Navigačný riadok

Aktualizované : 20/04/2016

Práca v zahraničí

Ako občania EÚ máte právo pracovať pre zamestnávateľa alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby v ktorejkoľvek krajine EÚ bez pracovného povolenia.

Výnimka - chorvátski občania stále podliehajú dočasným obmedzeniam na prácu v .

Ak pracujete, máte za určitých podmienok právo v tejto krajine žiť.

Ak žijete a pracujete v inej krajine EÚ, musíte si uvedomiť všetky dôsledky, ktoré z toho vyplývajú:

  • čo sa stane s vašimi dávkami ( dávky v prípade pracovných úrazov a chorôb z povolania, podpory pri úmrtí, dávky v nezamestnanosti a pri odchode do predčasného dôchodku, rodinné dávky atď.).
  • kde budete musieť platiť dane.

Ďalšie informácie k téme:

Pozrite tiež:

Verejné konzultácie

    V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko

    Retour au texte en cours.

    V tomto prípade 27 členských štátov EÚ + Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko

    Retour au texte en cours.