Navigacijska pot

Posodobitev : 17/03/2017

Delo v tujini

Kot državljan EU se lahko zaposlite (pri delodajalcu ali kot samozaposlena oseba) v kateri kolidržavi Evropske unije , ne da bi za to potrebovali delovno dovoljenje.

Izjema so hrvaški državljani, saj za njih veljajo začasne omejitve zaposlovanja v EU.

V državi, kjer delate, lahko ob določenih pogojih tudi prebivate.

Če živite in delate v drugi državi EU, je dobro poznati:

  • svoje pravice glede nadomestil v primeru bolezni, porodniškega in očetovskega dopusta, pokojnine, nadomestil v primeru nezgode pri delu in poklicnih bolezni, brezposelnosti, predčasne upokojitve in družinskih prejemkov,
  • predpise glede plačevanja davkov.

Več informacij:

Glej tudi:

Javna posvetovanja