandet for fortsat at kunne være dækket af mit hjemlands sociale sikkerhedssystem. Er det muligt, selvom jeg skal arbejde der i mere end 2 år?

  MÅSKE — Når det fra starten står klart, at du kommer til at arbejde i udlandet i mere end 2 år, kan du anmode om dispensation fra værtslandets lovgivning på dette område for fortsat at kunne være dækket af dit hjemlands sociale sikring i den periode, du arbejder i udlandet.

  Dispensationer af denne type varierer fra sag til sag, kræver en aftale mellem myndighederne i begge lande og er kun gyldige i den fastsatte periode.

  Hvilke myndigheder skal du kontakte? Kontakt værtslandets forbindelseskontor for udstationerede arbejdstagere.

 • Hvad sker der, hvis jeg kommer ud for en ulykke, mens jeg arbejder i et andet EU-land? Vil mit hjemlands sygesikring dække mig og min familie?

  JA — I op til 2 år (uanset om du er udstationeret af din arbejdsgiver eller er en selvstændig erhvervsdrivende, der har "udstationeret" dig selv).

  For at kunne få lokal lægebehandling skal du bruge 2 dokumenter:

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
Få hjælp og rådgivning