Sökväg

Uppdaterat : 20/04/2016

work

Likabehandling

Om du är EU-medborgare och arbetar i ett annat EU-land ska du och din familj behandlas på samma sätt som medborgarna i det nya landet.

Det betyder att du har rätt till samma förmåner som de inhemska arbetstagarna från första arbetsdagen.

Du har rätt att få förmåner som ges till landets medborgare för att de arbetar där (anställda eller egenföretagare). Det kan också gälla förmåner som inte är direkt kopplade till anställning: t.ex. tågrabatter, pensionstillägg, studiebidrag eller arbetslöshetsförmåner för dina barn när de söker sitt första jobb.

Du kan också ha rätt till naturaförmåner, t.ex. tolkning vid rättsliga förfaranden.

Om du bor i landet har du också rätt till de förmåner som ges till arbetstagare och deras familjer för att de bor i landet

Om du bor i ett annat land än där du arbetar (gränsarbetare) har du rätt att bo där även om du inte är medborgare i landet: eftersom du arbetar anses du ha tillräckliga medel för din försörjning.

Exempel från verkligheten

Ta reda på vilka förmåner du ha rätt till i det nya landet

Rosita är italienska, men arbetar och bor i Frankrike med man och tre barn. Hon ansöker om ett tågrabattkort för familjer med många barn, men får avslag med motiveringen att varken hon eller barnen är franska.

Rosita bör överklaga. Hon kan också vända sig till någon av EU:s rådgivningstjänster. Alla arbetstagare i EU som har många barn (definieras i många länder som tre eller fler) har rätt till tågrabatt från första arbetsdagen i det land där de arbetar - om det finns sådana rabatter för landets medborgare.

Bo kvar utomlands om du blir arbetslös

Om du förlorar jobbet i det nya landet har du rätt att bo kvar där. Läs om villkor och formaliteter

Offentliga samråd
    Vill du jobba utomlands?
    Sök bland lediga jobb i Eures
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd