Cesta

Aktualizováno : 05/09/2016

Práce v zahraničí

Jste-li státním příslušníkem některé z členských zemí, máte právo pracovat, ať již v zaměstnaneckém poměru nebo jako osoba samostatně výdělečně činná, v kterékoli zemi EU , aniž byste k tomu potřebovali získat pracovní povolení.

Výjimka: Na občany Chorvatska se při zaměstnávání v některých zemích EU ještě vztahují některá dočasná omezení.

Zároveň máte právo v dané zemi pobývat — při splnění určitých podmínek.

Rozhodnete-li se žít a pracovat v jiné zemi EU, měli byste se informovat, jaký to bude mít vliv:

  • na dávky, na které budete mít nárok ( dávky v nemoci, mateřská či otcovská dovolená, starobní a jiný důchod, příspěvek v případě pracovního úrazu či nemoci, pohřebné, dávky v nezaměstnanosti, podmínky předčasného odchodu do důchodu, rodinné dávky apod.)
  • na to, kde budete mít povinnost platit daně.

Další informace najdete zde:

Více informací:

Veřejné konzultace

tj. 27 zemí EU a Island, v Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

Retour au texte en cours.

V tomto případě 27 členských států EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko

Retour au texte en cours.